Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-WKC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W01 Zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W02 Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych

PC2_KK_W08 Zna i rozumie normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Umiejętności

PC2_KK_U02 Posiada umiejętność precyzyjnego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej. Wykorzystuje różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

PC2_KK_U04 Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, forować wnioski oraz dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności i określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego

PC2_KK_K02 Docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz budowania warsztatu pracy pedagoga specjalnego

PC2_KK_K03 Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.