Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-WZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W01

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju pedagogiki społecznej, wskazuje jej źródła, najważniejsze nowe osiągnięcia i zastosowania, także w obszarach związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W02

Zna podstawowe pojęcia: środowisko, przestrzeń, miejsce, wychowanie, kultura, rozwój, wsparcie, kapitał ludzki, kapitał społeczny.

PN2_KK_W09

Ma wiedzę o elementarnych środowiskach społecznych: rodzina, szkoła, środowisko lokalne, środowisko globalne oraz o funkcjonowaniu różnych instytucji, a głównie pomocowych.

PN2_KK_W11

Ma wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, wychowawczej pomocowej, zna indywidualną i społeczną sytuację działających podmiotów i zasady działania społecznego.

PN2_KK_W09

Ma podstawową wiedzę na temat więzi społecznych i zachodzących w nich prawidłowości; zna konteksty (siły ludzkie, społeczność lokalna, środowisko lokalne, empowerment, mała ojczyzna), w których pedagodzy społeczni odwołują się do więzi społecznych.

PN2_KK_W11

Zna koncepcję sił ludzkich i ich znaczenie dla rozwijania środowiska życia.

PN2_KK_U04

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

PN2_KK_U02

Potrafi interpretować zjawiska społeczne w zakresie pedagogiki społecznej.

PN2_KK_U02

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Ma umiejętność odkrywania i stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami.

PN2_KK_U04

Rozumie, uzasadniając, że zjawiska i procesy powstają i zmieniają się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych.

PN2_KK_U02

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PN2_KK_U08

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie pedagogiki społecznej.

PN2_KK_K07

W dyskusjach i analizie tekstów używa argumentów świadczących o wrażliwości etycznej w badaniach pedagogicznych i w praktyce pedagogicznej.

PN2_KK_K02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy oraz potrafi zaplanować przebieg istotnych zadań.

PN2_KK_K02

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Theiss
Prowadzący grup: Wiesław Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.