Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem I (rozpoznawanie ryzyka autyzmu oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka do 6 r.ż.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-FDA1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem I (rozpoznawanie ryzyka autyzmu oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka do 6 r.ż.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01

Zna terminologię używaną w diagnozie funkcjonalnej

PC2_KS_W03

Ma uporządkowaną wiedzę na temat obszarów aktywności uwzględnianych w diagnozie funkcjonalnej

PC2_KS_W05

Zna symptomy ryzyka autyzmu

PC2_KS_W05

Ma pogłębiona wiedzę o specjalnych potrzebach z dzieci z autyzmem oraz o metodach ich diagnozowania

PC2_KK_W07

Potrafi skonstruować arkusze obserwacji do oceny funkcjonowania dziecka

PC2_KS_U02

Potrafi planować procedurę diagnozowania w oparciu o poznane narzędzia

PC2_KS_U03

Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie wyników diagnozy funkcjonalnej i ich interpretacji

PC2_KS_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

PC2_KK_K04

Ma świadomość konieczności zachowania zasad etyki w procesie diagnozy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ocena aktywności studenta w trakcie zajęć ćwiczeniowych, przygotowanie indywidualnych arkuszy obserwacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kryteria diagnostyczne: Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwojowe, Autyzm atypowy – kryteria diagnozy wg ICD-10 (1992) oraz DSM-5

2. Epidemiologia autyzmu

3. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu

- Koncepcje psychoanalityczne

- Autyzm w koncepcjach etologicznych

- Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

- Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

4. Przegląd wybranych metod diagnostycznych:

- Diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. Rimlanda

- Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga

- PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford

5. Charakterystyka funkcjonowania ze spektrum autyzmu – triada zaburzeń autystycznych.

6. Interwencje biomedyczne podejmowane w procesie terapii osób ze spektrum autyzmu:

- candida

- nietolerancje pokarmowe

- zatrucie metalami ciężkimi

7. Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Winczura B. red., (2010) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

2. Frith U. red. (2005) Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Błeszyński J. (2010) Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4. Schopler E. (1996) Profil psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA

5. Schopler E. (1997) Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA

Literatura uzupełniająca:

1. Moor J. (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo mała litera, Wydawnictwo Cyklady

2. Jackson L. (2005) Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

3. Williams D. (2005) Nikt nigdzie. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Radomska R. (2013) Autyzm bez łez. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy

Uwagi:

Metody: metody oparte na słowie: wykłady, warsztaty, dyskusja, filmy szkoleniowe; metody aktywizujące: burza mózgów, mind-mapping

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ocena aktywności studenta w trakcie zajęć ćwiczeniowych, przygotowanie indywidualnych arkuszy obserwacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kryteria diagnostyczne: Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwojowe, Autyzm atypowy – kryteria diagnozy wg ICD-10 (1992) oraz DSM-5

2. Epidemiologia autyzmu

3. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu

- Koncepcje psychoanalityczne

- Autyzm w koncepcjach etologicznych

- Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

- Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

4. Przegląd wybranych metod diagnostycznych:

- Diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. Rimlanda

- Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga

- PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford

5. Charakterystyka funkcjonowania ze spektrum autyzmu – triada zaburzeń autystycznych.

6. Interwencje biomedyczne podejmowane w procesie terapii osób ze spektrum autyzmu:

- candida

- nietolerancje pokarmowe

- zatrucie metalami ciężkimi

7. Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Winczura B. red., (2010) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

2. Frith U. red. (2005) Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Błeszyński J. (2010) Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4. Schopler E. (1996) Profil psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA

5. Schopler E. (1997) Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA

Literatura uzupełniająca:

1. Moor J. (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo mała litera, Wydawnictwo Cyklady

2. Jackson L. (2005) Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

3. Williams D. (2005) Nikt nigdzie. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Radomska R. (2013) Autyzm bez łez. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy

Uwagi:

Metody: metody oparte na słowie: wykłady, warsztaty, dyskusja, filmy szkoleniowe; metody aktywizujące: burza mózgów, mind-mapping

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 12 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ocena aktywności studenta w trakcie zajęć ćwiczeniowych, przygotowanie indywidualnych arkuszy obserwacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kryteria diagnostyczne: Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwojowe, Autyzm atypowy – kryteria diagnozy wg ICD-10 (1992) oraz DSM-5

2. Epidemiologia autyzmu

3. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu

- Koncepcje psychoanalityczne

- Autyzm w koncepcjach etologicznych

- Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

- Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

4. Przegląd wybranych metod diagnostycznych:

- Diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. Rimlanda

- Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga

- PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford

5. Charakterystyka funkcjonowania ze spektrum autyzmu – triada zaburzeń autystycznych.

6. Interwencje biomedyczne podejmowane w procesie terapii osób ze spektrum autyzmu:

- candida

- nietolerancje pokarmowe

- zatrucie metalami ciężkimi

7. Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Winczura B. red., (2010) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

2. Frith U. red. (2005) Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Błeszyński J. (2010) Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4. Schopler E. (1996) Profil psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA

5. Schopler E. (1997) Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA

Literatura uzupełniająca:

1. Moor J. (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo mała litera, Wydawnictwo Cyklady

2. Jackson L. (2005) Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

3. Williams D. (2005) Nikt nigdzie. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Radomska R. (2013) Autyzm bez łez. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy

Uwagi:

Metody: metody oparte na słowie: wykłady, warsztaty, dyskusja, filmy szkoleniowe; metody aktywizujące: burza mózgów, mind-mapping

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ocena aktywności studenta w trakcie zajęć ćwiczeniowych, przygotowanie indywidualnych arkuszy obserwacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kryteria diagnostyczne: Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwojowe, Autyzm atypowy – kryteria diagnozy wg ICD-10 (1992) oraz DSM-5

2. Epidemiologia autyzmu

3. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu

- Koncepcje psychoanalityczne

- Autyzm w koncepcjach etologicznych

- Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

- Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

4. Przegląd wybranych metod diagnostycznych:

- Diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. Rimlanda

- Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga

- PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford

- wstępna diagnoza sytuacji psychicznej i potrzeb terapeutycznych dziecka H. Olechnowicz, R. Wiktorowicza

5. Charakterystyka funkcjonowania ze spektrum autyzmu – triada zaburzeń autystycznych.

6. Interwencje biomedyczne podejmowane w procesie terapii osób ze spektrum autyzmu:

candida, nietolerancje pokarmowe, zatrucie metalami ciężkimi

7. Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych.

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobkowicz – Lewartowska, L. (2017). Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls

2. Olechnowicz, H., Wikotorowicz, R. (2013). Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

3. Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: WYDAWNICTWP Comtinuo

4. Schopler, E. (1996) Profil psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA

5. Winczura, B. red., (2010) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Literatura uzupełniająca:

1. Jackson L. (2005) Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

2. Moor J. (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo mała litera, Wydawnictwo Cyklady

3. Ogólnopolski Spis Autyzmu : sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce.

Warszawa : Stowarzyszenie Innowacji Społecznych “Mary i Max”, 2016.

4. Radomska R. (2013) Autyzm bez łez. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy

5. Schopler, E. (1997) Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA

6. Tammet, D.(2018) Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Czarne

Uwagi:

Metody: metody oparte na słowie: wykłady, warsztaty, dyskusja; metody aktywizujące: burza mózgów, mind-mapping

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.