Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polski system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-POR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Fakultatywne dla II r. pedagogiki specjalnej, 2-l stacjonarne II stopnia
Fakultatywne dla II r. pedagogiki specjalnej, 2-l stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Sprawdzian testowy

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

- Wprowadzenie do przedmiotu. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie

- Interdyscyplinarny charakter pomocy

- Krajowy program przeciwdziałania przemocy rodzinie

- Procedura Niebieskich Kart

- Policja w systemie pomocy ofiarom przemocy

- Pomoc społeczna w systemie pomocy

- Służba zdrowia w systemie pomocy.

- Rola pracowników oświaty w procedurze Niebieskich Kart

- Rola komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze Niebieskich Kart

- Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

- Placówki udzielające schronienia kobietom i dzieciom.

- Prawo karne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

- Prawo rodzinne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

- Organizacje pozarządowe w systemie pomocy

- Postępowanie ze sprawcami przemocy w rodzinie

Literatura:

Literatura podstawowa

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1390. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245

• Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Przewodników dla pracowników oświaty (opracowanie Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka). Warszawa, Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia.

Literatura uzupełniająca

• Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445

• Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Uwagi:

Metody pracy:

- wykład

- prezentacja

- praca z tekstem

Rozliczenie punktów ECTS:

1. godziny kontaktowe - 30 godzin - 1 ECTS

2. przygotowanie do sprawdzianu - 1 punkt

Łącznie - 2 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Sprawdzian testowy

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

- Pojęcie przemocy i znęcania się nad rodziną w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i prawie karnym. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Specyfika przemocy w rodzinie wobec dzieci, dorosłych i osób starszych;

- Zadania gmin w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- Procedura Niebieskich Kart – zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze i ich rola w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- Procedura Niebieskich Kart – rozpoczęcie, przebieg i zakończenie procedury. Formularze A, B, C i D w procedurze Niebieskich Kart;

- Policja w systemie pomocy ofiarom przemocy;

- Pomoc społeczna w systemie pomocy;

- Służba zdrowia w systemie pomocy;

- Rola pracowników oświaty w procedurze Niebieskich Kart;

- Rola komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze Niebieskich Kart;

- Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

- Placówki udzielające schronienia kobietom i dzieciom;

- Prawo karne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Prawo rodzinne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Organizacje pozarządowe w systemie pomocy;

- Postępowanie ze sprawcami przemocy w rodzinie;

Literatura:

Literatura podstawowa

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1390. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245

- Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Przewodników dla pracowników oświaty (opracowanie Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka). Warszawa, Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia.

Literatura uzupełniająca

- Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445

- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Uwagi:

Metody pracy:

- wykład

- prezentacja

- praca z tekstem

Rozliczenie punktów ECTS:

1. godziny kontaktowe - 30 godzin - 1 ECTS

2. przygotowanie do sprawdzianu - 1 punkt

Łącznie - 2 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- W okresie edukacji zdalnej - sprawdzian testowy - 20 pytań jednokrotngo wyboru.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

- Pojęcie przemocy i znęcania się nad rodziną w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i prawie karnym. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie;

- Specyfika przemocy w rodzinie wobec dzieci, dorosłych i osób starszych;

- Procedura Niebieskich Kart – zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze i ich rola w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- Procedura Niebieskich Kart – rozpoczęcie, przebieg i zakończenie procedury. Formularze A, B, C i D w procedurze Niebieskich Kart;

- Policja w systemie pomocy ofiarom przemocy;

- Pomoc społeczna w systemie pomocy;

- Służba zdrowia w systemie pomocy;

- Rola pracowników oświaty w procedurze Niebieskich Kart;

- Diagnozowanie przemocy wobec dziecka przez przedstawicieli oświaty, algorytmy postępowania w przypadku przemocy wobec dziecka w rodzinie

- Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

- Placówki udzielające schronienia kobietom i dzieciom;

- Prawo karne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Prawo rodzinne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy, rola organizacji pozarządowych w systemie pomocy;

- Pomoc telefoniczna osobom doświadczającym przemocy.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1390.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245

- Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Przewodników dla pracowników oświaty (opracowanie Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka). Warszawa, Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia.

Literatura uzupełniająca

- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Uwagi:

UWAGA - INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

W okresie pracy zdalnej studenci będą otrzymywać sukcesywnie prezentacje z kolejnych wykładów w programie powerpoin z nagraną ścieżką dźwiękową, poprzez pocztę APS, wysyłaną z systemu USOS.

Tematy zrealizowane w salach APS:

- Pojęcie przemocy i znęcania się nad rodziną w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i prawie karnym. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie;

- Specyfika przemocy w rodzinie wobec dzieci, dorosłych i osób starszych;

- Procedura Niebieskich Kart – zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze i ich rola w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- Procedura Niebieskich Kart – rozpoczęcie, przebieg i zakończenie procedury. Formularze A, B, C i D w procedurze Niebieskich Kart;

Tematy realizowane zdalnie (wykłady w Powerpoincie ze ścieżka dźwiękową):

- Policja w systemie pomocy ofiarom przemocy;

- Pomoc społeczna w systemie pomocy;

- Służba zdrowia w systemie pomocy;

- Rola pracowników oświaty w procedurze Niebieskich Kart;

- Diagnozowanie przemocy wobec dziecka przez przedstawicieli oświaty, algorytmy postępowania w przypadku przemocy wobec dziecka w rodzinie

- Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i placówki udzielające schronienia kobietom i dzieciom;

- Prawo karne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Prawo rodzinne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy, rola organizacji pozarządowych w systemie pomocy;

Przed egzaminem studenci otrzymają drogą mailową zestaw zagadnień, które pomogą przygotować się do egzaminu testowego.

Metody pracy:

- wykład

- prezentacja

- praca z tekstem

Rozliczenie punktów ECTS:

1. godziny kontaktowe - 30 godzin - 1 ECTS

2. przygotowanie do sprawdzianu - 1 punkt

Łącznie - 2 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Sprawdzian testowy

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

- Pojęcie przemocy i znęcania się nad rodziną w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i prawie karnym. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie;

- Specyfika przemocy w rodzinie wobec dzieci, dorosłych i osób starszych;

- Procedura Niebieskich Kart – zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze i ich rola w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- Procedura Niebieskich Kart – rozpoczęcie, przebieg i zakończenie procedury. Formularze A, B, C i D w procedurze Niebieskich Kart;

- Policja w systemie pomocy ofiarom przemocy;

- Pomoc społeczna w systemie pomocy;

- Służba zdrowia w systemie pomocy;

- Rola pracowników oświaty w procedurze Niebieskich Kart;

- Diagnozowanie przemocy wobec dziecka przez przedstawicieli oświaty, algorytmy postępowania w przypadku przemocy wobec dziecka w rodzinie

- Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

- Placówki udzielające schronienia kobietom i dzieciom;

- Prawo karne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Prawo rodzinne w systemie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

- Wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy, rola organizacji pozarządowych w systemie pomocy;

- Pomoc telefoniczna osobom doświadczającym przemocy.

Literatura:

iteratura podstawowa

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1390.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245

- Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Przewodników dla pracowników oświaty (opracowanie Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka). Warszawa, Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia.

Literatura uzupełniająca

- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Uwagi:

Metody pracy:

- wykład

- prezentacja

- praca z tekstem

Rozliczenie punktów ECTS:

1. godziny kontaktowe - 30 godzin - 1 ECTS

2. przygotowanie do sprawdzianu - 1 punkt

Łącznie - 2 punkty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.