Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymenty edukacyjne poza systemem szkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ESS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksperymenty edukacyjne poza systemem szkolnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla III r. pedagogiki o profilu praktycznym, 3-l stacjonarne I stopnia
Fakultatywne dla III r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PEP1_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne istotne dla

studiowanej specjalności, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i

powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki dla analizowania i interpretowania wybranych problemów

pedagogicznych

PEP1_U12 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, prezentować

własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) tworzonej zespołowo, podsumowującej omawianą tematykę, w oparciu o treści wykładu, lektury i wyszukiwane samodzielnie informacje.

Kryteria oceny: poprawność językowa, trafność tematyczna, oryginalność.

Pełny opis:

1. Alternatywność w edukacji - wprowadzenie w problematykę.

2. Najnowsza historia eksperymentów edukacyjnych (wiek XX)

3. Współczesna krytyka szkoły i projekty alternatywne

4. Unschooling (wolne szkoły, demokratyczne szkoły)

5. Edukacja domowa (homeschooling, home-based learning)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Holt J.C. Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie , Impuls 2007

Śliwerski B. Istota i cechy edukacji alternatywnej, W: Pedagogika t. 4. GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Figiel M. Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls 2001.

Gribble D. Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Impuls 2005.

Okoń W. Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP 1999.

Rudnicki P. Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych, Wyd. DSW 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) tworzonej zespołowo, podsumowującej omawianą tematykę, w oparciu o treści wykładu, lektury i wyszukiwane samodzielnie informacje.

Kryteria oceny: poprawność językowa, trafność tematyczna, oryginalność.

Pełny opis:

1. Alternatywność w edukacji - wprowadzenie w problematykę.

2. Najnowsza historia eksperymentów edukacyjnych (wiek XX)

3. Współczesna krytyka szkoły i projekty alternatywne

4. Unschooling (wolne szkoły, demokratyczne szkoły)

5. Edukacja domowa (homeschooling, home-based learning)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Holt J.C. Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie , Impuls 2007

Śliwerski B. Istota i cechy edukacji alternatywnej, W: Pedagogika t. 4. GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Figiel M. Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls 2001.

Gribble D. Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Impuls 2005.

Okoń W. Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP 1999.

Rudnicki P. Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych, Wyd. DSW 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.