Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesna interwencja logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WIL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesna interwencja logopedyczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01, PC2_KK_W04, PC2_KK_W06

Umie wyjaśnić patomechanizm zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie

PC2_KK_W06

Zna zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami

PC2_KS_U02

Umie stosować zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt

PC2_KS_U02

Poddaje trafnej analizie przejawy zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt

PC2_KS_U02

Potrafi dobrać techniki i smoki do nauki ssania

PC2_KS_U02, PC2_KS_U03

Umie stworzyć plan postępowania terapeutycznego w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością

PC2_KK_K04, PC2_KS_K01

Ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania wobec pacjenta

PC2_KK_K04, PC2_KS_K01, PC2_KS_K02

Ma świadomość konieczności współpracy z innymi specjalistami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Ewa Winnicka-Makulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Analiza strategiczna we wczesnej interwencji logopedycznej.

2. Czynniki wspierające, opóźniające i zaburzające możliwości oraz umiejętności prelingwalne noworodka, niemowlaka i małego dziecka. 3. Wpływ zaburzeń karmienia i dysfagii na rozwój dziecka.

4. Opieka i pielęgnacja noworodka i niemowlaka jako czynności wspierające możliwości rozwoju mowy oraz zabezpieczające przed rozwijaniem zaburzeń karmienia

5. Ssanie jako aktywność wyuczona

6. Dobór metod i akcesoriów wspierających rozwój strefy orofacjalnej podczas karmienia

7. Współpraca z innymi specjalistami w ramach prowadzonej terapii i postępowania profilaktycznego

8. Skala NBAS oraz metoda Prechtla jako narzędzia rozwijające wiedzę o pacjencie w wieku noworodkowym i niemowlęcym

9. Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju intencji komunikacji u dziecka

10. Etyczny wymiar wczesnej interwencji logopedycznej

Literatura:

1. Frohlich A. (1998 )„Stymulacja od podstaw”, WSiP, Warszawa

2. Eliot L., (2003), „ Co tam się dzieje – jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia”, Media Rodzina, Poznań

3. Gopnik A.,. Meltzoff A.N, Kuhl P.K., (2004), „Naukowiec w kołysce – czego o umyśle uczą nas małe dzieci”, Media Rodzina, Poznań

4. Holinger P.C., (2006),„Co mówią dzieci, zanim naucza się mówić”, Media Rodzina, Poznań

5. H. Olechnowicz , (2006), „Dziecko własnym terapeutą”, PWN, Warszawa

6. Winnicka E., Wybór smoka do karmienia butelką- sztuka czy nauka?. Standardy Medyczne Pediatria,2012,T.9, s. 820-829

7. Winnicka-Makulec E., Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym. Standardy Medyczne Pediatria. 2011, T.8, s. 816-822

Uwagi:

Metody kształcenia - prezentacje, omawianie filmów, dyskusje, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Ewa Winnicka-Makulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Pełny opis:

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Zajęcia kończą się testem jednokrotnego wyboru z losowo wybranego obszaru wiedzy z zakresu podanej literatury oraz treści podawanych na wykładzie. Kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń na miejscu i w ośrodku szpitalnym problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Joanna Ilnicka, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ćwiczenia:

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015- Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ćwiczenia/Warsztaty:

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Metody: wykład, techniki pokazowe, ćwiczenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Joanna Ilnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Ćwiczenia/warsztaty:

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

- CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

- Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015- Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

- Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

- Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ćwiczenia/Warsztaty:

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Metody: wykład, techniki pokazowe, ćwiczenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Łukasz Kowalczyk, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ćwiczenia/Warsztaty:

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Metody: wykład, techniki pokazowe, ćwiczenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ćwiczenia/Warsztaty:

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Metody: wykład, techniki pokazowe, ćwiczenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykłady: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: student nabywa kompetencje terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji (m. in. ułożenie, dobór smoczka, masaż logopedyczny, badanie odruchów twarzowych, dobór metod i technik postępowania do rodzaju zaburzenia) oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie ćwiczeń problemów związanych z interwencją logopedyczną).

Pełny opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia terapii z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 r. ż. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.

1. Cele prowadzenia wczesnej interwencji z zakresu logopedii.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka - norma a patologia.

3. Edukacja rodziców.

4. Ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ćwiczenia/Warsztaty:

6. Zasady wzmacniania komunikacji między niemowlęciem a jego rodzicami.

7. Zasady opieki i pielęgnacji noworodków i niemowląt.

8. Analiza zachowań komunikacyjnych noworodków i niemowląt.

9. Dobór technik i narzędzi pomocniczych do nauki ssania.

10.Odruchy ustno - twarzowe.

11. Konstruowania planu postępowania terapeutycznego (logopedycznego) w przypadku noworodków i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Odpowiedzialność zawodowa za podejmowane wobec dziecka i rodziny działa

13. Konieczność współpracy w specjalistycznych zespołach leczniczo - terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaczorowska - Bray K., 2012, Diagnoza we wczesnej interwencji terapeutycznej [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk.

CieszyńskaJ., Korendo M.,2008, Wczesna interwencja erapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Cytowska B., Winczura B., 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls. Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R.(red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Impuls. Kraków.

Winnicka-Makulec E., 2012, Niskie napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyk. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Uwagi:

Metody: wykład, techniki pokazowe, ćwiczenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.