Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-TOZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W18

- Wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu teorii organizacji i zarządzania.

- Ma teoretyczną wiedzę na temat związku, jaki zachodzi pomiędzy stanem organizacji a stosowanymi metodami zarządzania.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U05

- Zajmuje stanowisko wobec problemów organizacji i zarządzania i uzasadnia je w trakcie dyskusji.

PE2_U13

- Potrafi przeprowadzić analizę SWOT.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki, Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki, Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Absolwent pedagogiki oprócz wiedzy specjalistycznej powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania instytucji, w których przyjdzie mu pracować. Do tego rodzaju wiedzy i umiejętności należą elementy zarządzania. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z kategoriami opisu i analizy organizacji i procesów zarządzania. Zapoznanie z wybranymi uwarunkowaniami zarządzania oraz technikami menedżerskimi. Pozwoli to na opanowanie przez studentów umiejętności dobierania odpowiednich do sytuacji zachowań organizacyjnych.

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. W trakcie wykładu omawiane są podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania. Ćwiczenia natomiast służą przedyskutowaniu praktycznych zastosowań teorii w odniesieniu do edukacji.

Tematyka zajęć obejmuje następujące tematy:

- Rys historyczny nauki o organizacji i kierowaniu;

- Style kierowania i przywództwo;

- Kultura organizacyjna;

- Zarządzanie marketingowe;

- Zarządzanie strategiczne;

- Zarządzanie w warunkach kryzysu;

- Formułowanie celów organizacyjnych;

- Ewaluacja.

Literatura:

Obowiązkowa:

1) A.K.Koźmiński, W.Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 2007.

2) J.A.F.Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert, Kierowanie. Warszawa 1997.

Uzupełniająca:

1) M.Kostera, M.Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa 2010.

2) G.Hostede, Kultury i organizacje. Warszawa2000.

3) J.Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Poznań-Warszawa 2001.

4) E Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin1996.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Absolwent pedagogiki oprócz wiedzy specjalistycznej powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania instytucji, w których przyjdzie mu pracować. Do tego rodzaju wiedzy i umiejętności należą elementy zarządzania. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z kategoriami opisu i analizy organizacji i procesów zarządzania. Zapoznanie z wybranymi uwarunkowaniami zarządzania oraz technikami menedżerskimi. Pozwoli to na opanowanie przez studentów umiejętności dobierania odpowiednich do sytuacji zachowań organizacyjnych.

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. W trakcie wykładu omawiane są podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania. Ćwiczenia natomiast służą przedyskutowaniu praktycznych zastosowań teorii w odniesieniu do edukacji.

Tematyka zajęć obejmuje następujące tematy:

- Rys historyczny nauki o organizacji i kierowaniu;

- Style kierowania i przywództwo;

- Kultura organizacyjna;

- Zarządzanie marketingowe;

- Zarządzanie strategiczne;

- Zarządzanie w warunkach kryzysu;

- Formułowanie celów organizacyjnych;

- Ewaluacja.

Literatura:

Obowiązkowa:

1) A.K.Koźmiński, W.Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 2007.

2) J.A.F.Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert, Kierowanie. Warszawa 1997.

Uzupełniająca:

1) M.Kostera, M.Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa 2010.

2) G.Hostede, Kultury i organizacje. Warszawa2000.

3) J.Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Poznań-Warszawa 2001.

4) E Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin1996.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Absolwent pedagogiki oprócz wiedzy specjalistycznej powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania instytucji, w których przyjdzie mu pracować. Do tego rodzaju wiedzy i umiejętności należą elementy zarządzania. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z kategoriami opisu i analizy organizacji i procesów zarządzania. Zapoznanie z wybranymi uwarunkowaniami zarządzania oraz technikami menedżerskimi. Pozwoli to na opanowanie przez studentów umiejętności dobierania odpowiednich do sytuacji zachowań organizacyjnych.

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. W trakcie wykładu omawiane są podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania. Ćwiczenia natomiast służą przedyskutowaniu praktycznych zastosowań teorii w odniesieniu do edukacji.

Tematyka zajęć obejmuje następujące tematy:

- Rys historyczny nauki o organizacji i kierowaniu;

- Style kierowania i przywództwo;

- Kultura organizacyjna;

- Zarządzanie marketingowe;

- Zarządzanie strategiczne;

- Zarządzanie w warunkach kryzysu;

- Formułowanie celów organizacyjnych;

- Ewaluacja.

Literatura:

Obowiązkowa:

1) A.K.Koźmiński, W.Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 2007.

2) J.A.F.Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert, Kierowanie. Warszawa 1997.

Uzupełniająca:

1) M.Kostera, M.Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa 2010.

2) G.Hostede, Kultury i organizacje. Warszawa2000.

3) J.Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Poznań-Warszawa 2001.

4) E Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin1996.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka, Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Nauki o organizacji i kierowaniu - zarys historyczny. Style kierowania i przywództwo. Kultura organizacyjna. Zarządzanie marketingowe. Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie w warunkach kryzysu. Formułowanie celów organizacyjnych. Ewaluacja.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 2007.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Warszawa 1997.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000.

Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań-Warszawa 2001.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Lublin1996.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, analiza studiów przypadku, analiza tekstów źródłowych, metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.