Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy procesu uczenia się przedszkolaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-FPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy procesu uczenia się przedszkolaków
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Zna rolę zabawy w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz miejsce zabawy w działalności pedagogicznej przedszkola

Wie, jakie jest miejsce zajęć dydaktycznych w realizacji podstaw programowych.

Zna proporcje pomiędzy zabawą dziecięcą a zajęciami dydaktycznymi w działalności pedagogicznej przedszkola.

Orientuje się w znaczeniu wycieczek i uroczystości przedszkolnych w edukacji przedszkolnej

Ocena projektu

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

2. Formy organizacyjne i formy związane z aktywnością dziecka – podstawy teoretyczne.

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

4. Zajęcia plastyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym– podstawy teoretyczne.

5. Zajęcia muzyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

6. Zajęcia teatralne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

7. Działania dzieci zorganizowane przez nauczyciela: prace użyteczne, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne – podstawy teoretyczne.

8. Współpraca z rodzicami

Literatura:

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.

Hajnicz W., Nowe możliwości organizacji procesu wychowania w przedszkolu. "Studia pedagogiczne" 1985.

Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków 2001.

Okoń W., Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.

Mikler-Chwastek, Samodzielni w przedszkolu, w: A. Jegier (red.) Moje dziecko w przedszkolu, Gdańsk 2009.

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

PE2_W18 Zna argumenty przemawiające za tym, że zabawa jest intensywnym procesem uczenia się dzieci.

PE2_W20 Zna metodykę prowadzenia zabaw (dowolnych, tematycznych), organizowania uroczystości przedszkolnych i wycieczek w różnych formach wychowania przedszkolnego

PE2_U10 Potrafi na podstawie analizy zabawy zorientować się w zaburzeniach rozwojowych dzieci i błędach wychowawczych w domu

rodzinnym.

PE2_U10 Umie przedłużać i wzbogacać zabawy dowolne dzieci, organizować zabawy tematyczne tak, aby zrealizować treści kształcenia.

PE2_U10 Umie kształtować wiadomości i umiejętności dzieci podczas wycieczek oraz umiejętności społeczne w trakcie uroczystości przedszkolnych (np. Dzień Babci)

PE2_K06 Dysponuje umiejętnością zarażania dzieci dobrą zabawą i chęcią opanowywania wiadomości i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczony po przedstawieniu przez studenta wywiadu przeprowadzonego z nauczycielem (dotyczącego form procesu uczenia) oraz pracy pisemnej z treści zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Zna rolę zabawy w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz miejsce zabawy w działalności pedagogicznej przedszkola

Wie, jakie jest miejsce zajęć dydaktycznych w realizacji podstaw programowych.

Zna proporcje pomiędzy zabawą dziecięcą a zajęciami dydaktycznymi w działalności pedagogicznej przedszkola.

Orientuje się w znaczeniu wycieczek i uroczystości przedszkolnych w edukacji przedszkolnej

Ocena projektu

Zna metody kształtowania umiejętności samoobsługowych młodszych i starszych przedszkolaków.

Potrafi organizować zabawy młodszych i starszych przedszkolaków.

Potrafi organizować wycieczki (np. do parku) i uroczystości przedszkolne (np. Dzień Babci) dla młodszych i starszych przedszkolaków

Umie dostosować zajęcia dydaktyczne do możliwości poznawczych i wykonawczych

Charakteryzuje się takimi cechami osobowości, które pozwalają wspierać dzieci w zabawie dowolnej i tematycznej, realizować sytuacje zadaniowe (w ramach zajęć dydaktycznych).

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

2. Formy organizacyjne i formy związane z aktywnością dziecka – podstawy teoretyczne.

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

4. Zajęcia plastyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym– podstawy teoretyczne.

5. Zajęcia muzyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

6. Zajęcia teatralne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podstawy teoretyczne.

7. Działania dzieci zorganizowane przez nauczyciela: prace użyteczne, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne – podstawy teoretyczne.

Literatura:

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.

Hajnicz W., Nowe możliwości organizacji procesu wychowania w przedszkolu. "Studia pedagogiczne" 1985.

Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków 2001.

Okoń W., Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.

Mikler-Chwastek, Samodzielni w przedszkolu, w: A. Jegier (red.) Moje dziecko w przedszkolu, Gdańsk 2009.

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.