Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne działania artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6S-WDA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne działania artystyczne
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, specjalność artystyczna (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Współczesne działania artystyczne - to pracownia nastawiona na poznanie obszarów twórczości wybiegających poza tradycyjne techniki plastyczne. Pozwala poszerzyć obszar pracy twórczej zarówno pod względem warsztatu jak i poszerzyć obszar postrzegania.

Pełny opis:

Współczesne działania artystyczne - to pracownia nastawiona na poznanie obszarów twórczości wybiegających poza tradycyjne techniki plastyczne. Pozwala poszerzyć obszar pracy twórczej zarówno pod względem warsztatu jak i poszerzyć obszar postrzegania.

Zależnie od programu jaki realizowany jest w aktualnym roku student realizuje zadania wyznaczone przez prowadzącego. Zadania w swojej formie przystosowane są do aktualnych warunków nauczania i możliwości realizowania projektów.

Literatura:

1. "Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne" Sigmund Freud, Wydawnictwo naukowe PWN, ISBN 978-83-01-17283-1

2. "Wstęp do Psychoanalizy" Sigmund Freud, Wydawnictwo Marek Derewiecki, ISBN 978-83-61199-18-2

3. "Imiona - Ojca" Jacques Lacan, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-17437-8

4. "Seminarium III Psychozy" Jacques Lacan, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-17840-6

5. "Hiperprzestrzeną" Michio Kaku, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, ISBN 978-83-7648-769-4

6. "Europa niedokończona przygoda" Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, 978-83-08-04972-3

7. "Diabeł i arcydzieło", Stanisław Lem, Wydawnictwo Literackie, ISBN 978-83-08-06809-0

8. "Teoria widzenia", Władysław Strzemiński, wydane przez Muzeum Sztuki w Łodzi, ISBN 978-83-63820-47-3

9. "Mit indywidualny neurotyka", Jacques Lacan, Wydawnictwo PWN, ISBN: 978-83-01-18073-7

10. Polski Street Art (vol. 1), Fundacja Sztuki Zewnętrznej

11. Polski Street Art (vol. 2), Fundacja Sztuki Zewnętrznej

12. Graffiti w Polsce, (2011), Fundacja Sztuki Zewnętrznej

13. "Poza zasadą przyjemności", Sigmund Freud, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-14494-4

14. "Człowiek i jego znaki", Adrian Frutiger, d2d.pl, ISBN: 978-83-927308-3-5

15. "Jeszcze krótsza historia czasu", Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Zysk i S-ka, ISBN: 978-83-7785-296-5

16. "Interaction of Color" Josef Alberts, Yale University Press, ISBN: 978-0-300-17935-4

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna rodzaje współczesnych działań artystycznych i stosowane w nich media.

2. Student zna reprezentatywne przykłady współczesnych działań artystycznych.

Umiejętności:

1. Student potrafi zaprojektować i zrealizować pracę artystyczną posługując się współczesnymi środkami przekazu.

2. Student potrafi świadomie zaprojektować swoje działania artystyczne w kontekście zagadnień kultury współczesnej.

Kompetencje:

1. Student potrafi krytycznie odnieść się do współczesnych realizacji artystycznych.

2. Student potrafi obiektywnie ocenić własne działania artystyczne i wyprowadzić z oceny konstruktywne wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę studenta składa się:

frekwencja na zajęciach,

przygotowanie do zajęć,

zaangażowanie w realizację projektu,

wykonanie projektu,

zgodność realizacji projektu ze wskazaniami prowadzącego,

ostateczny kształt zrealizowanego projektu wraz z prezentacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem przejrzystości koncepcji, skutecznej realizacji.

Ocena wykonanych prac pod kątem właściwego sposobu prezentacji.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot jest skoncentrowany na tych typach działań artystycznych, które odnoszą się do zagadnień związanych ze współczesną kulturą i posługują się obecnie istniejącymi mediami, często łącząc je ze sobą, lub przekraczając ich granice.

Sztuka w przestrzeni społecznej.

Sztuka poza granicami dyscyplin artystycznych.

Liczba godzin

1. Prezentacja multimedialna jednego ze współczesnych utworów artystycznych 4

2. Remix artystyczny (działanie artystyczne oparte na przetworzeniu warstwy znaczeniowej i formalnej dwóch współczesnych utworów artystycznych w celu stworzenia jednego spójnego utworu)

a. współczesne strategie działania - postprodukcja 4

b. przykłady remixów 2

c. opracowanie koncepcji 4

d. projekt pracy 2

e. wykonanie pracy 6

f. prezentacja pracy 4

g. dokumentacja i opis pracy 4

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowski G. (2007) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa.

Smoleńska M (2010) Puls sztuki. Około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań.

Cichocki S. (2011) S.Z.T.U.K.A., Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Żmijewski A. (2008) Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa.

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Rottenberg A. (2005) Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem przejrzystości koncepcji, skutecznej realizacji.

Ocena wykonanych prac pod kątem właściwego sposobu prezentacji.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot jest skoncentrowany na tych typach działań artystycznych, które odnoszą się do zagadnień związanych ze współczesną kulturą i posługują się obecnie istniejącymi mediami, często łącząc je ze sobą, lub przekraczając ich granice.

Sztuka w przestrzeni społecznej.

Sztuka poza granicami dyscyplin artystycznych.

Liczba godzin

1. Prezentacja multimedialna dwóch współczesnych utworów artystycznych 4

2. Re-enactment - powtórzenie

a. analiza dzieł 2

b. powtórzenie działania, adaptacja 4

c. dokumentacja i prezentacja 2

2. Remix artystyczny (działanie artystyczne oparte na przetworzeniu warstwy znaczeniowej i formalnej dwóch współczesnych utworów artystycznych w celu stworzenia jednego spójnego utworu)

a. współczesne strategie działania - postprodukcja 2

b. przykłady remixów 2

c. opracowanie koncepcji 4

d. projekt pracy 2

e. wykonanie pracy 4

f. prezentacja pracy 2

g. dokumentacja i opis pracy 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowski G. (2007) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa.

Smoleńska M (2010) Puls sztuki. Około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań.

Cichocki S. (2011) S.Z.T.U.K.A., Warszawa.

Kłosiewicz O. (2015) Polska sztuka współczesna przełomu XXi XXI wieku, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Żmijewski A. (2008) Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa.

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Rottenberg A. (2005) Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 100

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem przejrzystości koncepcji, skutecznej realizacji.

Ocena wykonanych prac pod kątem właściwego sposobu prezentacji.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot jest skoncentrowany na tych typach działań artystycznych, które odnoszą się do zagadnień związanych ze współczesną kulturą i posługują się obecnie istniejącymi mediami, często łącząc je ze sobą, lub przekraczając ich granice.

Sztuka w przestrzeni społecznej.

Sztuka poza granicami dyscyplin artystycznych.

Liczba godzin

1. Prezentacja multimedialna dwóch współczesnych utworów artystycznych 4

2. Re-enactment - powtórzenie

a. analiza dzieł 2

b. powtórzenie działania, adaptacja 4

c. dokumentacja i prezentacja 2

2. Remix artystyczny (działanie artystyczne oparte na przetworzeniu warstwy znaczeniowej i formalnej dwóch współczesnych utworów artystycznych w celu stworzenia jednego spójnego utworu)

a. współczesne strategie działania - postprodukcja 2

b. przykłady remixów 2

c. opracowanie koncepcji 4

d. projekt pracy 2

e. wykonanie pracy 4

f. prezentacja pracy 2

g. dokumentacja i opis pracy 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowski G. (2007) Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa.

Smoleńska M (2010) Puls sztuki. Około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań.

Cichocki S. (2011) S.Z.T.U.K.A., Warszawa.

Kłosiewicz O. (2015) Polska sztuka współczesna przełomu XXi XXI wieku, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Żmijewski A. (2008) Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa.

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Rottenberg A. (2005) Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 100

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć student poznaje obszar współczesnych działań artystycznych.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje obszar współczesnych działań artystycznych.

Praca na zajęciach opiera się na rozmowie, analizie i realizacji projektu.

Tematem zajęć jest obszar snu. W tym przypadku student rozpoczyna pracę w odniesieniu do pokładów swojej podświadomości. Sprawia to, że jego praca staje się bardzo indywidualna i bezpośrednia.

Podczas zajęć student może wybrać dwie drogi; albo poddać się swego rodzaju autoanalizie z pomocą prowadzącego, albo przedstawić temat odnosząc się do zgłębiania fantazji. Wynik i kierunek w jakim pójdzie student, oraz realizacja ostatecznego projektu pozostaje w dużym stopniu po stronie autora.

Korekty i rozmowy odbywają się zarówno w formie spotkań indywidualnych jak i grupowych.

Student do realizacji zadania może posługiwać się szerokim spektrum narzędzi rozumianych jako "współczesne narzędzia artystyczne".

Zajęcia odbywają się w czasie i miejscu zgodnym z planem USOS

Literatura:

1. "Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne" Sigmund Freud, Wydawnictwo naukowe PWN, ISBN 978-83-01-17283-1

2. "Wstęp do Psychoanalizy" Sigmund Freud, Wydawnictwo Marek Derewiecki, ISBN 978-83-61199-18-2

3. "Imiona - Ojca" Jacques Lacan, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-17437-8

4. "Seminarium III Psychozy" Jacques Lacan, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-17840-6

5. "Hiperprzestrzeną" Michio Kaku, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, ISBN 978-83-7648-769-4

6. "Europa niedokończona przygoda" Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, 978-83-08-04972-3

7. "Diabeł i arcydzieło", Stanisław Lem, Wydawnictwo Literackie, ISBN 978-83-08-06809-0

8. "Teoria widzenia", Władysław Strzemiński, wydane przez Muzeum Sztuki w Łodzi, ISBN 978-83-63820-47-3

9. "Mit indywidualny neurotyka", Jacques Lacan, Wydawnictwo PWN, ISBN: 978-83-01-18073-7

10. Polski Street Art (vol. 1), Fundacja Sztuki Zewnętrznej

11. Polski Street Art (vol. 2), Fundacja Sztuki Zewnętrznej

12. Graffiti w Polsce, (2011), Fundacja Sztuki Zewnętrznej

13. "Poza zasadą przyjemności", Sigmund Freud, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-14494-4

14. "Człowiek i jego znaki", Adrian Frutiger, d2d.pl, ISBN: 978-83-927308-3-5

15. "Jeszcze krótsza historia czasu", Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Zysk i S-ka, ISBN: 978-83-7785-296-5

16. "Interaction of Color" Josef Alberts, Yale University Press, ISBN: 978-0-300-17935-4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.