Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja pracy szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-OSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy szkoły
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie określonym specjalnością zarządzanie w oświacie – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z organizacją pracy samej szkoły.

PE2_W21

- Opisuje procesy kształcenia, wychowania i opieki w szkole w odniesieniu do działań organizacyjnych dyrektora.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Wyszukuje informacje na temat organizacji pracy pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

PE2_U09

- Potrafi poddać analizie dokumentację organizacji pracy szkoły i zaproponować uzasadnione zmiany.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K06

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do roli kierowniczej, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich efekty.

PE2_K09

- W projektowaniu działań kierowniczych wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Joanna Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA :

• ocena wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

• ocena jakości uczestnictwa w dyskusji

• ocena prac wykonanych na zajęciach

• ocena z pisemnego kolokwium

Pełny opis:

• Organizowanie jako funkcja kierownicza

• Organizowanie pracy świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej

• Organizacja bezpiecznych i adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży wypoczynku

• Organizacja bezpiecznych i adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży wycieczek oraz imprez

• Sporządzanie arkusza organizacji pracy szkoły

• Dyrektor szkoły lub placówki w roli pracodawcy

• Organizowanie pracy zespołowej

• System Informacji Oświatowej

• Narzędzia informatyczne wspomagające pracę szkoły

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA :

• Handzlik M., Dyrektor jako pracodawca, „Dyrektor Szkoły” 2016/3, ss. 33-38

• Kolanowski W., Interpretacja przepisów o zdrowym żywieniu, 2015/12, ss. 49-52;

• Konarska T. Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wolters Kluwer;

• Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania , Wolters Kluwer, Warszawa 2014

• Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

• Koźmiński A.K., Piotrowsk W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000

• Lesińska J., Prawne aspekty szkolnych imprez, „Dyrektor Szkoły” 2014/12, ss. 42-46

• Nowak M., Organizacja pracy zespołowej, „Dyrektor Szkoły” 2016/1, ss. 28-31

• Nowak M., Szkoła otwarta na ferie, „Dyrektor Szkoły” 2015/12, ss. 30-34

• Satel A., Wprowadźmy edukację kulinarną, „Dyrektor szkoły” 2015/12, ss. 25-28;

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach. Komentarz praktyczny, „ABC praktyki prawa oświatowego”, Wolters Kluwer;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :

• Gawroński K., Projekt organizacji szkoły (placówki), LEX prawo Oświatowe

• Gawroński K., Projekt organizacji szkoły, "Dyrektor szkoły" 2016/1, ss. 37-42

• Pery R., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, ORE, Warszawa 2014

• Urbańska J., Wypoczynek dzieci i młodzieży – wyzwanie dla nauczyciela, W: Sigda K., Matusiak R., Kozioł K.Człowiek w świecie wartości i zagrożeń. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku , ss. 75-84

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Aktywizujące metody pracy: pogadanka, dyskusja, rozwiązywanie problemów, giełda pomysłów, metoda zajęć praktycznych, analiza dokumentów, w tym przepisów prawa oświatowego. Formy pracy: praca indywidualna, praca zespołowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Joanna Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Urbańska
Prowadzący grup: Joanna Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

• ocena wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

• ocena jakości uczestnictwa w dyskusji

• ocena prac wykonanych na zajęciach

• ocena z pisemnego kolokwium

Pełny opis:

• Organizowanie jako funkcja kierownicza

• Organizowanie pracy świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej

• Organizacja bezpiecznych i adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży wypoczynku

• Organizacja bezpiecznych i adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży wycieczek oraz imprez

• Sporządzanie arkusza organizacji pracy szkoły

• Dyrektor szkoły lub placówki w roli pracodawcy

• Organizowanie pracy zespołowej

• System Informacji Oświatowej

• Narzędzia informatyczne wspomagające pracę szkoły

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA :

• Handzlik M., Dyrektor jako pracodawca, „Dyrektor Szkoły” 2016/3, ss. 33-38

• Kolanowski W., Interpretacja przepisów o zdrowym żywieniu, 2015/12, ss. 49-52;

• Konarska T. Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wolters Kluwer;

• Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania , Wolters Kluwer, Warszawa 2014

• Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

• Koźmiński A.K., Piotrowsk W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000

• Lesińska J., Prawne aspekty szkolnych imprez, „Dyrektor Szkoły” 2014/12, ss. 42-46

• Nowak M., Organizacja pracy zespołowej, „Dyrektor Szkoły” 2016/1, ss. 28-31

• Nowak M., Szkoła otwarta na ferie, „Dyrektor Szkoły” 2015/12, ss. 30-34

• Satel A., Wprowadźmy edukację kulinarną, „Dyrektor szkoły” 2015/12, ss. 25-28;

• Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach. Komentarz praktyczny, „ABC praktyki prawa oświatowego”, Wolters Kluwer;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :

• Gawroński K., Projekt organizacji szkoły (placówki), LEX prawo Oświatowe

• Gawroński K., Projekt organizacji szkoły, "Dyrektor szkoły" 2016/1, ss. 37-42

• Pery R., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, ORE, Warszawa 2014

• Urbańska J., Wypoczynek dzieci i młodzieży – wyzwanie dla nauczyciela, W: Sigda K., Matusiak R., Kozioł K.Człowiek w świecie wartości i zagrożeń. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku , ss. 75-84

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Aktywizujące metody pracy: pogadanka, dyskusja, rozwiązywanie problemów, giełda pomysłów, metoda zajęć praktycznych, analiza dokumentów, w tym przepisów prawa oświatowego. Formy pracy: praca indywidualna, praca zespołowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

• ocena prac wykonanych na zajęciach i przygotowanych w domu

• ocena z pisemnego kolokwium

Pełny opis:

• Organizowanie jako funkcja kierownicza

• Organizowanie pracy świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej

• Organizacja bezpiecznych i adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży wypoczynku

• Organizacja bezpiecznych i adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży wycieczek oraz imprez

• Sporządzanie arkusza organizacji pracy szkoły

• Dyrektor szkoły lub placówki w roli pracodawcy

• Organizowanie pracy zespołowej

• System Informacji Oświatowej

• Narzędzia informatyczne wspomagające pracę szkoły

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA :

• Handzlik M., Dyrektor jako pracodawca, „Dyrektor Szkoły” 2016/3, ss. 33-38

• Lesińska J., Prawne aspekty szkolnych imprez, „Dyrektor Szkoły” 2014/12, ss. 42-46

• Nowak M., Organizacja pracy zespołowej, „Dyrektor Szkoły” 2016/1, ss. 28-31

• Nowak M., Szkoła otwarta na ferie, „Dyrektor Szkoły” 2015/12, ss. 30-34

• Satel A., Wprowadźmy edukację kulinarną, „Dyrektor szkoły” 2015/12, ss. 25-28;

• Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach. Komentarz praktyczny, „ABC praktyki prawa oświatowego”, Wolters Kluwer;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :

• Konarska T. Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wolters Kluwer;

• Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania , Wolters Kluwer, Warszawa 2014

• Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

• Gawroński K., Projekt organizacji szkoły, "Dyrektor szkoły" 2016/1, ss. 37-42

• Pery R., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, ORE, Warszawa 2014

• Urbańska J., Wypoczynek dzieci i młodzieży – wyzwanie dla nauczyciela, W: Sigda K., Matusiak R., Kozioł K.Człowiek w świecie wartości i zagrożeń. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku , ss. 75-84

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Aktywizujące metody pracy: pogadanka, dyskusja, rozwiązywanie problemów, metoda zajęć praktycznych, analiza dokumentów, w tym przepisów prawa oświatowego. Formy pracy: praca indywidualna, praca zespołowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.