Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5P-RON1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kwal): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

I

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W03

Zna dokumentację placówki oraz organizację i założenia programowe kształcenia i wychowania oraz rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością w placówkach, w których student realizował praktyki

PC2_KS_W03

Zna specyfikę pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w tym formy, rodzaje i etapy zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charakterze rehabilitacyjnym, podstawowe cele, metody pracy, formy pracy oraz zasady realizacji funkcji kształcącej, opiekuńczo - wychowawczej i rehabilitacyjnej w placówkach, w których student realizował praktyki

PC2_KS_W03

Zna zasady pracy zespołu wspierającego rozwój osób z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów oraz zna formy działań wpierających osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością w placówkach, w których student realizował praktyki

PC2_KS_U03

Potrafi dokonać analizy obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charakterze rehabilitacyjnym

PC2_KS_U03

Potrafi dokonać anonimowej charakterystyki osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością – na podstawie własnych obserwacji, analizy udostępnionych dokumentów, dotyczących określonego ucznia oraz informacji, zdobytych od nauczycieli i specjalistów

PC2_KS_U03

Potrafi zaprojektować plan przebiegu zajęć dydaktyczno - wychowawczych (konspekt)

PC2_KS_U02

Potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością zgodnie z opracowaną koncepcją oraz dokonywać na bieżąco potrzebnych modyfikacji

PC2_KK_K04

Przejawia pozytywny stosunek do osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

PC2_KK_K02

Dokonuje systematycznej analizy poziomu własnej wiedzy i umiejętności, własnych oraz obserwowanych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych; wyraża gotowość do korygowania błędów metodycznych i zdobywania nowych praktycznych umiejętności pedagogicznych i rehabilitacyjnych poprzez aktywną współpracę z nauczycielami bądź innymi specjalistami w ramach realizacji zadań praktyki i pełne zaangażowanie w ich wypełnianie

Metody i kryteria oceniania:

Dokumenty potwierdzające realizację praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.