Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-G3D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika 3D
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W15

- Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wykorzystania programów graficznych w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, z uwzględnieniem działalności zawodowej nauczycieli.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę na temat teoretycznych podstaw wykorzystania programów graficznych 3D w działaniach edukacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi odnieść wiedzę z zakresu pedagogiki do projektowania edukacyjnego zastosowania programów graficznych.

PE2_U10

- Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie programy grafiki przestrzennej do realizacji zadań edukacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego wynikającego z postępu technologicznego.

PE2_K05

- Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru stosowania technologii informacyjnej w edukacji, zwłaszcza w aspekcie wykorzystywania programów graficznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Tomasz Siwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gałan-Niedziela
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia prowadzone przy wsparciu pokazów multimedialnych i publikacji. Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta - w formach tradycyjnych jak i cyfrowych. Konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje na temat prezentowanego materiału.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

- udział w dyskusji;

- ocena wypowiedzi.

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie prac z wykorzystaniem omawianego oprogramowania.

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Pełny opis:

Objaśnienie podstawowych funkcji programu 3D Blender oraz prezentacja współczesnego użycia grafiki 3D w pracach artystycznych.

Prezentacja zadania wykonywanego przez studentów – "Obiekt wewnętrzny" - zadania, w którym studenci będą zobowiązani stworzyć wirtualny obiekt rzeźbiarski będący próbą przedstawienia ich osobowości.

1 etap realizacji zadania - stworzenie kolaży, rysunków lub form rzeźbiarskich jako szkiców do dalszej pracy w środowisku wirtualnym.

2 etap realizacji zadania - modelowanie obiektu w przestrzeni 3D na bazie szkiców i projektów.

3 etap realizacji zadania - teksturowanie obiektu w oparciu o własne zdjęcia, grafiki oraz inne formy plastyczne.

4 etap realizacji zadania - oświetlanie i renderowanie pracy jako animacji 3D.

Projekcja wszystkich powstałych prac połączona z ich omówieniem i dyskusją na ich temat.

Literatura:

obowiązkowa:

Blender. Mistrzowskie animacje 3D, Tony Mullen, Helion, 2010

uzupełniająca:

Wirtualne modelarstwo. Tworzenie realstycznych, cyfrowych modeli samolotów, Witold Jaworski, http://samoloty3d.pl/, 2013

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie pracy zaliczeniowej - obiektu graficznego 3D;

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności).

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Grzegorz Droń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

- udział w dyskusji;

- ocena wypowiedzi.

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie prac z wykorzystaniem omawianego oprogramowania.

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii i praktyki konstruowania grafik trójwymiarowych na potrzeby edukacji zdalnej.

W ramach zajęć Studenci:

zapoznają się z historią grafiki trójwymiarowej,

poznają zasady tworzenia grafik 3D,

konstruują grafiki 3D,

osadzają grafiki 3D w różnorodnych materiałach dydaktycznych,

projektują grafiki 3D na potrzeby aplikacji,

prezentują i omawiają utworzone grafiki 3D.

Praca nad projektem zaliczeniowym zakłada:

- tworzenie kolaży, rysunków lub form rzeźbiarskich jako szkiców do dalszej pracy w środowisku wirtualnym;

- modelowanie obiektu w przestrzeni 3D na bazie szkiców i projektów;

- teksturowanie obiektu w oparciu o własne zdjęcia, grafiki oraz inne formy plastyczne;

- oświetlanie i renderowanie pracy jako animacji 3D.

Wykorzystywane oprogramowanie do grafiki 3D: GIMP 2, InkScape, BlockCAD, Sculptris, K-3D, 3D Blender.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Blender. Mistrzowskie animacje 3D, Tony Mullen, Helion, 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wirtualne modelarstwo. Tworzenie realstycznych, cyfrowych modeli samolotów, Witold Jaworski, http://samoloty3d.pl/, 2013

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności).

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Grzegorz Droń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

- udział w dyskusji;

- ocena wypowiedzi.

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie prac z wykorzystaniem omawianego oprogramowania.

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii i praktyki konstruowania grafik trójwymiarowych na potrzeby edukacji zdalnej.

W ramach zajęć Studenci:

zapoznają się z historią grafiki trójwymiarowej,

poznają zasady tworzenia grafik 3D,

konstruują grafiki 3D,

osadzają grafiki 3D w różnorodnych materiałach dydaktycznych,

projektują grafiki 3D na potrzeby aplikacji,

prezentują i omawiają utworzone grafiki 3D.

Praca nad projektem zaliczeniowym zakłada:

- tworzenie kolaży, rysunków lub form rzeźbiarskich jako szkiców do dalszej pracy w środowisku wirtualnym;

- modelowanie obiektu w przestrzeni 3D na bazie szkiców i projektów;

- teksturowanie obiektu w oparciu o własne zdjęcia, grafiki oraz inne formy plastyczne;

- oświetlanie i renderowanie pracy jako animacji 3D.

Wykorzystywane oprogramowanie do grafiki 3D: GIMP 2, InkScape, BlockCAD, Sculptris, K-3D, 3D Blender.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Blender. Mistrzowskie animacje 3D, Tony Mullen, Helion, 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wirtualne modelarstwo. Tworzenie realstycznych, cyfrowych modeli samolotów, Witold Jaworski, http://samoloty3d.pl/, 2013

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności).

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.