Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wieku dziecięcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PYW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wieku dziecięcego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych powstających pomiędzy uczestnikami procesu wczesnej edukacji oraz czynnikami wpływających na ich kształtowanie się

PE2_W20 ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą psychologicznego kontekstu pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

PE2_U04 potrafi konstruować ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z zakresu psychologii wieku dziecięcego

PE2_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii popartych rozbudowaną argumentacją teoretyczną z zakresu psychologii wieku dziecięcego

PE1_K01 ma gruntowną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się i rozumie ciąglą potrzebę doskonalenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (30 pytań);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

1. Motoryka w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

3. Pamięć w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; wpieranie rozwoju strategii pamięciowych;

4. Myślenie w w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym (ujęcie Piageta, ujęcie Wygotskiego); możliwości wpierania rozwoju myślenia;

5. Rozwój językowy w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

6. Seksualność w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

7. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, kłamstwo, zdolność do zachowania tajemnicy, wpieranie rozwoju społeczego dzieci;

8. Emocje w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

9. Osobowość w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Trudności w uczeniu się: przejawy, przyczyny; bezradność intelektualna w szkole.

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Forma aktywności / Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe (wykład) / 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury / 15

Przygotowanie się do egzaminu / 15

Przygotowanie sprawozdania / 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (24 pytania);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych

Pełny opis:

1. Motoryka w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; uwarunkowania i sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funkcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

3. Pamięć w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

4. Myślenie w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

5. Rozwój językowy okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

6. Rozwój seksualny okresie średniego i późnego dzieciństwa;

7. Emocje w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

8. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, , wpieranie rozwoju społecznego dzieci;

9. Osobowość w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Rola rodziny i instytucji społecznych w integralnym rozwoju dziecka

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (24 pytania);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych

Pełny opis:

1. Motoryka w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; uwarunkowania i sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funkcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

3. Pamięć w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

4. Myślenie w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

5. Rozwój językowy okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

6. Rozwój seksualny okresie średniego i późnego dzieciństwa;

7. Emocje w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

8. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, , wpieranie rozwoju społecznego dzieci;

9. Osobowość w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Rola rodziny i instytucji społecznych w integralnym rozwoju dziecka

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4).

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

1. Motoryka w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

3. Pamięć w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; wpieranie rozwoju strategii pamięciowych;

4. Myślenie w w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym (ujęcie Piageta, ujęcie Wygotskiego); możliwości wpierania rozwoju myślenia;

5. Rozwój językowy w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

6. Seksualność w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

7. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, kłamstwo, zdolność do zachowania tajemnicy, wpieranie rozwoju społeczego dzieci;

8. Emocje w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

9. Osobowość w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Trudności w uczeniu się: przejawy, przyczyny; bezradność intelektualna w szkole.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

Literatura uzupełniająca

Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (24 pytania);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych

Pełny opis:

1. Motoryka w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; uwarunkowania i sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funkcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

3. Pamięć w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

4. Myślenie w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

5. Rozwój językowy okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

6. Rozwój seksualny okresie średniego i późnego dzieciństwa;

7. Emocje w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

8. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, , wpieranie rozwoju społecznego dzieci;

9. Osobowość w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Rola rodziny i instytucji społecznych w integralnym rozwoju dziecka

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4).

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (24 pytania);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych

Pełny opis:

1. Motoryka w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; uwarunkowania i sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funkcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

3. Pamięć w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

4. Myślenie w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

5. Rozwój językowy okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

6. Rozwój seksualny okresie średniego i późnego dzieciństwa;

7. Emocje w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

8. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, , wpieranie rozwoju społecznego dzieci;

9. Osobowość w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Rola rodziny i instytucji społecznych w integralnym rozwoju dziecka

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (24 pytania);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych

Pełny opis:

1. Motoryka w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; uwarunkowania i sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funkcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

3. Pamięć w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

4. Myślenie w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

5. Rozwój językowy okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

6. Rozwój seksualny okresie średniego i późnego dzieciństwa;

7. Emocje w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

8. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, , wpieranie rozwoju społecznego dzieci;

9. Osobowość w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Rola rodziny i instytucji społecznych w integralnym rozwoju dziecka

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (24 pytania);

Praca pisemna związana z analizą i krytyczną oceną badań empirycznych

Pełny opis:

1. Motoryka w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; uwarunkowania i sposoby wpierania rozwoju motorycznego;

2. Funkcjonowanie zmysłów i procesy uwagi w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

3. Pamięć w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

4. Myślenie w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

5. Rozwój językowy okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa;

6. Rozwój seksualny okresie średniego i późnego dzieciństwa;

7. Emocje w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

8. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, , wpieranie rozwoju społecznego dzieci;

9. Osobowość w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa; przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

10. Rola rodziny i instytucji społecznych w integralnym rozwoju dziecka

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin - pisemny test jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

1. Funkcjonowanie społeczne dzieci w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym: przyjaźń, rola zabawy w relacjach z rówieśnikami, agresja, rozumienie zachowań innych ludzi, kłamstwo, zdolność do zachowania tajemnicy; wspieranie rozwoju społecznego dzieci;

2. Seksualność w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

3. Emocje w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; wspieranie rozwoju emocjonalnego;

4. Osobowość w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym (samoocena, samoregulacja); możliwości wpierania rozwoju osobowości dziecka;

5. Rozwój językowy w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym;

6. Rozwój procesów poznawczych w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym; wpieranie rozwoju poznawczego;

7. Trudności w uczeniu się: przejawy, przyczyny; bezradność intelektualna w szkole.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 8 i 10).

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

Literatura uzupełniająca

Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład) - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.