Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka psychopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-DPP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka psychopedagogiczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PC2_KK_W01 Opisuje miejsce diagnostyki w obszarach badawczych pedagogiki specjalnej oraz jej powiązania metodologicznego z naukami humanistycznymi i społecznymi

PC2_KK_W01 Wskazuje na powiązania interdyscyplinarne badań z zakresu pedagogiki specjalnej naukami humanistycznymi, społecznymi

PC2_KK_W07 Nazywa i wyjaśnia paradygmaty, w jakich prowadzone są badania w zakresie pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W07 Prezentuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat diagnostycznego rozpoznawania różnych obszarów pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W05 Wyjaśnia związek metod diagnozowania z koncepcjami teoretycznymi rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC2_KK_W08 Podaje zasady i normy etyczne postępowania diagnostycznego w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Umiejętności

PC2_KK_U04 Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji diagnostycznych z uwzględnieniem różnych źródeł

PC2_KK_U04 Opracowuje narzędzie diagnostyczne do oceny obszaru funkcjonowania ucznia/grupy na podstawie wybranej koncepcji teoretycznej

PC2_KK_U02 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy i interpretacji wyników diagnozy

PC2_KK_U03 Nakreśla kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania zjawisk z obszaru pedagogiki specjalnej

PC2_KK_K02 Docenia postawę ciągłego doskonalenia warsztatu diagnostycznego w pracy pedagoga specjalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)