Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interpersonalny trening twórczego myślenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ITM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpersonalny trening twórczego myślenia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla III r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- autorski projekt cyklu scenariuszy zajęć ITTM (w wersji elektronicznej), podlegający ocenie; kontakt przez mail APS oraz USOSmail.

Pełny opis:

Unikalny pomysł połączenia treningu interpersonalnego i treningu twórczego myślenia realizowany z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Innowacja społeczna ma postać innowacyjnych warsztatów opartych na kanwie autorskiego pomysłu AR Makaruk, realizowanych w APS oraz w szkołach na niższych poziomach kształcenia przez Fundację Centrum Wspierania Zdolności.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczestników w celu przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu.

Program warsztatów zakłada realizację trzech modułów:

1. Rozpoznawanie potencjału zawodowego.

Wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych służących do identyfikacji predyspozycji jednostki.

2. Budowanie wizerunku i współpraca.

Integracja i komunikacja interpersonalna - zastosowanie w praktyce. Dominującą formę pracy w tym module stanowi praca grupowa i zespołowa; jedną ze stosowanych metod jest peer-mentoring polegający na feedbacku pomiędzy uczestnikami. Trenowanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Wykorzystanie "burzy mózgów" do tworzenia zaawansowanych, oryginalnych projektów grupowych z użyciem niekonwencjonalnych materiałów - środków dydaktycznych tj. słomki kreatywne czy kubki styropianowe itp. Rozwijanie predyspozycji twórczych.

3. Kreatywna prezentacja i promocja.

Autoprezentacja - przygotowanie i aktywny udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Organizacja webinarium - zastosowanie programu MS Teams oraz ClassroomGoogle do realizacji zajęć online.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Góralski (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

I. Kania (2014). Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Warszawa: Difin.

J. Łaszczyk, J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska, A.R. Makaruk, M. Trzcińska-Król (2012) . Trening twórczości z komputerem. Warszawa: Wyd. APS.

E. Nęcka (2016). Trening twórczości. Kraków: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

M. B. Rosenberg (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Literatura uzupełniająca (netografia):

Pracownia Testów Psychologicznych. Strona internetowa: www.practest.com.pl. Data dostępu: 8.09.2017.

Fundacja Centrum Wspierania Zdolności: www.centrumzdolnosci.com

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

- Obecność na zajęciach.

- Praktyczne zadania zaliczeniowe - projekt cyklu scenariuszy zajęć.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Interpersonalny trening twórczego myślenia - opracowanie cyklu scenariuszy autorskiego programu ITTM

Pełny opis:

1. Wprowadzenie - prezentacja programu zajęć oraz wytycznych dot. zaliczenia przedmiotu kontakt bezpośredni 18.02.2020.

2. Zajęcia o charakterze integracyjnym (kontakt bezpośredni 25.02-03.03.2020).

3. Elementy wykorzystania TI w podnoszeniu kompetencji interpersonalnych - zastosowanie gier dydaktycznych (kontakt bezpośredni 10.03.2020).

OPRACOWANIE PROJEKTÓW 17.03.2020-26.05.2020

4. Zastosowanie narzędzi TI w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i predyspozycji twórczych - PRACA ZDALNA MS TEAMS i kontakt mailowy.

5. Wykorzystanie TI potrzebnych na rynku pracy - PRACA ZDALNA MS TEAMS i kontakt mailowy.

6. Modelowanie istniejących rozwiązań - PRACA ZDALNA MS TEAMS i kontakt mailowy.

OMÓWIENIE AUTORSKICH PROJEKTÓW ITTM - WYTYCZNE I POPRAWKI 2.06.2020-9.06.2020

7. Ocena projektów - PRACA ZDALNA MS TEAMS i kontakt mailowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.