Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymenty edukacyjne poza systemem oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-EED1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksperymenty edukacyjne poza systemem oświaty
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PC1_KK_W10

- Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

UMIEJĘTNOŚCI

PC1_KK_U05

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, wypowiadać się pisemnie na temat różnorodnych zjawisk edukacyjnych.

PC1_KK_U08

- Potrafi pracować w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) podsumowującej omawianą tematykę, w oparciu o treści wykładu, lektury i wyszukiwane samodzielnie informacje.

Kryteria oceny: poprawność językowa, trafność tematyczna, oryginalność.

Pełny opis:

1. Alternatywność w edukacji - wprowadzenie w problematykę.

2. Najnowsza historia eksperymentów edukacyjnych (wiek XX)

3. Współczesna krytyka szkoły i projekty alternatywne

4. Unschooling (wolne szkoły, demokratyczne szkoły)

5. Edukacja domowa (homeschooling, home-based learning)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Śliwerski B. Istota i cechy edukacji alternatywnej, W: Pedagogika t. 4. GWP.Holt J.C. Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie , Impuls 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Figiel M. Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls 2001

Gribble D. Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Impuls 2005.

Okoń W. Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP 1999.

Rudnicki P. Pedagogika małych działań, Wydawnictwo DSW 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 12 godz.

Przygotowanie się do zajęć, konsultacje: 30 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej: 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena pracy pisemnej (esej problemowy) podsumowującej omawianą tematykę, w oparciu o treści wykładu, lektury i wyszukiwane samodzielnie informacje.

Kryteria oceny: poprawność językowa, trafność tematyczna, oryginalność.

Pełny opis:

1. Alternatywność w edukacji - wprowadzenie w problematykę.

2. Najnowsza historia eksperymentów edukacyjnych (wiek XX)

3. Współczesna krytyka szkoły i projekty alternatywne

4. Unschooling (wolne szkoły, demokratyczne szkoły)

5. Edukacja domowa (homeschooling, home-based learning)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Śliwerski B. Istota i cechy edukacji alternatywnej, W: Pedagogika t. 4. GWP.Holt J.C. Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie , Impuls 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Figiel M. Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls 2001

Gribble D. Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Impuls 2005.

Okoń W. Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP 1999.

Rudnicki P. Pedagogika małych działań, Wydawnictwo DSW 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 12 godz.

Przygotowanie się do zajęć, konsultacje: 30 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej: 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.