Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci, poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-RPZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci, poziom zaawansowany
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W11 Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci

PE2_W19 Zna metody i narzędzia diagnozowania poziomu rozwoju dzieci oraz działania naprawcze stosowane w przypadku dzieci o zaburzonym rozwoju.

PE2_W20 Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym.

PE2_U03 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z rodzicami w procesie włączania działania wspomagającego rozwój psychoruchowy dziecka w działalność pedagogiczną przedszkola

PE2_U03 Umie zrealizować diagnozę nauczycielską, dotyczącą konkretnego dziecka na tle grupy rówieśniczej

PE2_K06 Ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela za rozwój psychoruchowy powierzonych mu dzieci

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Dlaczego człowiek rozwija się? - uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2. Jak rozwija się człowiek? - periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3. Co ulega rozwojowi? - obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

4. Po co rozwija się człowiek? - osiągnięcia rozwojowe człowieka, szczgółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5. Kiedy rozwój dziecka ulega zaburzeniu? – przyczyny zaburzeń rozwojowych w pierwszych okresach życia dziecka

6. Co ulega zaburzeniu? – zaburzenia w poznawaniu i przeżywaniu świata a zaburzenia w zachowaniu dziecka

7. Jak pomóc dziecku? – metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Appelt, K. (2005). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 95-130). Gdańsk: GWP.

- Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 41-66). Gdańsk: GWP.

- Czub, T. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 67-93). Gdańsk: GWP.

- Kawalec, A., Pawlas, K. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(1), 1-5.

- Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Wojciechowska, J. (2005). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 131-163). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 207-258). Gdańsk: GWP.

- Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego, Nowa Pediatria, 3, 212-217.

- Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

- Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

- Hankała, A. (2002). Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (s. 9-68).

- Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

- Winnicott, D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: „Jacek Santorski & Co.”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Dlaczego człowiek rozwija się? - uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2. Jak rozwija się człowiek? - periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3. Co ulega rozwojowi? - obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

4. Po co rozwija się człowiek? - osiągnięcia rozwojowe człowieka, szczgółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5. Kiedy rozwój dziecka ulega zaburzeniu? – przyczyny zaburzeń rozwojowych w pierwszych okresach życia dziecka

6. Co ulega zaburzeniu? – zaburzenia w poznawaniu i przeżywaniu świata a zaburzenia w zachowaniu dziecka

7. Jak pomóc dziecku? – metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Appelt, K. (2005). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 95-130). Gdańsk: GWP.

- Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 41-66). Gdańsk: GWP.

- Czub, T. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 67-93). Gdańsk: GWP.

- Kawalec, A., Pawlas, K. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(1), 1-5.

- Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Wojciechowska, J. (2005). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 131-163). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 207-258). Gdańsk: GWP.

- Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego, Nowa Pediatria, 3, 212-217.

- Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

- Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

- Hankała, A. (2002). Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (s. 9-68).

- Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

- Winnicott, D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: „Jacek Santorski & Co.”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zna przebieg rozwoju psychoruchowego małych dzieci oraz prawidłowości jego zaburzenia

Pełny opis:

Student zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci od 3 do 6 roku życia.

Pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych oraz podstawowe potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapozna się także ze sposobami ochrony zdrowia małych dzieci w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 30

przygotowanie się do zaliczenia 15

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin ustny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Uwarunkowania rozwoju psychoruchowego;

2. Istota zmian rozwojowych;

3. Okresy krytyczne w ontogenezie;

4. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej - różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe;

5. Czynniki zaburzeń rozwoju - uwarunkowane biologicznie i społecznie;

6. Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w poszczególnych sferach (motoryka duża i mała, percepcja wzrokowa i słuchowa, mowa, myślenie, sfera emocjonalno – społeczna)

7. Nieprawidłowości rozwoju w poszczególnych sferach (m.in. zaburzenia kontaktu i komunikacji; zaburzenia dynamiki procesów nerwowych; zaburzenia integracji sensorycznej; dysleksja, ryzyko dysleksji; FAS);

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi;

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

2. Schaffer, H.R., Psychologia dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 2009, rozdz. 6, s. 181-215

3. Kościelska, M., Psychologia kliniczna dziecka, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.3; Podrozdziały: Zaburzenia rozwoju u dzieci. Elementy psychopatologii rozwojowej i pomoc psychologiczna, s. 632 - 648.

4. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

5. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

6. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 19-41, 43-62, 63-77, 79-98, 161-182.

7. Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141

8. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

9. Emmons, P.G., Anderson L.M., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Wyd. Liber, Warszawa 2007, s. 15-78.

10. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-216.

10. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

11. M. Bogdanowicz (2005), Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2004.

3. Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

4. Tierno, B., Najważniejsze pięć lat życia dziecka, Wyd. eSPe, Kraków 2003.

5. Kozłowska, A., Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996.

6. Brazelton, T.B, Sparrow, J.D. Rozwój dziecka 3-6, Wyd. GWP, Sopot 2013.

7. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

8. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

9. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, CEBP, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

rozwój dziecka od 0 do 6 roku życia

Obszary rozwojowe

Opieka na matką i dzieckiem w Polsce

Pełny opis:

Student zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci od 3 do 6 roku życia.

Pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych oraz podstawowe potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapozna się także ze sposobami ochrony zdrowia małych dzieci w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 30

przygotowanie się do zaliczenia 15

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: egzamin ustny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1.Pojęcie rozwoju psychoruchowego: jego charakterystyka, okresy szczególnej wrażliwości w ontogenezie, czynniki zaburzeń rozwoju (uwarunkowane biologicznie i społecznie).

2.Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe.

3.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym w poszczególnych sferach (motoryka duża i mała, percepcja wzrokowa i słuchowa, mowa, myślenie, sfera emocjonalno – społeczna.

4. Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego:

4.1. Autystyczne spectrum

4.2. Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych

4.3. Zaburzenia integracji sensorycznej

4.4. Dysleksja, ryzyko dysleksji

4.5. Zaburzenia lękowe u dzieci

4.6. Tiki

4.7. Zaburzenia zachowania

4.8. Depresja u dzieci

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

2. Schaffer, H.R., Psychologia dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

3. Kościelska, M., Psychologia kliniczna dziecka, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.3; Podrozdziały: Zaburzenia rozwoju u dzieci. Elementy psychopatologii rozwojowej i pomoc psychologiczna, s. 632 - 648.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 19-41, 43-62, 63-77, 79-98, 161-182.

Literatura uzupełniająca:

1. Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141

2. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

3. Emmons, P.G., Anderson L.M., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Wyd. Liber, Warszawa 2007, s. 15-78

4.Tierno, B., Najważniejsze pięć lat życia dziecka, Wyd. eSPe, Kraków 2003.

5. Kozłowska, A., Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996.

6.Brazelton, T.B, Sparrow, J.D. Rozwój dziecka 3-6, Wyd. GWP, Sopot 2013.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 15

przygotowanie się do zaliczenia 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.