Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika korekcyjna, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W07 Ma pogłębioną wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach tworzenia się więzi społecznych pomiędzy uczestnikami procesu wczesnej edukacji oraz o czynnikach wpływających na ich kształtowanie się

PE2_W20 Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą psychologicznego kontekstu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i trudnościami w

uczeniu się

PE2_U04 Potrafi wykorzystując różne ujęcia teoretyczne poprawnie i skutecznie wypowiadać się w mowie i piśmie, konstruować rozbudowane, ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień z obszaru psychologii klinicznej

PE2_K03 Docenia znaczenie pedagogiki wczesnoszkolnej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i budowania warsztatu pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej w grupie

Egzamin pisemny. Praca w małych grupach.

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć. Analiza materiału klinicznego-studium przypadku.

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej.

Pełny opis:

Opis przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, jakimi zajmuje się psychologia kliniczna: zagadnieniami natury teoretycznej jak i klinicznej. Celem zajęć jest omówienie głównych rodzajów zaburzeń psychicznych, tj. ich przyczyn, objawów, rodzajów leczenia; a także ważne jest nauczenie psychologicznej obserwacji ludzkich zachowań, wnioskowania psychologicznego oraz uwrażliwienie na trudności jakich doświadczają.

Tematy:

Psychologia kliniczna jako dziedzina naukowi

Modele i teorie zdrowia i zaburzeń zdrowia psychicznego

Psychologiczna diagnoza kliniczna

Metody pomocy psychologicznej; profilaktyka zdrowia psychicznego

Stres i radzenie sobie z nim; zaburzenia po stresie; kryzysy, sytuacje straty

Wsparcie psychologiczne

Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zaburzenia zdrowia psychicznego dorosłego

Człowiek chory somatycznie

Znaczenie rodziny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka

Literatura:

1) Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP.

2) Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR.

3) Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (red.). (2014). Zaburzenia osobowości. Poznań, UAM

4) Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

5) DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

6) DSM-V (2013).

7) ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa

8) Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN

9) Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN

10) Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

11) Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

12) Namysłowska, I. (red.) (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

13) Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa, Wyd. Difin

14) Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN

15) Wolańczyk, T., Komender, J. (red.) (2013). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

16) Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia. Poznań/Warszawa, Media Rodzina i Parpamedia

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 24

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.