Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osoba z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-PNR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Osoba z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PN2_KK_W11 Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę o osobach z niepełnosprawnością oraz ich środowisku rodzinnymi.

PN2_KK_W09 Zna procesy zachodzące w rodzinach osób z niepełnosprawnością. Zna sytuację psychospołeczną rodzin z osobą z niepełnosprawnością. Zna konsekwencje niepełnosprawności dla funkcjonowania systemu rodzinnego.

PN2_KK_W09 Zna i analizuje wybrane badania empiryczne dotyczące problematyki funkcjonowania rodziny z osobą z niepełnosprawnością.

Umiejętności

PN2_KK_U07 Potrafi identyfikować, przetwarzać i interpretować informacje dotyczące różnych zakresów życia rodzinnego osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

PN2_KK_K01 Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Spotkanie z rodzicami osoby z niepełnosprawnością psychiczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W czasie ćwiczeń analizowane są sytuacje rodzin, w których osobą z niepełnosprawnością jest rodzic lub dziecko, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, ale tez w kontekście funkcji rodziny, wychowania i postaw rodzicielskich.

Prezentacje własne na wybrany temat i dyskusja po prezentacji

Zaliczenie przedmiotu

Pełny opis:

- rodzina – funkcje, wychowanie, postawy rodzicielskie (przypomnienie)

- rodzina a niepełnosprawność – fazy odpowiedzi na wiadomość o niepełnosprawności

- zmiana systemu rodzinnego

- funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym a rodzaje niepełnosprawności, czas nabycia niepełnosprawności

- praktycznie: rodzina z chorym niepełnosprawnym psychicznie – rodzicem/dzieckiem

Rodzina z chorym niepełnosprawnym intelektualnie - rodzicem/dzieckiem

Rodzina z chorym niepełnosprawnym ruchowo – rodzicem/dzieckiem

Rodzina z głuchym/głuchoniemym

Rodzina z niewidzącym/niedowidzącym

- formy wsparcia dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem/dorosłym

Literatura:

Izdebska H., Rodzina i jej funkcja wychowawcza [w:] Encyklopedia pedagogiczna, W. Pomykało, 1993.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973.

Rożnowska A. Wybrane aspekty wychowania w rodzinie, Warszawa 1998.

Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1979.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny, Toruń 1997.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa, 1991

Uwagi:

Spotkanie z rodzicami osoby z niepełnosprawnością psychiczną

Spotkanie z osobą niepełnosprawną psychicznie

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

GODZINY KONTAKTOWE - 15 H

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ - 15 H

LICZBA ECTS - 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.