Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-RY2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rysunek jako podstawowa, elementarna dyscyplina sztuki wizualnej zmuszająca do uporządkowania zagadnień związanych z interpretowaniem sfery myślenia o sztuce. Punktem odniesienia do stawiania pytań i poruszania problemów na forum jest pracownia, która daje możliwości konfrontowania, analizowania , eksperymentowania i uczestniczenia w procesie powstawania dzieła sztuki.

Pełny opis:

Umiejętność stawiania pytań poprzez budowanie i kształtowanie postaw na bazie obserwacji oraz poszukiwanie i formowanie samodzielnych wyborów związanych z określeniem ram i granic możliwości przekazu myśli i idei. Propozycje poddane dyskusji i ocenie stają się miejscem dialogu, dzieleniem doświadczeń i prezentacji różnych postaw artystycznych koniecznych w umiejętnym uczestniczeniu szeroko rozumianej sferze kultury. Praca dyplomowa jako wypowiedź poprzez szeroko pojęty warsztat rysownika.

Zakreślenie tematów inspirujących wyobraźnie twórczą i próba postawienia pytań aktywizujących warsztat.

Estetyzacja sztuki kontra czysta sztuka. Rozwijanie świadomości artystycznej poprzez analizowanie poszczególnych projektów powstałych w trakcie spotkań w pracowni, oraz samodzielnych zadań aktywujących własne metody kreacji.

Zakreślenie tematów inspirujących wyobraźnie twórczą i próba postawienia pytań aktywizujących warsztat.

Estetyzacja sztuki kontra czysta sztuka. Rozwijanie świadomości artystycznej poprzez analizowanie poszczególnych projektów powstałych w trakcie spotkań w pracowni, oraz samodzielnych zadań aktywujących własne metody kreacji.

Literatura:

Maria Anna Potocka Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń

estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną”.

- Monografia Jarosława Modzelewskiego „Nowe zjawiska w sztuce polskiej po

2000”Galeria Zderzak

-„Zmęczeni rzeczywistością. Rozmowy z artystami”, Jakub Banasiak

-„Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX

wieku”, Marcin Giżycki

- „Poetyka przestrzeni” G. Bachelard 

- „Sztuka i percepcja wzrokowa” R. Arncheim 

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe i zaawansowane techniki rysunkowe.

2. Student zna najwybitniejszych twórców sztuki współczesnej i dawnej posługujących się rysunkiem oraz ich dzieła.

Umiejętności:

1. Student opanował podstawowe i zaawansowane techniki rysunku artystycznego.

3. Student potrafi dobrać właściwe środki wyrazu technikami rysunkowymi do znaczeń, które zamierza przekazać.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem sprawności użycia technik rysunkowych.

2. Student potrafi omówić prace rysunkowe i objaśnić zastosowane w nich techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach w pracowni, korektach prowadzonych indywidualnie i zbiorowo, wspólne prowadzenie projektu od szkicu po końcową realizację.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia -45

Przygotowanie się do zajęć, lektury-55

Przygotowanie się do kolokwium-15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Paruch
Prowadzący grup: Stefan Paruch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jako podstawowa, elementarna dyscyplina sztuki wizualnej zmuszająca do uporządkowania zagadnień związanych z interpretowaniem sfery myślenia o sztuce. Punktem odniesienia do stawiania pytań i poruszania problemów na forum jest pracownia, która daje możliwości konfrontowania, analizowania , eksperymentowania i uczestniczenia w procesie powstawania dzieła sztuki.

Pełny opis:

Umiejętność stawiania pytań poprzez budowanie i kształtowanie postaw na bazie obserwacji oraz poszukiwanie i formowanie samodzielnych wyborów związanych z określeniem ram i granic możliwości przekazu myśli i idei. Propozycje poddane dyskusji i ocenie stają się miejscem dialogu, dzieleniem doświadczeń i prezentacji różnych postaw artystycznych koniecznych w umiejętnym uczestniczeniu szeroko rozumianej sferze kultury. Praca dyplomowa jako wypowiedź poprzez szeroko pojęty warsztat rysownika.

Zakreślenie tematów inspirujących wyobraźnie twórczą i próba postawienia pytań aktywizujących warsztat.

Estetyzacja sztuki kontra czysta sztuka. Rozwijanie świadomości artystycznej poprzez analizowanie poszczególnych projektów powstałych w trakcie spotkań w pracowni, oraz samodzielnych zadań aktywujących własne metody kreacji.

Zakreślenie tematów inspirujących wyobraźnie twórczą i próba postawienia pytań aktywizujących warsztat.

Estetyzacja sztuki kontra czysta sztuka. Rozwijanie świadomości artystycznej poprzez analizowanie poszczególnych projektów powstałych w trakcie spotkań w pracowni, oraz samodzielnych zadań aktywujących własne metody kreacji.

Literatura:

Maria Anna Potocka Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń

estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną”.

- Monografia Jarosława Modzelewskiego „Nowe zjawiska w sztuce polskiej po

2000”Galeria Zderzak

-„Zmęczeni rzeczywistością. Rozmowy z artystami”, Jakub Banasiak

-„Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX

wieku”, Marcin Giżycki

- „Poetyka przestrzeni” G. Bachelard 

Uwagi:

Uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach w pracowni, korektach prowadzonych indywidualnie i zbiorowo, wspólne prowadzenie projektu od szkicu po końcową realizację.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia -45

Przygotowanie się do zajęć, lektury-55

Przygotowanie się do kolokwium-15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek, Małgorzata Widomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Paruch, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.