Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5P-ERA1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W03

Zna zasady funkcjonowania placówki

PC2_KS_W03

Zna założenia programowe, podstawę programową oraz zakres treści realizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych

PC2_KS_U01

Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych

PC2_KK_U02

Potrafi dokumentować swoją pracę

PC2_KS_U01

Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia rewalidacyjne zgodnie z opracowaną koncepcją

PC2_KK_K04

Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena na podstawie rozmowy i wpisu w dokumentacji praktyk.

Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, dla studentów stacjonarnych do 20 WRZEŚNIA danego roku akademickiego.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

POZNANIE PLACÓWKI - 2 GODZ.

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM, POZNANIE DZIECI - 2 GODZ.

HOSPITOWANIE ZAJĘĆ- 6 GODZ.

SAMODZIELNE PROWADZENIE - 10 GODZ.

Literatura:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011). Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Warszawa: APS

Uwagi:

Metody kształcenia:

- pokaz

- obserwacja

- zajęcia praktyczne

Godziny kontaktowe - 20 h

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Ocena na podstawie rozmowy i wpisu w dokumentacji praktyk

Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, dla studentów niestacjonarnych do 15 WRZEŚNIA danego roku akademickiego.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

POZNANIE PLACÓWKI - 2 GODZ.

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM, POZNANIE DZIECI - 2 GODZ.

HOSPITOWANIE ZAJĘĆ- 6 GODZ.

SAMODZIELNE PROWADZENIE - 10 GODZ.

Literatura:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011). Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Warszawa: APS

Uwagi:

Metody kształcenia:

- pokaz

- obserwacja

- zajęcia praktyczne

Godziny kontaktowe (łącznie praktyka)- 20 h

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.