Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole, poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WRS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole, poziom zaawansowany
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W19 Zna modele udanej współpracy przedszkola i domu rodzinnego w zakresie zapisów do przedszkola, dni adaptacyjnych oraz formy kontaktu z rodzicami: codzienne i okazjonalne

PE2_W20 Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego, co pozwala rozumieć konieczność organizowania środowiska wychowawczego dzieci na zasadzie współpracy domu, przedszkola, szkoły i innych placówek edukacyjnych

PE2_U03 Potrafi sprawnie porozumiewać się z rodzicami w celu przedstawienia im treści zawartych w podstawie programowej, włączenia ich do realizacji programu wychowania przedszkolnego; umie skutecznie przekazać informacje na temat wyników diagnozy gotowości szkolnej i włączyć rodziców w zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

PE2_K07 Czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać. Potrafi dbać o autorytet nauczyciela przedszkola i wykazuje się życzliwością i zrozumieniem dla rodziców dzieci oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Aleksandra Drążkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1.Zapoznanie studentów ze skutecznymi sposobami komunikacji interpersonalnej: przekaz językowy i jego wieloznaczność, kontekst wypowiedzi, sztuka słuchania, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacyjne, asertywność.

Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.

2.Modele udanej współpracy przedszkola i domu rodzinnego w zakresie zapisów do przedszkola, dni adaptacyjnych oraz formy kontaktu z rodzicami: codzienne i okazjonalne. Różnorodne formy współpracy z rodzicami.

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami. Przedstawienie wymagań dotyczących tworzenia scenariuszy warsztatów dla rodziców

3. Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców: konsultacje pedagogiczne, wizyty domowe, korespondencja

Porozumiewanie się z rodzicami w celu przedstawienia im treści zawartych w podstawie programowej, włączenia ich do realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności skutecznego przekazywania informacji na temat wyników diagnozy gotowości szkolnej i włączania rodziców w zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Starzyński W., Wieczorek E., Kołodziejczyk W., Kunicki – Goldfinger M. ( praca zbiorowa), Prawa rodziców w szkole Wydawca STO, wydanie II, Warszawa 2005

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

2. „Przedszkole w trakcie zmiany” r.2 „Jak współpracować z rodzicami? Garść pomysłów starych i nowych” Suchocka M., „Bądźmy razem a nie osobno” – program współpracy aktywizujący rodziców – Przedszkole nr 83, „Skuteczniej razem” – Program współpracy z rodzicami, Przedszkole nr 113. Wydawnictwo Centrum Komunikacji i Mediacji „AKADEMIA DIALOGU”, Warszawa 2007

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 5h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5h

SUMA: 30h = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Aneta Babiuk-Massalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Omówienie różnorodnych form współpracy z rodzicami.

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne i szkolne, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami.

Jakich sformułowań i zachowań unikać podczas spotkania?

Jakie sformułowania i zachowania mogą być pomocne w budowaniu zaufania?

Jak dbać o swoją kondycję psychiczną i bezpieczeństwo podczas spotkań z „trudnymi” Klientami.

Jak napisać notatkę podsumowującą spotkanie z Rodzicami?

Na czym polega praca trenera TUS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

H. Olechnowicz, Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku, WSiP 1999

A. Kohn, Wychowanie bez nagród i kar, wydawnictwo: MiND, 2013

K. Wnęk-Joniec, Nie przydeptuj małych skrzydeł, 2013

M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, 2012

A. Dodziuk, Pokochać siebie, WSiP

M. Rosenberg Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Santorski & Co., 2003

J. Berendt, M. Sendor Dogadać się z dzieckiem, CoJaNaTo, 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

M. Grzegorzewska Listy do młodego nauczyciela, Wydawnictwo APS

C. S. Lewis Listy starego diabła do młodego, Media Rodzina, 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 5h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5h

SUMA: 30h = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Blok I - Skuteczne sposoby komunikacji interpersonalnej

Szczególne zwrócenie uwagi na:

mowę werbalną/mowę niewerbalną/ komunikat „ja”/bariery komunikacyjne/aktywne słuchanie

Czerpanie dobrych praktyk m.in. z porozumienie bez przemocy M. Rosenberga

Blok II - Różnorodne formy współpracy z rodzicami:

Form grupowe:

• nawiązywanie współpracy z rodzicami dzieci nowo przyjętych do placówki (na przykładzie przedszkola) - spotkania adaptacyjne;

• spotkanie otwierające współpracę (na przykładzie szkoły);

• spotkania okresowe (wywiadówki);

• spotkania okolicznościowe (na przykładzie uroczystości przedszkolnych);

• spotkania edukacyjne z rodzicami

Formy indywidualne:

• Konsultacje pedagogiczne, wizyty domowe, korespondencja

Blok III – Wybrane postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę oraz sposoby ich przezwyciężania:

• unikanie współpracy, zaniedbywanie spraw dziecka, nadopiekuńczość

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Starzyński W., Wieczorek E., Kołodziejczyk W., Kunicki – Goldfinger M. ( praca zbiorowa), Prawa rodziców w szkole Wydawca STO, wydanie II, Warszawa 2005

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

2. „Przedszkole w trakcie zmiany” r.2 „Jak współpracować z rodzicami? Garść pomysłów starych i nowych” Suchocka M., „Bądźmy razem a nie osobno” – program współpracy aktywizujący rodziców – Przedszkole nr 83, „Skuteczniej razem” – Program współpracy z rodzicami, Przedszkole nr 113. Wydawnictwo Centrum Komunikacji i Mediacji „AKADEMIA DIALOGU”, Warszawa 2007

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 5h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5h

SUMA: 30h = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1.Zapoznanie studentów ze skutecznymi sposobami komunikacji interpersonalnej: przekaz językowy i jego wieloznaczność, kontekst wypowiedzi, sztuka słuchania, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacyjne, asertywność.

Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.

2.Modele udanej współpracy przedszkola i domu rodzinnego w zakresie zapisów do przedszkola, dni adaptacyjnych oraz formy kontaktu z rodzicami: codzienne i okazjonalne. Różnorodne formy współpracy z rodzicami.

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami. Przedstawienie wymagań dotyczących tworzenia scenariuszy warsztatów dla rodziców

3. Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców: konsultacje pedagogiczne, wizyty domowe, korespondencja

Porozumiewanie się z rodzicami w celu przedstawienia im treści zawartych w podstawie programowej, włączenia ich do realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności skutecznego przekazywania informacji na temat wyników diagnozy gotowości szkolnej i włączania rodziców w zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Śliwerski B.,Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 2017

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

5. Kordziński J., Szkoła wspólnych działań czyli o relacjach i współpracy, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” Wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 5h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5h

SUMA: 30h = 1 punkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.