Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja działalności edukacyjnej placówki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-EDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja działalności edukacyjnej placówki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W05 Wyjaśnia założenia teoretyczne działania ewaluacyjnego i podstawowe pojęcia z nim związane

PE2_W14 Przedstawia strukturę nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty

PE2_W14 Opisuje ustawowo określone obszary ewaluacji działalności edukacyjnej

PE2_U01 Poddaje analizie i interpretuje wskazane teksty i inne materiały związane z procesem ewaluacji w oświacie

PE2_U02 Potrafi zaprojektować wewnętrzne badanie ewaluacyjne

PE2_K02 Wykazuje aktywność w realizacji zadań zespołowych

PE2_K04 Wykazuje się dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu działań pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Elżbieta Gozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena projektów ewaluacyjnych oraz ich realizacji (praca zespołowa)

2. Egzamin pisemny dotyczący treści przedstawionych na wykładzie

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie "jakości" - kontekst kulturowy i cywilizacyjny

2.Jakość w edukacji - przegląd koncepcji.

3. Pojęcie ewaluacji i jego zastosowanie w oświacie.

4. Ewaluacja zewnętrzna: regulacje prawne i praktyka.

5. Ewaluacja wewnętrzna: regulacje prawne i praktyka.

Ćwiczenia:

1. Ewaluacja zewnętrzna – analiza wybranych raportów.

2. Ewaluacja wewnętrzna: planowanie, projektowanie, przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych, gromadzenie i analiza danych.

3. Opracowanie raportu.

4. Prezentacja projektów ewaluacyjnych przez zespoły.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kordziński J. (red.) Rozwój i jakość pracy szkoły. Planowanie, praktyka, narzędzia, Warszawa 2007

Michalski G. Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje-doświadczenia-kierunki praktycznych rozwiązań, Łódź 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Durda M., Maciejewska J., Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły , Poznań 2002

Kordziński J., Zarządzanie rozwojem szkoły, Warszawa 2012

Mazurkiewicz G. (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym t. I-III, Wydawnictwo UJ 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego: 30 godz.

Praca nad projektem ewaluacji, konsultacje: 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Joanna Urbańska, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena projektów ewaluacyjnych oraz ich realizacji (praca zespołowa)

2. Egzamin pisemny dotyczący treści przedstawionych na wykładzie

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie "jakości" - kontekst kulturowy i cywilizacyjny

2.Jakość w edukacji - przegląd koncepcji.

3. Pojęcie ewaluacji i jego zastosowanie w oświacie.

4. Ewaluacja zewnętrzna: regulacje prawne i praktyka.

5. Ewaluacja wewnętrzna: regulacje prawne i praktyka.

Ćwiczenia:

1. Ewaluacja zewnętrzna – analiza wybranych raportów, korzystanie z platformy SEO.

2. Wykorzystywanie wyników ewaluacji zewnętrznej do podnoszenia jakości pracy w szkole.

3. Ewaluacja wewnętrzna: planowanie, projektowanie, przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych, gromadzenie i analiza danych.

4. Opracowanie raportu.

5. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego przez zespoły.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kordziński J. (red.) Rozwój i jakość pracy szkoły. Planowanie, praktyka, narzędzia, Warszawa 2007

Michalski G. Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje-doświadczenia-kierunki praktycznych rozwiązań, Łódź 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Durda M., Maciejewska J., Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły , Poznań 2002

Kordziński J., Zarządzanie rozwojem szkoły, Warszawa 2012

Mazurkiewicz G. (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym t. I-III, Wydawnictwo UJ 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Praca nad projektem ewaluacji, prowadzenie ewaluacji, tworzenie prezentacji: 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Joanna Urbańska, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena projektów ewaluacyjnych oraz ich realizacji (praca zespołowa)

2. Egzamin pisemny dotyczący treści przedstawionych na wykładzie

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie "jakości" - kontekst kulturowy i cywilizacyjny

2.Jakość w edukacji - przegląd koncepcji.

3. Pojęcie ewaluacji i jego zastosowanie w oświacie.

4. Ewaluacja zewnętrzna: regulacje prawne i praktyka.

5. Ewaluacja wewnętrzna: regulacje prawne i praktyka.

Ćwiczenia:

1. Ewaluacja zewnętrzna – analiza wybranych raportów, korzystanie z platformy SEO.

2. Wykorzystywanie wyników ewaluacji zewnętrznej do podnoszenia jakości pracy w szkole.

3. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej: planowanie, projektowanie, przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych, gromadzenie i analiza danych.

4. Opracowanie raportu.

5. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego przez zespoły.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kordziński J. (red.) Rozwój i jakość pracy szkoły. Planowanie, praktyka, narzędzia, Warszawa 2007

Michalski G. Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje-doświadczenia-kierunki praktycznych rozwiązań, Łódź 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Durda M., Maciejewska J., Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły , Poznań 2002

Kordziński J., Zarządzanie rozwojem szkoły, Warszawa 2012

Mazurkiewicz G. (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym t. I-III, Wydawnictwo UJ 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Praca nad projektem ewaluacji, prowadzenie ewaluacji, tworzenie prezentacji: 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.