Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-RY2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rysunek jako podstawowa, elementarna dyscyplina sztuki wizualnej zmuszająca do uporządkowania zagadnień związanych z interpretowaniem sfery myślenia o sztuce. Punktem odniesienia do stawiania pytań i poruszania problemów na forum jest pracownia, która daje możliwości konfrontowania, analizowania , eksperymentowania i uczestniczenia w procesie powstawania dzieła sztuki.

Pełny opis:

Umiejętność stawiania pytań poprzez budowanie i kształtowanie postaw na bazie obserwacji oraz poszukiwanie i formowanie samodzielnych wyborów związanych z określeniem ram i granic możliwości przekazu myśli i idei. Propozycje poddane dyskusji i ocenie stają się miejscem dialogu, dzieleniem doświadczeń i prezentacji różnych postaw artystycznych koniecznych w umiejętnym uczestniczeniu szeroko rozumianej sferze kultury. Praca dyplomowa jako wypowiedź poprzez szeroko pojęty warsztat rysownika.

Zakreślenie tematów inspirujących wyobraźnie twórczą i próba postawienia pytań aktywizujących warsztat.

Estetyzacja sztuki kontra czysta sztuka. Rozwijanie świadomości artystycznej poprzez analizowanie poszczególnych projektów powstałych w trakcie spotkań w pracowni, oraz samodzielnych zadań aktywujących własne metody kreacji.

Zakreślenie tematów inspirujących wyobraźnie twórczą i próba postawienia pytań aktywizujących warsztat.

Estetyzacja sztuki kontra czysta sztuka. Rozwijanie świadomości artystycznej poprzez analizowanie poszczególnych projektów powstałych w trakcie spotkań w pracowni, oraz samodzielnych zadań aktywujących własne metody kreacji.

Literatura:

Maria Anna Potocka Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń

estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną”.

- Monografia Jarosława Modzelewskiego „Nowe zjawiska w sztuce polskiej po

2000”Galeria Zderzak

-„Zmęczeni rzeczywistością. Rozmowy z artystami”, Jakub Banasiak

-„Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX

wieku”, Marcin Giżycki

- „Poetyka przestrzeni” G. Bachelard 

- „Sztuka i percepcja wzrokowa” R. Arncheim 

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe i zaawansowane techniki rysunkowe.

2. Student zna najwybitniejszych twórców sztuki współczesnej i dawnej posługujących się rysunkiem oraz ich dzieła.

Umiejętności:

1. Student opanował podstawowe i zaawansowane techniki rysunku artystycznego.

3. Student potrafi dobrać właściwe środki wyrazu technikami rysunkowymi do znaczeń, które zamierza przekazać.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem sprawności użycia technik rysunkowych.

2. Student potrafi omówić prace rysunkowe i objaśnić zastosowane w nich techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach w pracowni, korektach prowadzonych indywidualnie i zbiorowo, wspólne prowadzenie projektu od szkicu po końcową realizację.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia -45

Przygotowanie się do zajęć, lektury-55

Przygotowanie się do kolokwium-15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.