Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwijanie kreatywności z wykorzystaniem gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-RKW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwijanie kreatywności z wykorzystaniem gier
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska, Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska, Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PROJEKT ZALICZENIOWY wykonywany w zespołach, sprawdzający wiedzę i umiejętności studenta/studentki

2. ZALICZENIE CZĄSTKOWE wykonywane w zespołach, sprawdzające wiedzę i umiejętności studenta/studentki

3. OBSERWACJA PRACY studenta/studentki na zajęciach

Pełny opis:

MODUŁ TEORETYCZNY:

1. Pojęcia i kryteria twórczości, społeczny kontekst twórczości.

2. Strategie myślenia twórczego - zasada różnorodności, zasada odroczonego wartościowania, zasada racjonalnej irracjonalności, zasada kompetentnej niekompetencji, zasada ludyczności, zasada aktualności

3. Wybrane koncepcje treningu twórczości

4. Wybrane metody twórczego rozwiązywanie problemów

5. Podstawowe zasady dydaktyki twórczości

MODUŁ WARSZTATOWY:

6. Stymulowanie operacji umysłowych z wykorzystaniem gier planszowych:

- rozwijanie myślenia dedukcyjnego

- rozwijanie zdolności indukcji

- stymulowanie operacji abstrahowania

- rozwijanie zdolności metaforyzowania

- stymulowanie operacji transformowania

- stymulowanie zdolności tworzenia odległych skojarzeń

MODUŁ PRAKTYCZNY:

7. Tworzenie własnych rozwiązań w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskane w dwóch pierwszych częściach zajęć

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. De Bono, E., (1995). Naucz swoje dziecko myśleć. Warszawa: Świat Książki

2. Jąder, M. (2010). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

3. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP

4. Starko, A., J., (2005). Creativity In The Classroom. Schools of Curious Delight. London: LEA

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Szmidt, K.J (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP

6. Szmidt. K. J. (2014). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

7. Uszyńska- Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja grupowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- praca w grupach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- praca w grupach

- prezentacje na forum grupy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. PROJEKT ZALICZENIOWY wykonywany w zespołach, sprawdzający wiedzę i umiejętności studenta/studentki

2. ZALICZENIE CZĄSTKOWE wykonywane w zespołach, sprawdzające wiedzę i umiejętności studenta/studentki

3. OBSERWACJA PRACY studenta/studentki na zajęciach

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ TEORETYCZNY:

1. Pojęcia i kryteria twórczości, społeczny kontekst twórczości.

2. Strategie myślenia twórczego - zasada różnorodności, zasada odroczonego wartościowania, zasada racjonalnej irracjonalności, zasada kompetentnej niekompetencji, zasada ludyczności, zasada aktualności

3. Wybrane koncepcje treningu twórczości

4. Wybrane metody twórczego rozwiązywanie problemów

5. Podstawowe zasady dydaktyki twórczości

MODUŁ WARSZTATOWY:

6. Stymulowanie operacji umysłowych z wykorzystaniem gier planszowych:

- rozwijanie myślenia dedukcyjnego

- rozwijanie zdolności indukcji

- stymulowanie operacji abstrahowania

- rozwijanie zdolności metaforyzowania

- stymulowanie operacji transformowania

- stymulowanie zdolności tworzenia odległych skojarzeń

MODUŁ PRAKTYCZNY:

7. Tworzenie własnych rozwiązań w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskane w dwóch pierwszych częściach zajęć

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. De Bono, E., (1995). Naucz swoje dziecko myśleć. Warszawa: Świat Książki

2. Jąder, M. (2010). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

3. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP

4. Starko, A., J., (2005). Creativity In The Classroom. Schools of Curious Delight. London: LEA

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Szmidt, K.J (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP

6. Szmidt. K. J. (2014). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

7. Uszyńska- Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja grupowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- praca w grupach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- praca w grupach

- prezentacje na forum grupy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Inne formy:

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 90h

Liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.