Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-TKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. nienaucz.: profilaktyka społ. z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna na poziomie rozszerzonym wybrane teorie kryminologiczne, zna ich uwarunkowania.

PC2_KS_W03 Ma wiedzę na temat przestępczości i ich sprawców.

PC2_KS_W04 Zna charakterystykę wybranych kategorii przestępstw.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Norma i patologia w życiu człowieka

- Różne definicje normy (np. wg L. Pytki) i patologii (np. wg A. Podgóreckiego, J. Wodza, J. Jasińskiego)

- Dewiacja pozytywna i negatywna

2. Zachowania agresywne, psychopatia, socjopatia, charakteropatia

3. Teoretyczne koncepcje wyjaśniające zachowania dewiacyjne:

a. Teorie biologiczne i genetyczne

b. Koncepcje psychodynamiczne (teorie Eysencka, W. Reclessa, Rottera, Freuda)

c. Nurt społeczno – kulturowy

- Koncepcje socjologiczne: teoria zróżnicowanych powiązań, Teoria kontroli społecznej T. Hirchi, Teoria napięcia R. Agnew, Teoria społecznego naznaczania E. Lemert; teorie podkultur

- Koncepcje feministyczne (F. Adler, R. Simon)

- Pozycja społeczna kobiet a problem przestępczości

d. Teorie wieloczynnikowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wyd. Arche,

- Gierowski J. K. (2005). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik Akademicki. T.3. Gdańsk: Wyd. GWP,

- Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa: PWN,

- Siemaszko A (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN

Literatura uzupełniająca:

- Gierowski J. K. (2009). Relacje pomiędzy płcią psychologiczną a agresywnością na tle czynników ryzyka przemocy u nieletnich dziewcząt i chłopców. W: Gula B., Wysocka–Pleczyk M. (red.) Przestępczość nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy. Kraków: Wyd. UJ,

- Pospiszyl I. Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 50

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy - dyskusja 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny końcowy.

Pełny opis:

1. Norma i patologia w życiu człowieka

Różne definicje normy (np. wg L. Pytki) i patologii (np. wg A. Podgóreckiego, J. Wodza, J. Jasińskiego)

Dewiacja pozytywna i negatywna

2.Zachowania agresywne, psychopatia, socjopatia, charakteropatia

3.Teoretyczne koncepcje wyjaśniające zachowania dewiacyjne:

a.Teorie biologiczne i genetyczne

b.Koncepcje psychodynamiczne (teorie Eysencka, W. Reclessa, Rottera, Freuda)

c.Nurt społeczno – kulturowy

-Koncepcje socjologiczne: teoria zróżnicowanych powiązań, Teoria kontroli społecznej T. Hirchi, Teoria napięcia R. Agnew, Teoria społecznego naznaczania E. Lemert; teorie podkultur

-Koncepcje feministyczne (F. Adler, R. Simon)

-Pozycja społeczna kobiet a problem przestępczości

d.Teorie wieloczynnikowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wyd. Arche,

Gierowski J. K. (2005). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik Akademicki. T.3. Gdańsk: Wyd. GWP,

Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa: PWN,

Siemaszko A (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 50

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy - dyskusja 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny końcowy.

Pełny opis:

1. Norma i patologia w życiu człowieka

Różne definicje normy (np. wg L. Pytki) i patologii (np. wg A. Podgóreckiego, J. Wodza, J. Jasińskiego)

Dewiacja pozytywna i negatywna

2.Zachowania agresywne, psychopatia, socjopatia, charakteropatia

3.Teoretyczne koncepcje wyjaśniające zachowania dewiacyjne:

a.Teorie biologiczne i genetyczne

b.Koncepcje psychodynamiczne (teorie Eysencka, W. Reclessa, Rottera, Freuda)

c.Nurt społeczno – kulturowy

-Koncepcje socjologiczne: teoria zróżnicowanych powiązań, Teoria kontroli społecznej T. Hirchi, Teoria napięcia R. Agnew, Teoria społecznego naznaczania E. Lemert; teorie podkultur

-Koncepcje feministyczne (F. Adler, R. Simon)

-Pozycja społeczna kobiet a problem przestępczości

d.Teorie wieloczynnikowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wyd. Arche,

Gierowski J. K. (2005). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik Akademicki. T.3. Gdańsk: Wyd. GWP,

Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa: PWN,

Siemaszko A (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 50

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy - dyskusja 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Kieszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Norma i patologia w życiu człowieka

- Różne definicje normy (np. wg L. Pytki) i patologii (np. wg A. Podgóreckiego, J. Wodza, J. Jasińskiego)

- Dewiacja pozytywna i negatywna

2. Zachowania agresywne, psychopatia, socjopatia, charakteropatia

3. Teoretyczne koncepcje wyjaśniające zachowania dewiacyjne:

a. Teorie biologiczne i genetyczne

b. Koncepcje psychodynamiczne (teorie Eysencka, W. Reclessa, Rottera, Freuda)

c. Nurt społeczno – kulturowy

- Koncepcje socjologiczne: teoria zróżnicowanych powiązań, Teoria kontroli społecznej T. Hirchi, Teoria napięcia R. Agnew, Teoria społecznego naznaczania E. Lemert; teorie podkultur

- Koncepcje feministyczne (F. Adler, R. Simon)

- Pozycja społeczna kobiet a problem przestępczości

d. Teorie wieloczynnikowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wyd. Arche,

- Gierowski J. K. (2005). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik Akademicki. T.3. Gdańsk: Wyd. GWP,

- Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa: PWN,

- Siemaszko A (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN

Literatura uzupełniająca:

- Gierowski J. K. (2009). Relacje pomiędzy płcią psychologiczną a agresywnością na tle czynników ryzyka przemocy u nieletnich dziewcząt i chłopców. W: Gula B., Wysocka–Pleczyk M. (red.) Przestępczość nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy. Kraków: Wyd. UJ,

- Pospiszyl I. Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 50

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy - dyskusja 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.