Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane programy, metody rehabilitacji, terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WPN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane programy, metody rehabilitacji, terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kwal): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

PC2-KS-W05

Zna wybrane metody rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością

PC2-KS-W04

Zna czynniki warunkujące skuteczność doboru metod terapeutycznych

PC2-KS-U02

Umie programować i planować pracę edukacyjno-terapeutyczną

PC2-KS-U03

Umie stosować odpowiednie metody edukacyjno-terapeutyczne w pracy

PC2-KS-UO3

Umie poddać analizie specyfikę doboru metod w pracy edukacyjno-terapeutycznej

PC2-KS-U03

Umie określić podstawowe funkcje, cele, założenia wybranych metod

PC2-KK-U03

Umie przygotować prezentację wybranej metody

PC2-KS-K01

Potrafi tworzyć różnorodne sytuacje zadaniowe dla osób z niepełnosprawnością złożoną

PC2-KS-K02

Potrafi być otwarty i wrażliwy na potrzeby osób z niepełnosprawnością złożoną

PC2-KS-K02

Potrafi współpracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena indywidualnych zadań praktycznych

Pełny opis:

Wybrane metody rehabilitacji i terapii, m.in. :MRR Weroniki Sherborne, Poranny Krąg, Metoda Domana, Metoda Vojty, terapia taktylna Masgutowej, metoda Peto. Metoda Dobrego Startu, Metoda N.C. Kephart, Kinezjologia edukacyjna Denissona, Terapia ręki, Pedagogika M.Montessori, Bajkoterapia, Biblioterapia, Program aktywności Knillów, Little room. Omówienie wybranych metod z uwzględnieniem następujących obszarów oddziaływań:

-Wzrok, słuch, dotyk, węch, smak

- Orientacja w przestrzeni

- Motoryka mała i duża

- umiejętności komunikacyjne

-samodzielność,

- dojrzałość społeczna i emocjonalna

- metody ogólnorozwojowe

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP.

Błeszyński, J., Baczała, D., Binnebesel, J. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym. Łódź: Wyd. Naukowe WSEZ w Łodzi.

Brzezińska, A., Kaczan R., Smoczyńska, K.(red.) (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocy. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR. (Wybrane fragmenty)

Twardowski, A. (red.) (2005). Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wyd. GEN. (Wybrane fragmenty)

Denisson, P. (2003). Kinezjlogia edukacyjna dla dzieci. Warszawa: Międzynarodowy Instytut neurokinezjologii

Uwagi:

Metody słowne z wykorzystaniem środków ilustracyjnych / filmy, eksponaty, plansze /i środków multimedialnych.

Metody praktycznego działania – warsztaty, prezentacje, aranżację i omawianie sytuacji zadaniowych.

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie , prezentacji wybranej metody programu 30

punkty ects: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Mariola Łygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.