Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-GR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika 1
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę o podstawowych i złożonych środkach wyrazu grafiki warsztatowej.

2. Student zna narzędzia i sposoby pracy w wybranych technikach graficznych.

3. Student opanował wiedzę o zasadach i sposobach ekspozycji prac graficznych i przygotowaniu wystaw oraz katalogów.

Umiejętności:

1. Student w podstawowym i zaawansowanym zakresie poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych (w wybranych technikach graficznych).

2. Student opanował sposoby odbijania matrycy na papierze i poznał w poszerzonym zakresie technologie wykonania poprawnej odbitki (w wybranych technikach graficznych).

Kompetencje:

1. Student potrafi współpracować w pracowni warsztatowej, dzieląc się przestrzenią pracy.

2. Student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użytych środków i technik grafiki warsztatowej.

3. Student potrafi zanalizować własne i obce grafiki oraz omówić użyte w nich środki wyrazu i zastosowane techniki graficzne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przegląd prac,

ocena referatu/prezentacji,

ocena na podstawie rozmowy podczas przeglądu prac,

ocena na podstawie obserwacji grupowej,

Pełny opis:

TREŚCI/ LICZBA GODZIN:

1. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej technik druku wklęsłego,

wypukłego, płaskiego – prezentacja technik i narzędzi. Ogólne zasady pracy oraz organizacja zajęć w pracowni graficznej. (2 godz)

2. Opracowanie szkiców poszczególnych tematów prac w oparciu o następujące założenia (4 godz.):

• dostosowanie układu kompozycyjnego do określonego tematu zadania – realizacja w wybranej technice graficznej

• projektowanie cyklu prac graficznych w wybranej technice: druk wypukły lub wklęsły - techniki ryte

• poszukiwanie własnych rozwiązań artystycznych poprzez niekonwencjonalne zastosowanie technik graficznych (łączenie technik, druk barwny).

W trakcie realizacji poszczególnych tematów obowiązuje wykorzystanie określonych środków ekspresji plastycznej takich jak: kreska, plama, kontur, kontrast, faktura ,walor, światłocień.

3. Przygotowanie matryc w technikach: druku wklęsłego (techniki ryte) lub wypukłego /do wyboru (10 godz.)

4. Nadawanie farby, odbijanie na prasie graficznej (10 godz.)

5. Oprawa grafik, przygotowanie wystawy prac graficznych, prezentacja referatu (4 godz.)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Catafal J., Oliva C., 2004, Techniki graficzne, Warszawa

2. Jurkiewicz A., 1975, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

2. Krejca A., 1984, Techniki sztuk graficznych, Warszawa

3. Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), 2012, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa

4. Smith R., 1997, Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa

5. Werner J., 1989, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia, działania praktyczne,dyskusja,przegląd prac, ekspozycja - prezentacja

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w danym semestrze dają studentowi podstawową wiedzę o możliwościach klasycznych technik graficznych. Uwrażliwiają studenta na znaczenie znaku graficznego jako medium w komunikacji. Pozwalają na swobodne korzystanie z możliwości twórczych jakie daje grafika.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje podstawowe techniki druku w technikach klasycznych. Studenci którzy po raz pierwszy spotykają się z grafiką warsztatową poznają zasadę druku wypukłego - na przykładzie linorytu, oraz druku wklęsłego – na przykładzie akwaforty i akwatinty. Bardziej zaawansowani studenci poznają tajniki druku płaskiego w oparciu o technikę litografii.

Student poznaje podstawowe zasady pracy w środowisku pracowni grafiki warsztatowej, takie jak:

Bezpieczeństwo pracy.

Zasady BHP.

Umiejętność pracy w grupie i zachowania higieny pracy.

Odpowiedniego przygotowania miejsca pracy, niezbędnych materiałów oraz właściwego rytmu pracy.

Prized przystąpieniem do pracy na matrycy studenci zobowiązani są do przygotowania projektów, które są konsultowane z prowadzącym. Na tym etapie omawiane są pierwsze zagadnienia istotne dla zrozumienia czym jest grafika.

Następnie:

Student poznaje techniki warsztatowe, które pozwalają mu uzyskać najlepsze efekty w pracy z medium graficznym:

Podczas pracy z techniką linorytu student poznaje narzędzia oraz materiały którymi będzie posługiwał się do wykonania grafiki,

uczy się pracy z dłutem i innymi narzędziami pozwalającymi na przygotowanie matrycy graficznej. Uczy się również jak prawidłowo wykonać odbitkę na papierze.

Podczas pracy w technice linorytu student ma nauczyć się podstaw kompozycji, oraz gospodarowania środkami wyrazu graficznego takimi jak: linia, plama, stosunek bieli do czerni, kontrast, zagęszczenie, proporcje itp.

Podczas pracy z techniką akwaforty i akwatinty student uczy się jak przygotować blachę cynkowo tytanową do wykonania matrycy. Jak postępować krok po kroku aby przygotować blachę do rozpoczęcia docelowej pracy nad matrycą. To znaczy: szlifowanie, polerowanie, odtłuszczanie, nakładanie asfaltu, nakładanie werniksu, nakładanie kalafonii.

Student poprzez ćwiczenia i konsultacje z prowadzącym uczy się postępowania z blachą oraz kwasem dla uzyskania oczekiwanego efektu końcowego tzn. matrycy zgodnej z założeniami z projektu.

Ostatecznym rezultatem pracy w technikach trawionych jest umiejętność wykorzystania języka graficznego odpowiadającego tym technikom tzn. linia, zagęszczenie i charakter linii, plama, natężenie, walor, kontrast. Stosunek linii do plamy.

Zajęcia w danym semestrze dają studentowi podstawową wiedzę o możliwościach klasycznych technik graficznych. Uwrażliwiają studenta na znaczenie znaku graficznego jako medium w komunikacji. Pozwalają na swobodne korzystanie z możliwości twórczych jakie daje grafika.

Literatura:

1. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

2. Krejca A., 1984, Techniki sztuk graficznych, Warszawa

3. Catafal J., Oliva C., 2004, Techniki graficzne, Warszawa

4. Jurkiewicz A., 1975, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa

5. Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), 2012, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 4. Smith R., 1997, Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa

6. Werner J., 1989, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa

Uwagi:

TREŚCI PROGRAMOWE

ćwiczenia kontaktowe, praca z warsztatem, korekty. Liczba godzin – 30

liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.