Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WSS3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne patologie społeczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) niestacj. II st.
Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W05

Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnych politycznych, gospodarczych i kulturowych uwarunkowań patologii społecznych.

PC2_KS_W05

Potrafi rozpoznawać objawy diagnostyczne, opisać dynamikę rozwoju i scharakteryzować skutki nowo pojawiających się w polskiej rzeczywistości społecznej zjawisk patologicznych i zachowań dysfunkcjonalnych człowieka.

PC2_KS_W03

Potrafi opisać dostępne w Polsce formy społecznego, psychologicznego i wychowawczego wsparcia osób zagrożonych patologiami społecznymi a także scharakteryzować zmiany, jakim formy te uległy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i nowymi potrzebami społecznymi.

PC2_KS_U03

Umie rozpoznawać potrzeby osób borykających się z konsekwencjami zachowań dysfunkcjonalnych.

PC2_KK_U02

Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji na temat zjawisk z zakresu współczesnych patologii społecznych.

PC2_KS_U02

Potrafi porządkować wiedze na temat dostępnych form i procedur wparcia społecznego i dokonywać krytycznej analizy skuteczności oferowanych form pomocy.

PC2_KK_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.