Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspieranie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w dorosłym życiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WOA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w dorosłym życiu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla II r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla IIr. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna cele, zasady i formy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną

PC2_KS_W01 Zna cele i zadania asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością intelektualną

PC2_KS_W05 Potrafi określić sytuacje trudne, w których mogą znaleźć się osoby dorosłe (m.in. odczuwanie potrzeb seksualnych, doświadczanie przemocy, brak wsparcia społecznego, brak możliwości decydowania o sobie)

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi zaprojektować i wdrożyć strategie radzenia sobie osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w sytuacjach trudnych

PC2_KS_U02 Potrafi dostosować formę wsparcia do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K04 Ma świadomość konieczności zachowania zasad etyki w procesie wspierania osoby w dorosłym życiu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna.

Pełny opis:

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (fundacje, stowarzyszenia,) podstawy prawne zadania działalność;

Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje; seksualność osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa-od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, warsztaty

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna.

Pełny opis:

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (fundacje, stowarzyszenia,) podstawy prawne zadania działalność;

Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje; seksualność osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa-od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, warsztaty

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna.

Pełny opis:

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (fundacje, stowarzyszenia,) podstawy prawne zadania działalność;

Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje; seksualność osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa-od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, warsztaty

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.