Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem II (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-FDA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem II (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01

Zna sposoby oceny poziomu funkcjonowania uczniów z autyzmem

PC2_KS_W03

Posiada wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach stosowanych w procesie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych

PC2_KS_W03

Potrafi ocenić przydatność zastosowania określonych metod, technik i procedur w WOPRU

PC2_KK_U03

Potrafi zastosować określone metody, techniki i procedury w WOPRU

PC2_KK_K04

Ma świadomość konieczności zachowania zasad etyki w procesie diagnozy

PC2_KK_KS2

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny.

Pełny opis:

1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Analiza dokumentacji ucznia. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o uczniu. Wywiad z rodzicami ucznia i specjalistami. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem.

2. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej ucznia z autyzmem:

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju: zastosowanie; Skala Rozwoju, Skala Zachowań, analiza i interpretacja testu, sprawozdanie.

Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: opis i zastosowanie, skale bezpośredniej obserwacji, Skala Domowa, Skala Szkoła/Dom, Skala Szkoła/Praca; ocenianie wyników i ich interpretacja, tworzenie sprawozdania.

Skala umiejętności społecznych Gunzburga PAC (adaptacja polska: T. Witkowski).

Skala Oceny Zachowań Autystycznych. J. Błeszyński.

Testy Integracji Sensorycznej Ayres. Kwestionariusz Sensomotoryczny. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej.

Obserwacja funkcjonalna zachowań ucznia. Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Niepożądanych. J. Kozłowski.

Autorskie arkusze obserwacji ucznia z autyzmem: kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z otoczeniem, zabawa), kompetencje komunikacyjne (mowa, zasób słownictwa, komunikacja niewerbalna), samodzielność, czynności poznawcze (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pamięć, uwaga, myślenie), mała motoryka, duża motoryka, trudności w zachowaniu, zaburzenia sensoryczne.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Schopler, E.(1995). Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

Mesibov, G., Schopler, E. (2002). Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny.

Pełny opis:

1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Analiza dokumentacji ucznia. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o uczniu. Wywiad z rodzicami ucznia i specjalistami. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem.

2. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej ucznia z autyzmem:

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju: zastosowanie; Skala Rozwoju, Skala Zachowań, analiza i interpretacja testu, sprawozdanie.

Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: opis i zastosowanie, skale bezpośredniej obserwacji, Skala Domowa, Skala Szkoła/Dom, Skala Szkoła/Praca; ocenianie wyników i ich interpretacja, tworzenie sprawozdania.

Skala umiejętności społecznych Gunzburga PAC (adaptacja polska: T. Witkowski).

Skala Oceny Zachowań Autystycznych. J. Błeszyński.

Testy Integracji Sensorycznej Ayres. Kwestionariusz Sensomotoryczny. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej.

Obserwacja funkcjonalna zachowań ucznia. Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Niepożądanych. J. Kozłowski.

Autorskie arkusze obserwacji ucznia z autyzmem: kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z otoczeniem, zabawa), kompetencje komunikacyjne (mowa, zasób słownictwa, komunikacja niewerbalna), samodzielność, czynności poznawcze (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pamięć, uwaga, myślenie, mała motoryka, duża motoryka, trudności w zachowaniu, zaburzenia sensoryczne.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Schopler, E.(1995). Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

Mesibov, G., Schopler, E. (2002). Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 9h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny.

Pełny opis:

1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Analiza dokumentacji ucznia. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o uczniu. Wywiad z rodzicami ucznia i specjalistami. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem.

2. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej ucznia z autyzmem:

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju: zastosowanie; Skala Rozwoju, Skala Zachowań, analiza i interpretacja testu, sprawozdanie.

Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: opis i zastosowanie, skale bezpośredniej obserwacji, Skala Domowa, Skala Szkoła/Dom, Skala Szkoła/Praca; ocenianie wyników i ich interpretacja, tworzenie sprawozdania.

Skala umiejętności społecznych Gunzburga PAC (adaptacja polska: T. Witkowski).

Skala Oceny Zachowań Autystycznych. J. Błeszyński.

Testy Integracji Sensorycznej Ayres. Kwestionariusz Sensomotoryczny. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej.

Obserwacja funkcjonalna zachowań ucznia. Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Niepożądanych. J. Kozłowski.

Autorskie arkusze obserwacji ucznia z autyzmem: kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z otoczeniem, zabawa), kompetencje komunikacyjne (mowa, zasób słownictwa, komunikacja niewerbalna), samodzielność, czynności poznawcze (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pamięć, uwaga, myślenie), mała motoryka, duża motoryka, trudności w zachowaniu, zaburzenia sensoryczne.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Schopler, E.(1995). Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

Mesibov, G., Schopler, E. (2002). Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny.

Pełny opis:

1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Analiza dokumentacji ucznia. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o uczniu. Wywiad z rodzicami ucznia i specjalistami. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem.

2. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej ucznia z autyzmem:

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju: zastosowanie; Skala Rozwoju, Skala Zachowań, analiza i interpretacja testu, sprawozdanie.

Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: opis i zastosowanie, skale bezpośredniej obserwacji, Skala Domowa, Skala Szkoła/Dom, Skala Szkoła/Praca; ocenianie wyników i ich interpretacja, tworzenie sprawozdania.

Skala umiejętności społecznych Gunzburga PAC (adaptacja polska: T. Witkowski).

Skala Oceny Zachowań Autystycznych. J. Błeszyński.

Testy Integracji Sensorycznej Ayres. Kwestionariusz Sensomotoryczny. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej.

Obserwacja funkcjonalna zachowań ucznia. Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Niepożądanych. J. Kozłowski.

Autorskie arkusze obserwacji ucznia z autyzmem: kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z otoczeniem, zabawa), kompetencje komunikacyjne (mowa, zasób słownictwa, komunikacja niewerbalna), samodzielność, czynności poznawcze (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pamięć, uwaga, myślenie, mała motoryka, duża motoryka, trudności w zachowaniu, zaburzenia sensoryczne.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Schopler, E.(1995). Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

Mesibov, G., Schopler, E. (2002). Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 9h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny.

Pełny opis:

1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Analiza dokumentacji ucznia. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o uczniu. Wywiad z rodzicami ucznia i specjalistami. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem.

2. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej ucznia z autyzmem:

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju: zastosowanie; Skala Rozwoju, Skala Zachowań, analiza i interpretacja testu, sprawozdanie.

Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: opis i zastosowanie, skale bezpośredniej obserwacji, Skala Domowa, Skala Szkoła/Dom, Skala Szkoła/Praca; ocenianie wyników i ich interpretacja, tworzenie sprawozdania.

Skala umiejętności społecznych Gunzburga PAC (adaptacja polska: T. Witkowski).

Skala Oceny Zachowań Autystycznych. J. Błeszyński.

Testy Integracji Sensorycznej Ayres. Kwestionariusz Sensomotoryczny. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej.

Obserwacja funkcjonalna zachowań ucznia. Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Niepożądanych. J. Kozłowski.

Autorskie arkusze obserwacji ucznia z autyzmem: kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z otoczeniem, zabawa), kompetencje komunikacyjne (mowa, zasób słownictwa, komunikacja niewerbalna), samodzielność, czynności poznawcze (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pamięć, uwaga, myślenie), mała motoryka, duża motoryka, trudności w zachowaniu, zaburzenia sensoryczne.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Schopler, E.(1995). Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

Mesibov, G., Schopler, E. (2002). Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny.

Pełny opis:

1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Analiza dokumentacji ucznia. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o uczniu. Wywiad z rodzicami ucznia i specjalistami. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem.

2. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej ucznia z autyzmem:

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju: zastosowanie; Skala Rozwoju, Skala Zachowań, analiza i interpretacja testu, sprawozdanie.

Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: opis i zastosowanie, skale bezpośredniej obserwacji, Skala Domowa, Skala Szkoła/Dom, Skala Szkoła/Praca; ocenianie wyników i ich interpretacja, tworzenie sprawozdania.

Skala umiejętności społecznych Gunzburga PAC (adaptacja polska: T. Witkowski).

Skala Oceny Zachowań Autystycznych. J. Błeszyński.

Testy Integracji Sensorycznej Ayres. Kwestionariusz Sensomotoryczny. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej.

Obserwacja funkcjonalna zachowań ucznia. Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Niepożądanych. J. Kozłowski.

Autorskie arkusze obserwacji ucznia z autyzmem: kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z otoczeniem, zabawa), kompetencje komunikacyjne (mowa, zasób słownictwa, komunikacja niewerbalna), samodzielność, czynności poznawcze (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pamięć, uwaga, myślenie), mała motoryka, duża motoryka, trudności w zachowaniu, zaburzenia sensoryczne.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Schopler, E.(1995). Profil Psychoedukacyjny PEP–R . Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

Mesibov, G., Schopler, E. (2002). Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.