Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-KPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla II r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla IIr. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna rodzaje programów terapeutycznych

PC2_KS_W01 Zna zasady konstruowania programów terapeutycznych

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi skonstruować program terapeutyczny na podstawie wyników diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Dostrzega potrzebę współpracy środowiska w zakresie konstruowania i realizacji programów terapeutycznych

PC2_KS_K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Kolokwium

Ocena opracowanego programu (praca w grupach)

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Analiza trudnych zachowań.

Analiza orzeczenia i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (wybrane zaburzenie).

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Attwood, T. (1998). Zespół Aspergera, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Kossewska, J. (2009). Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Marcinkowska, B.; Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowania indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I., II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

7. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (łącznie 15 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (15 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (15 h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Kolokwium

Ocena opracowanego programu (praca w grupach)

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania.

Analiza trudnych zachowań.

Analiza orzeczenia i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (wybrane zaburzenie).

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Attwood, T. (1998). Zespół Aspergera, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Kossewska, J. (2009). Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Marcinkowska, B.; Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowania indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I., II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

7. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (łącznie 12 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (18 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (15 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (15 h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Kolokwium

Ocena opracowanego programu (praca w grupach)

Forma zaliczenia - kolokwium w aplikacji Forms

Pełny opis:

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania.

Analiza trudnych zachowań.

Analiza orzeczenia i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (wybrane zaburzenie).

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Attwood, T. (1998). Zespół Aspergera, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Kossewska, J. (2009). Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Marcinkowska, B.; Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowania indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I., II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

7. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (łącznie 12 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (18 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (15 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (15 h.)

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Kontakt z prowadzącą poprzez pocztę elektroniczną APS oraz aplikację Teams

15.04 Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams (10.35-11.20)

Tematyka zajęć: analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia prowadzone w aplikacji teams.

Link do grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa28a20f0a7ed4b3c8e9d173c3ee8b5e7%40thread.tacv2/conversations?groupId=37e432c3-5efc-4696-a324-725b09177243&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

22 kwietnia:

Tematyka zajęć: analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiały do zajęć zostały umieszczone w plikach grupy.

29 kwietnia:

Tematyka zajęć: Narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem.

Materiały do zajęć zostały umieszczone w plikach grupy.

6 maja:

Tematyka zajęć: Analiza mocnych i słabych stron dziecka (na podstawie Profilu psychoedukacyjnego PEP-3-PL).

Materiały do zajęć zostały umieszczone w plikach grupy.

13 maja:

Tematyka zajęć: Analiza zachowań trudnych.

Materiały do zajęć zostały umieszczone w plikach grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.