Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka rewalidacji indywidualnej uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka rewalidacji indywidualnej uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01

Zna cele i zasady organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną

PC2_KS_W01

Zna zasady opracowywania ćwiczeń usprawniających i kompensacyjnych

PC2_KS_W01

Zna wybrane metody wspomagające stosowane w pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną

PC2_KS_U02

Potrafi opracować i przeprowadzić w sposób poprawny metodycznie zestaw ćwiczeń do usprawniania wybranego aspektu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych

PC2_KS_U02

Potrafi opracować scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną i przeprowadzić go w sposób poprawny metodycznie

PC2_KS_U02

Potrafi kształtować właściwe relacje z uczniem w trakcie prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej

PC2_KS_K02

Potrafi współpracować w grupie zadaniowej

PC2_KS_K01

Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania w zakresie zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną

PC2_KS_K02

Jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w zakresie planowania i realizacji kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opracowanie i prezentacja ćwiczeń do usprawniania zaburzonej funkcji

Przygotowanie i prezentacja scenariusza zajęć - symulacja przeprowadzenia jednostki metodycznej

Kolokwium pisemne

Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Cele, treści i zasady organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej.

Podstawy prawne organizowania rewalidacji indywidualnej.

Omówienie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych a trudności w nabywaniu umiejętności czytania, pisania i uczenia się matematyki.

Metodyka ćwiczeń usprawniających, wyrównawczych i korekcyjnych

Zastosowanie wybranych metod wspomagających do pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzenie obserwacji zachowania. System wzmocnień.

Zasady wyznaczania kierunków działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Zasady programowania jednostki metodycznej – konstruowanie scenariuszy zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk-Kolczyńska, Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa: WSiP.

2. Kosmowska,B. (1999). Dzisiaj się bawimy – rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu – scenariusze zajęć kl. I-IV szkoły specjalnej. Warszawa.

3. Skorek, M.E. (red.) (2005). Terapia pedagogiczna. Tom I i II. Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls".

4. Tomkiewicz-Bętkowska,A., Krztoń, A. (2009). ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli... . Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

5.Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.Warszawa: WSiP.

Aktualne Rozporządzenia

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.Poznań: Media Rodzina

2.Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− prezentacja zagadnień teoretycznych w postaci wykładu, analizy literatury, prezentacja multimedialna

− analiza indywidualnych przypadków

− dyskusja dydaktyczna

− samodzielne opracowanie ćwiczeń oraz scenariusza

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (30 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (20 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (5 H.)

Inne formy (20h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opracowanie i prezentacja ćwiczeń do usprawniania zaburzonej funkcji

Przygotowanie i prezentacja scenariusza zajęć - symulacja przeprowadzenia jednostki metodycznej

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

TREŚCI:

Cele, treści i zasady organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej.

Podstawy prawne organizowania rewalidacji indywidualnej.

Omówienie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych a trudności w nabywaniu umiejętności czytania, pisania i uczenia się matematyki.

Metodyka ćwiczeń usprawniających, wyrównawczych i korekcyjnych.

Zastosowanie wybranych metod wspomagających do pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzenie obserwacji zachowania. System wzmocnień.

Zasady wyznaczania kierunków działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Zasady programowania jednostki metodycznej – konstruowanie scenariuszy zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk-Kolczyńska, Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa: WSiP.

2. Kosmowska,B. (1999). Dzisiaj się bawimy – rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu – scenariusze zajęć kl. I-IV szkoły specjalnej. Warszawa.

3. Skorek, M.E. (red.) (2005). Terapia pedagogiczna. Tom I i II. Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls".

4. Tomkiewicz-Bętkowska,A., Krztoń, A. (2009). ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli... . Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

5.Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.Warszawa: WSiP.

Aktualne Rozporządzenia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.Poznań: Media Rodzina

2.Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− prezentacja zagadnień teoretycznych w postaci wykładu, analizy literatury, prezentacja multimedialna

− analiza indywidualnych przypadków

− dyskusja dydaktyczna

− samodzielne opracowanie ćwiczeń oraz scenariusza

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (30 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (20 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (5 H.)

Inne formy (20h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opracowanie i prezentacja ćwiczeń do usprawniania zaburzonej funkcji

Przygotowanie i prezentacja fragmentu scenariusza zajęć - symulacja przeprowadzenia jednostki metodycznej

Kolokwium pisemne.

Pełny opis:

TREŚCI:

Cele, treści i zasady organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej.

Podstawy prawne organizowania rewalidacji indywidualnej.

Omówienie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych a trudności w nabywaniu umiejętności czytania, pisania i uczenia się matematyki.

Metodyka ćwiczeń usprawniających, wyrównawczych i korekcyjnych.

Zastosowanie wybranych metod wspomagających do pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzenie obserwacji zachowania. System wzmocnień.

Zasady wyznaczania kierunków działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Zasady programowania jednostki metodycznej – konstruowanie scenariuszy zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk-Kolczyńska, Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa: WSiP.

2. Kosmowska,B. (1999). Dzisiaj się bawimy – rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu – scenariusze zajęć kl. I-IV szkoły specjalnej. Warszawa.

3. Skorek, M.E. (red.) (2005). Terapia pedagogiczna. Tom I i II. Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls".

4. Tomkiewicz-Bętkowska,A., Krztoń, A. (2009). ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli... . Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

5.Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.Warszawa: WSiP.

Aktualne Rozporządzenia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.Poznań: Media Rodzina

2.Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− prezentacja zagadnień teoretycznych w postaci wykładu, analizy literatury, prezentacja multimedialna

− analiza indywidualnych przypadków

− dyskusja dydaktyczna

− samodzielne opracowanie ćwiczeń oraz scenariusza

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (20 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (25 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (5 H.)

Inne formy (20h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Ewa Grzesik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opracowanie i prezentacja ćwiczeń do usprawniania zaburzonej funkcji

Przygotowanie scenariusza zajęć.

Kolokwium pisemne.

Pełny opis:

TREŚCI:

Cele, treści i zasady organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej.

Podstawy prawne organizowania rewalidacji indywidualnej.

Omówienie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych a trudności w nabywaniu umiejętności czytania, pisania i uczenia się matematyki.

Metodyka ćwiczeń usprawniających, wyrównawczych i korekcyjnych.

Zastosowanie wybranych metod wspomagających do pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzenie obserwacji zachowania. System wzmocnień.

Zasady wyznaczania kierunków działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Zasady programowania jednostki metodycznej – konstruowanie scenariuszy zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk-Kolczyńska, Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa: WSiP.

2. Kosmowska,B. (1999). Dzisiaj się bawimy – rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu – scenariusze zajęć kl. I-IV szkoły specjalnej. Warszawa.

3. Skorek, M.E. (red.) (2005). Terapia pedagogiczna. Tom I i II. Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls".

4. Tomkiewicz-Bętkowska,A., Krztoń, A. (2009). ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli... . Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

5. Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.Warszawa: WSiP.

Aktualne Rozporządzenia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.Poznań: Media Rodzina

2.Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− prezentacja zagadnień teoretycznych w postaci wykładu, analizy literatury, prezentacja multimedialna

− analiza indywidualnych przypadków

− dyskusja dydaktyczna

− samodzielne opracowanie ćwiczeń oraz scenariusza

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (20 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (25 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (5 H.)

Inne formy (20h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.