Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7P-PRD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PN2_KK_W02 Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o terminy stosowane w różnych obszarach działań organizacji, w której student realizował praktyki.

PN2_KK_W09 Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o działalności organizacji pożytku publicznego, w której student realizował praktyki, jej specyfice, celach statutowych, zachodzących w niej procesach.

PN2_KK_W10 Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o prawnych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością oraz działalności organizacji pożytku publicznego, w której student realizował praktyki.

Umiejętności

PN2_KK_U01 Potrafi współpracować z pracownikami organizacji pożytku publicznego, na każdym etapie projektowani i realizacji działań wspierających, w tym potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych.

PN2_KK_U02 Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych obszarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, ich sytuacji życiowej oraz działalności organizacji pożytku publicznego zaangażowanych w proces wspierania osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

PN2_KK_U02 Potrafi prawidłowo sporządzić dokumentację praktyk studenckich.

PN2_KK_U08 Potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów osób z niepełnosprawnością w kontekście działań organizacji, w których student realizował praktyki.

PN2_KK_U09 Umie rozpoznawać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz w tym zakresie projektować i realizować zadania w aspekcie różnych obszarów życia osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

PN2_KK_K01 Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego.

PN2_KK_K04 Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K06 Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

PN2_KK_K07 Jest wrażliwy na problemy związane z niepełnosprawnością, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnoprawnością.

Praktyki zawodowe:

Realizacja praktyk w trakcie zawieszenia zajęć i zawieszenia działalności wielu instytucji.

Studentki i studenci – szczególnie będący na ostatnim roku studiów - mogą mieć zaliczone na poczet praktyk:

a. wolontariat i wszelkie formy zaangażowania społecznego;

b. pracę zawodową;

c. prace wykonane zdalnie na rzecz instytucji;

d. zadania praktyczne wskazane przez uczelnianego opiekuna praktyk.

W przypadku studiów kwalifikacyjnych ostatniego roku praktyki będą realizowane w terminie późniejszym. Możliwości realizacyjne będą zależne od decyzji odpowiednich resortów: MEN, MENiS, MRPIPS itd.

W razie pytrań prosze o kontakt mailowy lub telefoniczny 663191116

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Prowadzący grup: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Studentki i studenci – szczególnie będący na ostatnim roku studiów - mogą mieć zaliczone na poczet praktyk:

a. wolontariat i wszelkie formy zaangażowania społecznego;

b. pracę zawodową;

c. prace wykonane zdalnie na rzecz instytucji;

d. zadania praktyczne wskazane przez uczelnianego opiekuna praktyk.

W przypadku studiów kwalifikacyjnych ostatniego roku praktyki będą realizowane w terminie późniejszym. Możliwości realizacyjne będą zależne od decyzji odpowiednich resortów: MEN, MENiS, MRPIPS itd.

W razie pytrań prosze o kontakt mailowy lub telefoniczny 663191116

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.