Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-MU2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multimedia 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe pojęcia dotyczące filmu w kontekście zagadnień współczesnych sztuk audiowizualnych.

2. Student zna w zarysie historię aplikowania technik filmowych do sztuki mediów.

Umiejętności:

1. Student analizuje współczesne utwory audiowizualne odnosząc je do właściwego kontekstu historycznego i kulturowego.

2. Student rozpoznaje najważniejszych artystów sztuki nowych mediów posługujących się przekazem filmowym.

Kompetencje:

1. Student merytorycznie i z poszanowaniem rozmówców dyskutuje o współczesnych utworach audiowizualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Stefan Paruch, Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena zadań praktycznych

aktywne uczestnictwo w ćwiczeniu danej techniki

ocena wypowiedzi na zajęciach

pytania testujące

udział w dyskusji

Pełny opis:

TREŚCI / LICZBA GODZIN

1. Historia sztuki multimedialnej. Wybrane przykłady artystycznych realizacji polskich i światowych z dziedziny multimediów. 6 h

2. Kolaż z użyciem zdjęć cyfrowych i obiektów grafiki komputerowej. 1,5 h

3. Montaż zdjęć i/lub materiału wideo w technice greenscreen. 3 h

4. Animacja poklatkowa. 3 h

5. Grafika wektorowa i animacja komputerowa. 1,5 h

6. Instalacje przestrzenne z użyciem materiału wideo. 3 h

7. Interaktywne instalacje multimedialne. 1,5 h

8. Omówienie i korekta prac studentów. 10,5 h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Ryszard Kluszczyński, Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2011

Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2011

Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2009

Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2011

Art and Electronic Media, red. Edward Shanken, Londyn, Nowy Jork 2009

Łukasz Guzek, Sztuka instalacji, Warszawa 2007

Eleanor Heartney, Art and Today, Londyn, 2008

Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne - Cyberkultura - Sztuka multimediów, Kraków 2001

Wolf Leiser, The World of Digital Art, Potsdam 2010

Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art: The Development of Form and Function, Oxford 2006

Łukasz Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006

Piotr Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice 2015 (dostępna w internecie: https://medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/11/klasyczne_dziela_sztuki_nowych_mediow.pdf)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną i pokazem wideo. Prezentacja publikacji książkowych i albumowych.

Ćwiczenia umiejętności technicznych w czasie zajęć (prezentacja danej techniki z dziedziny multimediów, praca ze studentami nad daną techniką).

Rozmowa i dyskusja dydaktyczna na temat realizacji artystycznych zadanych studentom do wykonania w domu, korekta prac studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI / ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 h

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5 h

Inne formy (praca w domu nad zadanymi do realizacji tematami) 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Paruch
Prowadzący grup: Stefan Paruch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Paruch
Prowadzący grup: Stefan Paruch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Niewiadomski, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.