Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne działania artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6S-WDA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne działania artystyczne
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, specjalność artystyczna (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna rodzaje współczesnych działań artystycznych i stosowane w nich media.

2. Student zna reprezentatywne przykłady współczesnych działań artystycznych.

Umiejętności:

1. Student potrafi zaprojektować i zrealizować pracę artystyczną posługując się współczesnymi środkami przekazu.

2. Student potrafi świadomie zaprojektować swoje działania artystyczne w kontekście zagadnień kultury współczesnej.

Kompetencje:

1. Student potrafi krytycznie odnieść się do współczesnych realizacji artystycznych.

2. Student potrafi obiektywnie ocenić własne działania artystyczne i wyprowadzić z oceny konstruktywne wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem przejrzystości koncepcji, skutecznej realizacji.

Ocena wykonanych prac pod kątem właściwego sposobu prezentacji.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot jest skoncentrowany na tych typach działań artystycznych, które odnoszą się do zagadnień związanych ze współczesną kulturą i posługują się obecnie istniejącymi mediami, często łącząc je ze sobą, lub przekraczając ich granice.

Sztuka w przestrzeni społecznej.

Sztuka poza granicami dyscyplin artystycznych.

Liczba godzin

1. Prezentacja multimedialna jednego ze współczesnych utworów artystycznych 4

2. Remix artystyczny (działanie artystyczne oparte na przetworzeniu warstwy znaczeniowej i formalnej dwóch współczesnych utworów artystycznych w celu stworzenia jednego spójnego utworu)

a. współczesne strategie działania - postprodukcja 4

b. przykłady remixów 2

c. opracowanie koncepcji 4

d. projekt pracy 2

e. wykonanie pracy 6

f. prezentacja pracy 4

g. dokumentacja i opis pracy 4

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowski G. (2007) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa.

Smoleńska M (2010) Puls sztuki. Około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań.

Cichocki S. (2011) S.Z.T.U.K.A., Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Żmijewski A. (2008) Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa.

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Rottenberg A. (2005) Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem przejrzystości koncepcji, skutecznej realizacji.

Ocena wykonanych prac pod kątem właściwego sposobu prezentacji.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot jest skoncentrowany na tych typach działań artystycznych, które odnoszą się do zagadnień związanych ze współczesną kulturą i posługują się obecnie istniejącymi mediami, często łącząc je ze sobą, lub przekraczając ich granice.

Sztuka w przestrzeni społecznej.

Sztuka poza granicami dyscyplin artystycznych.

Liczba godzin

1. Prezentacja multimedialna dwóch współczesnych utworów artystycznych 4

2. Re-enactment - powtórzenie

a. analiza dzieł 2

b. powtórzenie działania, adaptacja 4

c. dokumentacja i prezentacja 2

2. Remix artystyczny (działanie artystyczne oparte na przetworzeniu warstwy znaczeniowej i formalnej dwóch współczesnych utworów artystycznych w celu stworzenia jednego spójnego utworu)

a. współczesne strategie działania - postprodukcja 2

b. przykłady remixów 2

c. opracowanie koncepcji 4

d. projekt pracy 2

e. wykonanie pracy 4

f. prezentacja pracy 2

g. dokumentacja i opis pracy 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowski G. (2007) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa.

Smoleńska M (2010) Puls sztuki. Około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań.

Cichocki S. (2011) S.Z.T.U.K.A., Warszawa.

Kłosiewicz O. (2015) Polska sztuka współczesna przełomu XXi XXI wieku, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Żmijewski A. (2008) Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa.

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Rottenberg A. (2005) Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 100

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem przejrzystości koncepcji, skutecznej realizacji.

Ocena wykonanych prac pod kątem właściwego sposobu prezentacji.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot jest skoncentrowany na tych typach działań artystycznych, które odnoszą się do zagadnień związanych ze współczesną kulturą i posługują się obecnie istniejącymi mediami, często łącząc je ze sobą, lub przekraczając ich granice.

Sztuka w przestrzeni społecznej.

Sztuka poza granicami dyscyplin artystycznych.

Liczba godzin

1. Prezentacja multimedialna dwóch współczesnych utworów artystycznych 4

2. Re-enactment - powtórzenie

a. analiza dzieł 2

b. powtórzenie działania, adaptacja 4

c. dokumentacja i prezentacja 2

2. Remix artystyczny (działanie artystyczne oparte na przetworzeniu warstwy znaczeniowej i formalnej dwóch współczesnych utworów artystycznych w celu stworzenia jednego spójnego utworu)

a. współczesne strategie działania - postprodukcja 2

b. przykłady remixów 2

c. opracowanie koncepcji 4

d. projekt pracy 2

e. wykonanie pracy 4

f. prezentacja pracy 2

g. dokumentacja i opis pracy 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowski G. (2007) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa.

Smoleńska M (2010) Puls sztuki. Około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań.

Cichocki S. (2011) S.Z.T.U.K.A., Warszawa.

Kłosiewicz O. (2015) Polska sztuka współczesna przełomu XXi XXI wieku, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Żmijewski A. (2008) Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa.

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Rottenberg A. (2005) Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 100

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.