Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność rodziców - odpowiedzialność nauczycieli. Problemy wychowawcze wczesnej edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ORO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność rodziców - odpowiedzialność nauczycieli. Problemy wychowawcze wczesnej edukacji
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia metodą wykładową i poprzez dyskusję uczą rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka we współpracy z rodziną.

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie pracy pisemnej.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają w problematykę podziału obowiązków wychowawczych i wobec edukacji dziecka między placówką a domem. Prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Student zdobędzie elementarną wiedzę dotyczącą procesów rozwiązywania problemów w zawodzie nauczyciela, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność współpracy ze środowiskiem dziecka

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

sądowe wykładnie prawa w omawianych przypadkach konfliktowych znanych z mediów

Lit.uzupełniająca

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

PE1_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w procesie kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

PE1_U07 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia umiejętności społecznych dzieci na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji.

PE1_U08 Posiada, co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją zaczerpniętą z wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów zajmujących się problematyką metod wychowywania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

PE1_U12 Potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych z zakresu wychowywania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci, w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej.

PE1_K05 Dostrzega i formułuje dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty w procesie kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena wiedzy na podst. pisemnej analizy przypadku

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 30h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia): 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia metodą wykładową i poprzez dyskusję uczą rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka we współpracy z rodziną.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają w problematykę podziału obowiązków wychowawczych i wobec edukacji dziecka między placówką a domem. Prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Student zdobędzie elementarną wiedzę dotyczącą procesów rozwiązywania problemów w zawodzie nauczyciela, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność współpracy ze środowiskiem dziecka.

Literatura:

Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

sądowe wykładnie prawa w omawianych przypadkach konfliktowych znanych z mediów

Lit.uzupełniająca

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Uwagi:

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena wiedzy na podst. analizy przypadku podczas zajęć

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 30h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia): 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.