Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public speaking czyli sztuka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-PSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public speaking czyli sztuka wystąpień publicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Etiudy retoryczne , prezentacje i scenariusze wystąpień publicznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ustawa o Języku Polskim- analiza i komentarz.

2. Kompetencja językowa i komunikacyjna.

3. SŁOWO i pedagogika w różnych jej specjalnościach.

4. Retoryka i jej tajniki.

5. Sztuka perswazji. Sztuka argumentacji. Erystyka czyli sztuka sporu.

6. Prezentacje retoryczne.

7. Debaty oksfordzkie.

8. Jak zostać dobrym mówcą. Praktyka retoryczna. Wystąpienia publiczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury

(wskazane systematyczne czytanie

notatek z wykładów, poleconych lektur): 5h

Przygotowanie się do egzaminu

(powtórzenie omówionego na wykładach

materiału): 5h

Prezentacje retoryczne 15

Inne formy: 20-

Sumaryczna liczba punktów ECTS:70 3 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Korolko M., Sztuka retoryki Warszawa 2004

2. Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych Warszwa 2003wyd II

3. Lewandowska-Tarasiuk E., W teatrze prezentacji- o sztuce perswazji Warszwa 2005

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w obszarze WIEDZY

Student po ukończeniu przedmiotu:

H1A_W01

PE1_W02

H1A_W05

PE1_W02

PE1_W03

PE1_W04

- zna Ustawę o Języku Polskim.

- rozwinął i uzupełnił swą wiedzę o języku jako instrumencie pedagogicznego oddziaływania.

- zna podstawowe pojęcia z zakresu retoryki praktycznej

- poznał tajniki perswazji, sztukę argumentacji, chwyty erystyczne i obronę przed manipulacją

- poznał też tajniki erystyki jako sztuki prowadzenia sporu

Warsztaty: Wystąpienia Publiczne czyli jak zastać dobrym mówcą

DEBATY OKSFORDZKIE

Język w przestrzeni publicznej

Etiudy retoryczne, wystapienia publiczne

Efekty kształcenia w obszarze UMIEJĘTNOŚCI

Student po ukończeniu przedmiotu:

H1A_U01

PE1_U01

PE1_U04

PE1_U06

H1A_U06

PE1_U08

H1A_U07

PE1_U07

- rozwinął swoją kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną, by coraz sprawniej opanować różnorodne gatunki sztuki słowa.

- rozwinął i opanował sprawność retoryczną, posiadł zdolność kreacji słownej

Efekty kształcenia w obszarze KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student po ukończeniu przedmiotu:

H1A_K03

PE1_K07

- jest przygotowany do słownych interakcji na wysokim poziomie kultury językowej i społecznej.

- potrafi wybierać skuteczne formy zachowań retorycznych

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

H1A_W01

Etiudy retoryczne

PE1_W02

Etiudy retoryczne

H1A_W05

Etiudy retoryczne

PE1_W02

Etiudy retoryczne

PE1_W03

Etiudy retoryczne

PE1_W04

Etiudy retoryczne

2. UMIEJĘTNOŚCI

H1A_U01

Etiudy retoryczne

PE1_U01

Etiudy retoryczne

PE1_U04

Etiudy retoryczne

PE1_U06

Etiudy retoryczne

H1A_U06

Etiudy retoryczne

PE1_U08

Etiudy retoryczne

H1A_U07

Etiudy retoryczne

PE1_U07

Etiudy retoryczne

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

H1A_K03

Udział w różnorodnych , aranżowanych sytuacjach w publicznej przestrzeni.

PE1_K07

Udział w różnorodnych , aranżowanych sytuacjach w publicznej przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.