Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6S-WAM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat monograficzny
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, specjalność artystyczna (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN

NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30

Inne formy - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Pełny opis:

Współczesny obraz malarski w kontekście fotografii:

pocztówka jako współczesna weduta w malarstwie;

czarno-biała fotografia architektoniczna jako inspiracja dla współczesnego malarstwa;

kolorowa fotografia analogowa i cyfrowa w kontekście malarstwa zajmującego się współcześnie architekturą.

Tradycja malowania architektury w kontekście dzieła takich artystów jak Andrzej Wróblewski, przedstawicieli Szkoły Lipskiej, czy twórców zaliczanych do nurtu Nowej Figuracji.

Indywidualna praca nad wybranym motywem w kontekście użycia fotografii i kolażu w obrazie malarskim.

Indywidualna praca nad wybranym motywem w kontekście dziela innych twórców.

Dziedzictwo architektury modernizmu jako element kultury inspiracją dla współczesnego malarstwa. Praca nad wybranym motywem.

Literatura:

Strzemiński W. 1974. Teoria Widzenia. Warszawa.

Kandinski W. 1986. Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich. Warszawa.

Arnheim R. 2004. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Gdańsk

uzupełniająca

C, Bielecki Cz. 1996. Gra w miasto. Warszawa

Gorczyca Ł. Kaczyński M. red:. 2012. Czesław Olszewski. Warszawa Nowoczesna. Warszawa

Hansen O. 2005. Ku formie otwartej. Warszawa

Hansen O. 2005 Zobaczyć świat. Warszawa

Springer F. 2012. Żle urodzone. Kraków

prac. zbio. 2011. Neo Rauch. Begleiter. Mit realizmu. Warszawa

Ziółkowska M. Grzybała W. 2016. Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957). Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii i technik warsztatowych wybranego medium plastycznego.

2. Student ma wiedzę z zakresu indywidualnych technik artystycznych wybranego twórcy.

Umiejętności:

1. Student potrafi wykorzystać elementy poznanych technologii, technik i rozwiązań kompozycyjnych w swojej twórczości.

2. Student potrafi rozpoznać i scharakteryzować poznane technologie, techniki i rozwiązania kompozycyjne w dziełach sztuki.

Kompetencje:

1. Student potrafi podjąć rzeczową i kulturalną dyskusję na temat poznanych elementów warsztatu monograficznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Bieńkuński
Prowadzący grup: Wiesław Bieńkuński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Paruch
Prowadzący grup: Szewach Weiss, Małgorzata Widomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.