Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szanse i zagrożenia świata wirtualnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-SSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szanse i zagrożenia świata wirtualnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W toku zajęć student zapozna się w podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi szans i zagrożeń świata wirtualnego. Uzyska umiejętności analizy obszarów świata wirtualnego przydatnych w kształceniu i wychowaniu oraz identyfikacji zagrożeń mających miejsce w świecie wirtualnym. Zapozna się z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożeń mediami cyfrowymi.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrezni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń świata wirtualnego

3. Funkcje i zadania mediów cyfrowyh

4. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji

5. Zasady wykorzystywania mediów cyfrowych

6. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

7. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

8. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego mediów cyfrowych

6. Zagrożenia moralne mediów cyfrowych

7. Zagrożenia poznawczo-intelektualne zagrożeń mediów

8. Zagrożenia infoholizmu i gier komputerowych

9. Zagrożenia cyberprzemocy

10. Założenia metodologiczne badań szans i zagrożeń mediów

11. Założenia edukacji i profilaktyki zagrożeń mediów cyfrowych

12. Badania diagnostyczne zagrożeń

13. Nowe kompetencje społeczno-komunikacyjne

14. Zadania rodziny i szkoły wobec zagrożeń

15. Podsumowanie zajęć i zaliczenie

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 5h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Inne formy: -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka, Warszawa 2007.

2. Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009.

3. Andrzejewska A.., Dziecko w cyberprzestrzeni, Pedagogium, Warszawa, 2007.

4. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak”, Warszawa 2009.

5. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.

6. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

7. Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2007.

8. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

9. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

10. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA:

- posiada uszczegółowioną wiedzę o teoriach dotyczących zagrożeń powodowanych przez media

cyfrowe

- posiada uszczegółowioną wiedzę z zakresu poszczególnych zagrożeń powodowanych przez media

cyfrowe

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi diagnozować zagrożenia powodowane przez media, posiada umiejętność podejmowania

podstawowych działań profilaktycznych

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi doskonalić swoje umiejętności związane z profilaktyką, diagnozą, zagrożeń powodowanych

przez media cyfrowe

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- Ocena wiedzy:

* Dyskusja

* Analiza poszczególnych zagrożeń (praca grupowa)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Ocena umiejętności:

* Analiza poszczególnych zagrożeń (praca indywidualna)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Ocena kompetencji:

* Praca grupowa

Praktyki zawodowe:

Ocena prac pisemnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena prac pisemnych

Pełny opis:

W toku zajęć student zapozna się w podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi szans i zagrożeń świata wirtualnego. Uzyska umiejętności analizy obszarów świata wirtualnego przydatnych w kształceniu i wychowaniu oraz identyfikacji zagrożeń mających miejsce w świecie wirtualnym. Zapozna się z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożeń mediami cyfrowymi.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń świata wirtualnego

3. Funkcje i zadania mediów cyfrowych

4. Przydatność mediów cyfrowych w edukacji

5. Zasady wykorzystywania mediów cyfrowych

6. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

7. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

8. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego mediów cyfrowych

6. Zagrożenia moralne mediów cyfrowych

7. Zagrożenia poznawczo-intelektualne zagrożeń mediów

8. Zagrożenia infoholizmu i gier komputerowych

9. Zagrożenia cyberprzemocy

10. Założenia metodologiczne badań szans i zagrożeń mediów

11. Założenia edukacji i profilaktyki zagrożeń mediów cyfrowych

12. Badania diagnostyczne zagrożeń

13. Nowe kompetencje społeczno-komunikacyjne

14. Zadania rodziny i szkoły wobec zagrożeń

15. Podsumowanie zajęć i zaliczenie

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1. Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka, Warszawa 2007.

2. Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009.

3. Andrzejewska A., Dziecko w cyberprzestrzeni, Pedagogium, Warszawa, 2007.

4. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak”, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

5. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.

6. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

7. Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2007.

8. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

9. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

10. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 5h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Inne formy: -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.