Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z neuropsychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WZN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z neuropsychologii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W06 Potrafi podać znaczenie pojęć z zakresu neuropsychologicznych mechanizmów zachowania – bodziec, analizator, systemy sieci neuron

PC2_KK_W06 Potrafi określić zasady działania mózgowych mechanizmów pamięci, percepcji, emocji

PC2_KS_W01, PC2_KK_W06

Umie wyjaśnić znaczenie plastyczności neuronalnej i jej rolę w uczeniu się i usprawnianiu osób z dysfunkcjami mózgu

PC2_KK_W01 Potrafi wyszukać i ocenić informacje na temat mózgowej regulacji funkcji psychicznych

PC2_KK_K01 Docenia przydatność wiedzy neuropsychologicznej w pracy logopedy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: testowy egzamin pisemny

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. … Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć:

• pamięć krótkotrwała i pamięć trwała

• wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

1.   Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

2. (red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

3. LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

4. Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

5. Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

6. Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

7. Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

8. Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

9. Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

10. Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów wzbogaconych pomocami wizualnymi (folie, filmy)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI oraz ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Anna Oroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego

2. Konsekwencje uszkodzenia OUN

3. Emocje a mózg

4. Funkcjonowanie pacjenta w wybranych chorobach neurologicznych i demencyjnych

5. Metody neuroobrazowania (EEG, MRI, PET, CT)

6. Współpraca logopedy z innymi specjalistami (np. neuropsychologiem, psychologiem, neurologiem, psychiatrą).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

2. Kalat James W. ( 2006). Biologiczne podstawy psychologii. PWN

3. K. Walsh (1998). Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

4. K. Walsh ( 2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

6. E.M. Szepietowska (2000). Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin.

7. Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

7. O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

8. O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

9. O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

10. O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć: pamięć krótkotrwała i pamięć trwała; wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

LITERATURA:

Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

(red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć: pamięć krótkotrwała i pamięć trwała; wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

LITERATURA:

Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

(red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć: pamięć krótkotrwała i pamięć trwała; wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

LITERATURA:

Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

(red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć: pamięć krótkotrwała i pamięć trwała; wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

LITERATURA:

Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

(red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć: pamięć krótkotrwała i pamięć trwała; wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

LITERATURA:

Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

(red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe informacje o budowie i funkcjach układu nerwowego

2. Mózg a percepcja

3. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji

4. Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu i organizmu.

5. Mózg i pamięć: pamięć krótkotrwała i pamięć trwała; wpływ emocji na zapamiętywanie

6. Mózgowe mechanizmy mowy

Literatura:

LITERATURA:

Cozolino L.J., (2004) „Neuronauka w psychoterapii”, wyd. Zysk i S-ka Poznań

(red.) Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) „Mózg a zachowanie”, wyd. PWN, Warszawa

LeDoux J. , (2000) „Mózg emocjonalny”, wyd. Media Rodzina, Poznań

Spitzer M. , (2007), „Jak uczy się mózg?”, wyd. PWN, Warszawa

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Łuria A. R. , (1976) „Podstawy neuropsychologii”, wyd. PWN Warszawa

Sacks O. , (2009), „Muzykofilia”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , (1997), „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., (1998), „Antropolog na Marsie”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,(1998), „Zobaczyć głos”, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład

prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.