Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nierówności społeczne - konteksty teoretyczne i praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-NSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nierówności społeczne - konteksty teoretyczne i praktyczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W05 Opisuje mechanizmy generujące nierówności społeczne.

PC2_KS_W05 Dostrzega i opisuje konsekwencje nierówności społecznych a szczególnie ich wpływ na proces rozwoju, wychowania dzieci i młodzieży

PC2_KS_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu wsparcia osób borykających się z konsekwencjami nierówności społecznych

PC2_KS_U03 Umie rozpoznawać potrzeby osób borykających się z konsekwencjami nierówności społecznych

PC2_KK_U04 Rozpoznaje ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Ocena ustnej wypowiedzi

Pełny opis:

1. Pojęcie nierówności społecznej. Dobra generujące nierówności społeczne: bogactwo, władza, prestiż, wykształcenie, zdrowie.

2. Idea stratyfikacji społecznej. Warstwy społeczne. Zjawisko ruchliwości społecznej. Klasy społeczne. Inne nierówności społeczne – ze względu na: płeć, zawód, etnos. Ideologie nierówności (3 typy): elitarystyczne, egalitarne, merytokratyczne

Teorie nierówności

a. funkcjonalna teoria stratyfikacji

b. teoria skumulowanych przewag

3. Ekonomiczne oblicza nierówności ekonomiczne (m.in. struktura własności, zróżnicowanie dochodów i wydatków, ubóstwo i bezrobocie), społeczno-polityczne oblicza nierówności (ideologie a nierówności, wykluczenie a mniejszości narodowe i etniczne, zasada równości a prawo wyborcze, dziedziczenie nierówności, usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych),

4. Kulturowe oblicza nierówności (egalitarność a elitarność, neoawangarda, e-exclusion, polaryzacja zabudowy mieszkaniowej), psychospołeczne oblicza nierówności (nierówności interpersonalne, kondycja współczesnej rodziny, nierówność zwielokrotniona), kliniczne oblicza nierówności (lęk młodzieży niedostosowanej, nierówności a choroby psychiczne, interwencje kryzysowe, programy psychoterapii uzależnień w ośrodku pomocy społecznej i in.).

5. Nierówności w różnych dziedzinach i wymiarach życia społecznego oraz doświadczenia jednostek i grup: edukacja i szkolnictwo, sfera polityczna.

6. Nierówność płci i stereotypy związane z płcią, marginalizacja i wykluczenie w dostępie do informacji.

7. Doświadczanie nierówności, postawy wobec nierówności, subiektywne doświadczania nierówności, a także analiza filozoficzne i makrospołeczne zjawiska nierówności.

Literatura:

- Jarosław Klebaniuk / red./ Fenomen nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia 2007 r.

- Jarosław Klebaniuk / red. Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia 2007 r.

- Zygmunt Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, przełożył Justyn Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

- Woźniak Wojciech, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Scholar 2012

- Bauman Z., Socjologia, Poznań, 1996,

- Elliott A., Koncepcje „Ja” , Warszawa, 2007, r. 1, str. 32-61

- Judt T., Żle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach., Wołowiec, 2011,

- Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003, str. 275-317

- Jarosław Klebaniuk /red/ Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006.

- Gromkowska-Melosik Agnieszka, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

- Wiktor Żłobicki i Beata Maj /red/ Nierówność szans edukacyjnych : przyczyny, skutki, koncepcje zmian, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

- Piotr Żuk /red nauk./Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

- Anna Turska /red/ Prawo i wykluczenie : studium empiryczne, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

- Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

- Lucyna Kopciewicz, Równa szkoła : matematyka, władza i pole wytwarzania kultury, Warszawa : Difin, 2012.

- Krzysztof Podemski /red. nauk./ Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

- Dolata Roman, Szkoła - segregacje – nierówności, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15h

studiowanie literatury przedmiotu - 45h

przygotowanie się do zaliczenia - 40h

sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Ocena ustnej wypowiedzi

Pełny opis:

1. Pojęcie nierówności społecznej. Dobra generujące nierówności społeczne: bogactwo, władza, prestiż, wykształcenie, zdrowie.

2. Idea stratyfikacji społecznej. Warstwy społeczne. Zjawisko ruchliwości społecznej. Klasy społeczne. Inne nierówności społeczne – ze względu na: płeć, zawód, etnos. Ideologie nierówności (3 typy): elitarystyczne, egalitarne, merytokratyczne

Teorie nierówności

a. funkcjonalna teoria stratyfikacji

b. teoria skumulowanych przewag

3. Ekonomiczne oblicza nierówności ekonomiczne (m.in. struktura własności, zróżnicowanie dochodów i wydatków, ubóstwo i bezrobocie), społeczno-polityczne oblicza nierówności (ideologie a nierówności, wykluczenie a mniejszości narodowe i etniczne, zasada równości a prawo wyborcze, dziedziczenie nierówności, usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych),

4. Kulturowe oblicza nierówności (egalitarność a elitarność, neoawangarda, e-exclusion, polaryzacja zabudowy mieszkaniowej), psychospołeczne oblicza nierówności (nierówności interpersonalne, kondycja współczesnej rodziny, nierówność zwielokrotniona), kliniczne oblicza nierówności (lęk młodzieży niedostosowanej, nierówności a choroby psychiczne, interwencje kryzysowe, programy psychoterapii uzależnień w ośrodku pomocy społecznej i in.).

5. Nierówności w różnych dziedzinach i wymiarach życia społecznego oraz doświadczenia jednostek i grup: edukacja i szkolnictwo, sfera polityczna.

6. Nierówność płci i stereotypy związane z płcią, marginalizacja i wykluczenie w dostępie do informacji.

7. Doświadczanie nierówności, postawy wobec nierówności, subiektywne doświadczania nierówności, a także analiza filozoficzne i makrospołeczne zjawiska nierówności.

Literatura:

- Jarosław Klebaniuk / red./ Fenomen nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia 2007 r.

- Jarosław Klebaniuk / red. Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia 2007 r.

- Zygmunt Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, przełożył Justyn Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

- Woźniak Wojciech, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Scholar 2012

- Bauman Z., Socjologia, Poznań, 1996,

- Elliott A., Koncepcje „Ja” , Warszawa, 2007, r. 1, str. 32-61

- Judt T., Żle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach., Wołowiec, 2011,

- Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003, str. 275-317

- Jarosław Klebaniuk /red/ Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006.

- Gromkowska-Melosik Agnieszka, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

- Wiktor Żłobicki i Beata Maj /red/ Nierówność szans edukacyjnych : przyczyny, skutki, koncepcje zmian, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

- Piotr Żuk /red nauk./Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

- Anna Turska /red/ Prawo i wykluczenie : studium empiryczne, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

- Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

- Lucyna Kopciewicz, Równa szkoła : matematyka, władza i pole wytwarzania kultury, Warszawa : Difin, 2012.

- Krzysztof Podemski /red. nauk./ Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

- Dolata Roman, Szkoła - segregacje – nierówności, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15h

studiowanie literatury przedmiotu - 45h

przygotowanie się do zaliczenia - 40h

sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Ocena ustnej wypowiedzi

Pełny opis:

1. Pojęcie nierówności społecznej. Dobra generujące nierówności społeczne: bogactwo, władza, prestiż, wykształcenie, zdrowie.

2. Idea stratyfikacji społecznej. Warstwy społeczne. Zjawisko ruchliwości społecznej. Klasy społeczne. Inne nierówności społeczne – ze względu na: płeć, zawód, etnos. Ideologie nierówności (3 typy): elitarystyczne, egalitarne, merytokratyczne

Teorie nierówności

a. funkcjonalna teoria stratyfikacji

b. teoria skumulowanych przewag

3. Ekonomiczne oblicza nierówności ekonomiczne (m.in. struktura własności, zróżnicowanie dochodów i wydatków, ubóstwo i bezrobocie), społeczno-polityczne oblicza nierówności (ideologie a nierówności, wykluczenie a mniejszości narodowe i etniczne, zasada równości a prawo wyborcze, dziedziczenie nierówności, usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych),

4. Kulturowe oblicza nierówności (egalitarność a elitarność, neoawangarda, e-exclusion, polaryzacja zabudowy mieszkaniowej), psychospołeczne oblicza nierówności (nierówności interpersonalne, kondycja współczesnej rodziny, nierówność zwielokrotniona), kliniczne oblicza nierówności (lęk młodzieży niedostosowanej, nierówności a choroby psychiczne, interwencje kryzysowe, programy psychoterapii uzależnień w ośrodku pomocy społecznej i in.).

5. Nierówności w różnych dziedzinach i wymiarach życia społecznego oraz doświadczenia jednostek i grup: edukacja i szkolnictwo, sfera polityczna.

6. Nierówność płci i stereotypy związane z płcią, marginalizacja i wykluczenie w dostępie do informacji.

7. Doświadczanie nierówności, postawy wobec nierówności, subiektywne doświadczania nierówności, a także analiza filozoficzne i makrospołeczne zjawiska nierówności.

Literatura:

- Jarosław Klebaniuk / red./ Fenomen nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia 2007 r.

- Jarosław Klebaniuk / red. Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia 2007 r.

- Zygmunt Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, przełożył Justyn Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

- Woźniak Wojciech, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Scholar 2012

- Bauman Z., Socjologia, Poznań, 1996,

- Elliott A., Koncepcje „Ja” , Warszawa, 2007, r. 1, str. 32-61

- Judt T., Żle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach., Wołowiec, 2011,

- Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003, str. 275-317

- Jarosław Klebaniuk /red/ Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006.

- Gromkowska-Melosik Agnieszka, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

- Wiktor Żłobicki i Beata Maj /red/ Nierówność szans edukacyjnych : przyczyny, skutki, koncepcje zmian, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

- Piotr Żuk /red nauk./Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

- Anna Turska /red/ Prawo i wykluczenie : studium empiryczne, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

- Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

- Lucyna Kopciewicz, Równa szkoła : matematyka, władza i pole wytwarzania kultury, Warszawa : Difin, 2012.

- Krzysztof Podemski /red. nauk./ Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

- Dolata Roman, Szkoła - segregacje – nierówności, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15h

studiowanie literatury przedmiotu - 45h

przygotowanie się do zaliczenia - 40h

sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.