Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drama - techniki i strategie w pracy wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-DTS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drama - techniki i strategie w pracy wychowawczej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania,

rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością. Zna różnice pomiędzy dramą a małymi

formami teatralnymi.

PEP1_W14 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej, zorientowaną na zastosowanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze

studiowanej specjalności. Orientuje się, jakie korzyści odnoszą

dzieci, gdy są w roli widza lub aktora.

PEP1_W15 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności

pedagogicznej związanych ze studiowana specjalnością. Zna rodzaje małych form teatralnych i orientuje się w repertuarze dla dzieci. Wie, jak skutecznie uczyć dzieci tekstów

na pamięć i jak organizować widowiska przedszkolne i szkolne.

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedago-

giki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_U05 Potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej.

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie dramy i jej twórcy. Ogólna charakterystyka dramy. Funkcje dramy. Drama a teatr. Podział technik dramowych. Zasady organizacyjno-dydaktyczne dramy. Rozwój twórczości i kreatywności ucznia. Kompetencje nauczyciela dramy.

Warunkiem zaliczenia jest znajomość wymaganych pojęć związanych z dramą, jej funkcjami, elementami, poziomami i znaczeniem.Umiejętność zastosowania technik i gier dramowych w perspektywie pracy z dziecmi.

Zastosowanie wiedzy do projektowania własnych działań - przygotowanie prezentacji/konspektów zajęć z zastosowaniem elementów dramy.

Pełny opis:

Drama – jej specyfika, elementy, klasyfikacja, funkcje i znaczenie.

Struktura dramy, przygotowanie i przebieg zajęć dramowych- pisanie scenariuszy dramowych.

Rodzaje technik dramowych (tecniki kontekstu, narracji, symboliczne, refleksyjne) – omówienie i ćwiczenia warsztatowe.

Zabawy dramowe, przedmioty w dramie – omówienie i ćwiczenia

Drama w dydaktyce – na przykładzie dramy brytyjskiej.

Drama w pracy wychowawczej i terapeutycznej - przykłady zastosowania dramy w obszarze działalności pedagogicznej- przykłady i próby własne.

Teatr Forum – rys historyczny, założenia, zastosowanie w profilaktyce i psychoedukacji, praca nad projektem.

Rainbow of Desire – terapia poprzez dramę (opis i omówienie na podstawie prezentacji filmowej).

Umiejętności dramowe wychowawcy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Boal A., Gry dla aktorów i nieaktorów

Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej

Matelska A., Zabawy dramowe w edukacji wczesnoszkolnej

Pankowska, K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży

Literatura uzupełniająca:

Witerska K., Drama na różnych poziomach kształcenia

Witerska K., Drama. Przewodnik po koncepcjach

Witerska.K., Teatr Forum.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie dramy i jej twórcy. Ogólna charakterystyka dramy. Funkcje dramy. Drama a teatr. Podział technik dramowych. Zasady organizacyjno-dydaktyczne dramy. Rozwój twórczości i kreatywności ucznia. Kompetencje nauczyciela dramy.

Warunkiem zaliczenia jest znajomość wymaganych pojęć związanych z dramą, jej funkcjami, elementami, poziomami i znaczeniem.Umiejętność zastosowania technik i gier dramowych w perspektywie pracy z dziecmi.

Zastosowanie wiedzy do projektowania własnych działań - przygotowanie prezentacji/konspektów zajęć z zastosowaniem elementów dramy.

Pełny opis:

Drama – jej specyfika, elementy, klasyfikacja, funkcje i znaczenie.

Struktura dramy, przygotowanie i przebieg zajęć dramowych- pisanie scenariuszy dramowych.

Rodzaje technik dramowych (tecniki kontekstu, narracji, symboliczne, refleksyjne) – omówienie i ćwiczenia warsztatowe.

Zabawy dramowe, przedmioty w dramie – omówienie i ćwiczenia

Drama w dydaktyce – na przykładzie dramy brytyjskiej.

Drama w pracy wychowawczej i terapeutycznej - przykłady zastosowania dramy w obszarze działalności pedagogicznej- przykłady i próby własne.

Teatr Forum – rys historyczny, założenia, zastosowanie w profilaktyce i psychoedukacji, praca nad projektem.

Rainbow of Desire – terapia poprzez dramę (opis i omówienie na podstawie prezentacji filmowej).

Umiejętności dramowe wychowawcy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWE:

Boal A., Gry dla aktorów i nieaktorów

Pankowska, K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka

Way B., Drama

Witerska K., Drama na różnych poziomach kształcenia

Witerska K.,Teatr Forum

UZUPEŁNIAJĄCE:

Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej

Matelska A., Zabawy dramowe w edukacji wczesnoszkolnej

Witerska K., Drama. Przewodnik po koncepcjach

Zielińska G., Filozofia dramy w procesie twórczym

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.