Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interpersonalny trening twórczego myślenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ITM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpersonalny trening twórczego myślenia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla III r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- elementy praktycznych działań zawodowych - "mapa myśli" z komunikacji, uczestnictwo w "rozmowie kwalifikacyjnej", przygotowanie do zakładania działalności gospodarczej - model biznesowy, strona internetowa.

Pełny opis:

Unikalny pomysł połączenia treningu interpersonalnego i treningu twórczego myślenia realizowany z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Innowacja społeczna ma postać innowacyjnych warsztatów opartych na kanwie autorskiego pomysłu.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczestników w celu przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu.

Program warsztatów zakłada realizację trzech modułów:

1. Rozpoznawanie potencjału zawodowego.

Wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych służących do identyfikacji predyspozycji jednostki.

2. Budowanie wizerunku i współpraca.

Integracja i komunikacja interpersonalna - zastosowanie w praktyce. Dominującą formę pracy w tym module stanowi praca grupowa i zespołowa; jedną ze stosowanych metod jest peer-mentoring polegający na feedbacku pomiędzy uczestnikami. Trenowanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Wykorzystanie "burzy mózgów" w pracowni komputerowej do tworzenia zaawansowanych, oryginalnych projektów grupowych z użyciem niekonwencjonalnych materiałów - środków dydaktycznych tj. słomki kreatywne czy kubki styropianowe.

Opracowanie modelu biznesowego.

3. Kreatywna prezentacja i promocja.

Autoprezentacja - przygotowanie i aktywny udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Organizacja webinarium. Tworzenie stron internetowych związanych z wybraną działalnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Góralski (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

I. Kania (2014). Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Warszawa: Difin.

J. Łaszczyk, J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska, A.R. Makaruk, M. Trzcińska-Król (2012) . Trening twórczości z komputerem. Warszawa: Wyd. APS.

E. Nęcka (2016). Trening twórczości. Kraków: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

M. B. Rosenberg (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Literatura uzupełniająca:

Pracownia Testów Psychologicznych. Strona internetowa: www.practest.com.pl. Data dostępu: 8.09.2017.

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

- Obecność na zajęciach.

- Praktyczne zadania zaliczeniowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.