Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoła w środowisku lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-SSL2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkoła w środowisku lokalnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Opisuje społeczności lokalne, m.in. ich sytuację demograficzną, ekonomiczną oraz profil kulturowy, traktując je, jako najbliższe otoczenie instytucji edukacyjnych.

PE2_W13

- Ma pogłębioną wiedzę o społeczności lokalnej, jako środowisku wychowawczym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U05

- Prezentuje własne pomysły i sugestie na temat możliwości edukacyjnego rozwoju środowisk lokalnych.

PE2_U08

- Potrafi zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną na temat społeczności lokalnych do oceny potencjału edukacyjnego konkretnego środowiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K04

- Okazuje dojrzałość i zaangażowanie w podejmowanych z myślą o społeczności lokalnej zadaniach.

PE2_K07

- Jest gotowy do współpracy ze społecznością lokalną nad poprawą, jakości edukacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena pracy pisemnej zaliczeniowej

ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Pełny opis:

Treści przedmiotu obejmują rozważania nad koncepcjami związanymi z lokalnością, metodami pracy w środowisku/ze społecznościami, kwestiami współpracy szkoły jako centrum lokalnej społeczności z formalnymi i nieformalnymi podmiotami. W program włączona jest analiza przykładów takich środowisk, w których szkoła jest rozpoznawana jako animator działań na rzecz wspólnoty lokalnej (w szczególności przedmiotem analiz będzie potencjał szkoły i jej partnerów oraz czynniki i procesy zmian zachodzące we współtworzonych przez nie środowiskach).

Na zajęciach podejmowane będą zagadnienia z następujących obszarów:

- wprowadzenie (społeczność terytorialna a kategorialna; zakorzenienie w środowisku, wspólnota, organizacja społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej)

- diagnoza społeczności

- współpraca z rodzicami i mieszkańcami

- współpraca z instytucjami i organizacjami

- projekty socjalne angażujące placówki oświatowe

Literatura:

Obowiązkowa:

K. Hernik, K. Malinowska (2015), Jak skutecznie komunikować się i współpracować z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, IBE, Warszawa.

R. Dorczak (2012), Modele współpracy szkoły w środowisku lokalnym, w: K. Mazurkiewicz (red.), Jakość szkoły, Wyd. UJ, Kraków.

Uzupełniająca:

Segiet K., Skąpska- Kwiatkowska K. (2010), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, Gniezno.

M. Mendel (2002), Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

M. Winiarski (2000), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

metody aktywizujące

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej - zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Mieczysław Grabianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena pracy pisemnej zaliczeniowej

ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Pełny opis:

Treści przedmiotu obejmują rozważania nad koncepcjami związanymi z lokalnością, metodami pracy w środowisku/ze społecznościami, kwestiami współpracy szkoły jako centrum lokalnej społeczności z formalnymi i nieformalnymi podmiotami. W program włączona jest analiza przykładów takich środowisk, w których szkoła jest rozpoznawana jako animator działań na rzecz wspólnoty lokalnej (w szczególności przedmiotem analiz będzie potencjał szkoły i jej partnerów oraz czynniki i procesy zmian zachodzące we współtworzonych przez nie środowiskach).

Na zajęciach podejmowane będą zagadnienia z następujących obszarów:

- wprowadzenie (społeczność terytorialna a kategorialna; zakorzenienie w środowisku, wspólnota, organizacja społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej)

- diagnoza społeczności

- współpraca z rodzicami i mieszkańcami

- współpraca z instytucjami i organizacjami

- projekty socjalne angażujące placówki oświatowe

Literatura:

Obowiązkowa:

K. Hernik, K. Malinowska (2015), Jak skutecznie komunikować się i współpracować z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, IBE, Warszawa.

R. Dorczak (2012), Modele współpracy szkoły w środowisku lokalnym, w: K. Mazurkiewicz (red.), Jakość szkoły, Wyd. UJ, Kraków.

Uzupełniająca:

Segiet K., Skąpska- Kwiatkowska K. (2010), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, Gniezno.

M. Mendel (2002), Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

M. Winiarski (2000), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

metody aktywizujące

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej - zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena zespołowej pracy pisemnej (zaliczeniowej) wraz z prezentacją multimedialną.

Pełny opis:

1. Lokalność i związane z nią pojęcia (społeczność terytorialna a kategorialna, środowisko lokalne, wspólnota lokalna)

2. Diagnoza społeczności.

3. Metody pracy w środowisku/ze społecznościami.

4. Szkoła w życiu społeczności lokalnej. Współpraca z różnymi podmiotami.

5. Szkoła jako ośrodek animacji działań na rzecz społeczności lokalnej.

Literatura:

Obowiązkowa:

K. Hernik, K. Malinowska (2015), Jak skutecznie komunikować się i współpracować z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, IBE, Warszawa.

R. Dorczak (2012), Modele współpracy szkoły w środowisku lokalnym, w: K. Mazurkiewicz (red.), Jakość szkoły, Wyd. UJ, Kraków.

Uzupełniająca:

Segiet K., Skąpska- Kwiatkowska K. (2010), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, Gniezno.

M. Mendel (2002), Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

M. Winiarski (2000), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji: 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena zespołowej pracy pisemnej (zaliczeniowej) wraz z prezentacją multimedialną.

Pełny opis:

1. Lokalność i związane z nią pojęcia (społeczność terytorialna a kategorialna, środowisko lokalne, wspólnota lokalna)

2. Diagnoza społeczności.

3. Metody pracy w środowisku/ze społecznościami.

4. Szkoła w życiu społeczności lokalnej. Współpraca z różnymi podmiotami.

5. Szkoła jako ośrodek animacji działań na rzecz społeczności lokalnej.

Literatura:

Obowiązkowa:

K. Hernik, K. Malinowska (2015), Jak skutecznie komunikować się i współpracować z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, IBE, Warszawa.

R. Dorczak (2012), Modele współpracy szkoły w środowisku lokalnym, w: K. Mazurkiewicz (red.), Jakość szkoły, Wyd. UJ, Kraków.

Uzupełniająca:

Segiet K., Skąpska- Kwiatkowska K. (2010), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, Gniezno.

M. Mendel (2002), Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

M. Winiarski (2000), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji: 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena pracy pisemnej zaliczeniowej

Pełny opis:

Treści przedmiotu obejmują rozważania nad koncepcjami związanymi z lokalnością, metodami pracy w środowisku/ze społecznościami, kwestiami współpracy szkoły jako centrum lokalnej społeczności z formalnymi i nieformalnymi podmiotami. W program włączona jest analiza przykładów takich środowisk, w których szkoła jest rozpoznawana jako animator działań na rzecz wspólnoty lokalnej (w szczególności przedmiotem analiz będzie potencjał szkoły i jej partnerów oraz czynniki i procesy zmian zachodzące we współtworzonych przez nie środowiskach).

Na zajęciach podejmowane będą zagadnienia z następujących obszarów:

- wprowadzenie (społeczność terytorialna a kategorialna; zakorzenienie w środowisku, wspólnota, organizacja społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej)

- diagnoza społeczności

- współpraca z rodzicami i mieszkańcami

- współpraca z instytucjami i organizacjami

- Małe Szkoły

- przestrzeń szkoły jako istotny wymiar środowiska szkolnego

- projekty socjalne angażujące placówki oświatowe

Literatura:

Obowiązkowa:

K. Hernik, K. Malinowska (2015), Jak skutecznie komunikować się i współpracować z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, IBE, Warszawa.

R. Dorczak (2012), Modele współpracy szkoły w środowisku lokalnym, w: K. Mazurkiewicz (red.), Jakość szkoły, Wyd. UJ, Kraków.

Uzupełniająca:

Segiet K., Skąpska- Kwiatkowska K. (2010), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, Gniezno.

M. Mendel (2002), Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

M. Winiarski (2000), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa.

Saczuk A. (2018), Zaprojektuj szkołę – zmieniamy przestrzeń edukacyjną, Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

metody aktywizujące

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej - zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.