Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła sztuki - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-AD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła sztuki - 1
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna wybrane metody analizy dzieła sztuki i ich podstawy teoretyczne.

2. Student ma podstawową wiedzę o źródłach danych do analizy dzieł sztuki.

Umiejętności:

1. Student potrafi zanalizować dzieło sztuki historyczne bądź współczesne pod względem formy, treści i interpretacji.

2. Student potrafi wykazać poprzez analizę dzieła artystycznego ciągłość tradycji i współczesności w sztukach plastycznych.

3. Student potrafi wyszukiwać źródła wiedzy potrzebnej do analizy dzieł sztuki.

Kompetencje:

1. Student potrafi w przemyślany sposób publicznie omawiać i analizować dzieła sztuki dawnej i współczesnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiarów efektów kształcenia

- egzamin po zakończeniu cyklu zajęć

- opisy i interpretacje dzieł w trakcie semestru (w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii służącej do opisu dzieła sztuki oraz ikonografii; z umiejętnym posługiwaniem się bibliografią)

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład połączony z konwersatorium i analizą konkretnych dzieł sztuki

Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki. Ukryte treści dzieła. Formy przekazu treści artystycznych. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej. Warsztat terminologiczny

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Wprowadzenie do zagadnień analizy dzieła sztuki (forma, treść, interpretacja, przykłady, bibliografia) 2

Elementy analizy formalnej (kompozycja, rysunek, modelunek, kolorystyka, faktura itp.) treściowej, interpretacji dzieła 2

Elementy analizy formalnej – barwa w ujęciu historycznym. 6

Ikonografia/Ikonologia Erwina Panofsky‘ego. 2

Heinrich Wölfflin i badania nad formą. 2

Formy przekazu treści artystycznych. 2

Rozumienie treści dzieła w kontekście dawnych i współczesnych teorii estetycznych. 2

Narracja w obrazie. 2

Kontekst dzieła sztuki. 2

Ukryte treści dzieła sztuki. 2

Terminologia służąca do opisu, analizy, interpretacji dzieła sztuki. 2

Przykłady wybranych metod analizy dzieła sztuki (ikonograficzna/ikonologiczna; pointylistyczna; systemowa) 2

Zagadnienia krytyki artystycznej w konteście analizy dzieła sztuki. 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach. Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład połączony z konwersatorium i analizą dzieł sztuki

Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki. Ukryte treści dzieła. Formy przekazu treści artystycznych. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej. Warsztat terminologiczny

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Wprowadzenie do zagadnień analizy dzieła sztuki (forma, treść, interpretacja, przykłady, bibliografia) 2

Elementy analizy formalnej (kompozycja, rysunek, modelunek, kolorystyka, faktura itp.) treściowej, interpretacji dzieła 2

Elementy analizy formalnej – barwa w ujęciu historycznym. 6

Ikonografia/Ikonologia Erwina Panofsky‘ego. 2

Heinrich Wölfflin i badania nad formą. 2

Formy przekazu treści artystycznych. 2

Rozumienie treści dzieła w kontekście dawnych i współczesnych teorii estetycznych. 2

Narracja w obrazie. 2

Kontekst dzieła sztuki. 2

Ukryte treści dzieła sztuki. 2

Terminologia służąca do opisu, analizy, interpretacji dzieła sztuki. 2

Przykłady wybranych metod analizy dzieła sztuki 2

Zagadnienia krytyki artystycznej w kontekście analizy dzieła sztuki. 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach. Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

- egzamin ustny po zakończeniu cyklu zajęć

- opisy analityczne i interpretacje dzieł (w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii służącej do opisu dzieła sztuki oraz ikonografii; z umiejętnym posługiwaniem się bibliografią)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład połączony z konwersatorium i analizą dzieł sztuki

Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki. Ukryte treści dzieła. Formy przekazu treści artystycznych. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej. Warsztat terminologiczny

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Wprowadzenie do zagadnień analizy dzieła sztuki (forma, treść, interpretacja, przykłady, bibliografia) 2

Elementy analizy formalnej (kompozycja, rysunek, modelunek, kolorystyka, faktura itp.) treściowej, interpretacji dzieła 2

Elementy analizy formalnej – barwa w ujęciu historycznym. 6

Ikonografia/Ikonologia Erwina Panofsky‘ego. 2

Heinrich Wölfflin i badania nad formą. 2

Formy przekazu treści artystycznych. 2

Rozumienie treści dzieła w kontekście dawnych i współczesnych teorii estetycznych. 2

Narracja w obrazie. 2

Kontekst dzieła sztuki. 2

Ukryte treści dzieła sztuki. 2

Terminologia służąca do opisu, analizy, interpretacji dzieła sztuki. 2

Przykłady wybranych metod analizy dzieła sztuki 2

Zagadnienia krytyki artystycznej w kontekście analizy dzieła sztuki. 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach. Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

- egzamin ustny po zakończeniu cyklu zajęć

- opisy analityczne i interpretacje dzieł (w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii służącej do opisu dzieła sztuki oraz ikonografii; z umiejętnym posługiwaniem się bibliografią)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład połączony z konwersatorium i analizą dzieł sztuki

Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki. Ukryte treści dzieła. Formy przekazu treści artystycznych. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej. Warsztat terminologiczny

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Wprowadzenie do zagadnień analizy dzieła sztuki (forma, treść, interpretacja, przykłady, bibliografia) 2

Elementy analizy formalnej (kompozycja, rysunek, modelunek, kolorystyka, faktura itp.) treściowej, interpretacji dzieła 2

Elementy analizy formalnej – barwa w ujęciu historycznym. 6

Ikonografia/Ikonologia Erwina Panofsky‘ego. 2

Heinrich Wölfflin i badania nad formą. 2

Formy przekazu treści artystycznych. 2

Rozumienie treści dzieła w kontekście dawnych i współczesnych teorii estetycznych. 2

Narracja w obrazie. 2

Kontekst dzieła sztuki. 2

Ukryte treści dzieła sztuki. 2

Terminologia służąca do opisu, analizy, interpretacji dzieła sztuki. 2

Przykłady wybranych metod analizy dzieła sztuki 2

Zagadnienia krytyki artystycznej w kontekście analizy dzieła sztuki. 2

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach. Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

- egzamin ustny po zakończeniu cyklu zajęć

- opisy analityczne i interpretacje dzieł (w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii służącej do opisu dzieła sztuki oraz ikonografii; z umiejętnym posługiwaniem się bibliografią)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.