Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-WSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PN2_KK_W09 Zna na poziomie poszerzonym założenia koncepcyjne wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach.

PN2_KK_W09 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemach wsparcia osób o zróżnicowanych potrzebach, ich specyfice, uwarunkowaniach, procesach w nich zachodzących.

PN2_KK_W10 Ma pogłębioną wiedzę o prawnych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W09 Zna możliwości prowadzenia badań w obszarze systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Umiejętności

PN2_KK_U02 Potrafi spójnie wypowiedzieć się na temat systemów i metod wsparcia, wykorzystując wybrane ujęcia koncepcyjne.

Kompetencje społeczne

PN2_KK_K04 Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i zgodnie z zasadami etyki w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - ocena przygotowanych referatów na zadany temat dotyczący instytucjonalnego wsparcia osoby z niepełnosprawnością, umiejętności - umiejętność skonstruowania indywidualnego programu wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów i metod wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w kontekście polityki społecznej państwa, jego ustroju polityczno-ekonomicznego.

2. Filozoficzne aspekty wsparcia społecznego - od Darwina do Kropotkina.

3. Kontrowersje wokół koncepcji sprzecznych ze wsparciem społecznym - socjaldarwinizm i eugenika.

4. Model macierzy wsparcia - faza wejścia, faza procesu i faza wyjścia. Aspekt jednostkowy, lokalny i globalny.

5. Instytucje wsparcia społecznego: pomoc socjalna, system rentowy, środowiskowe domy pomocy społecznej, hostele, warsztaty terapii zajęciowej.

6. Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji osób nieprzystosowanych społecznie do rynku pracy.

7. Pomoc psychologiczna - stres, fazy stresu, interwencja kryzysowa i psychoterapia.

8. Formy wsparcia instytucjonalnego na szczeblu Unii Europejskiej.

Literatura:

- Kropotkin, P. (2006). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Poznań: Biblioteka Klasyków Anarchizmu.

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Piketty, T. (2015a). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Piketty, T. (2015b). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

- Spicker, P. (2014). Polityka społeczna - teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Thornicroft, G., Tansella, M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

- Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- przygotowanie i prezentacja referatów przez studentów (30 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat wybranych systemów i metod wsparcia.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (30 godz.)

- przygotowanie referatów (60 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.