Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-EDB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE spec. wczesnoszkolna ped. zrównoważ. rozwoju, (2-l) nstacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE spec. wczesnoszkolna ped. zrównoważ. rozwoju, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Edukacja dla bezpieczeństwa

PE2_W19 ma szczegółową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na etapie wczesnej edukacji

PE2_U01 posiada pogłebione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informajci na temat zjawisk społecznych i interpetowania ich z punktu widzenia edukacji dla bezpieczeństwa

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa

PE2_W19 Ma szczegółową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie wczesnej edukacji

PE2_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych

i interpretowania ich z punktu widzenia wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Profilaktyka unikania wypadków.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

Pełny opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Pojęcie edukacji w zakresie bezpieczeństwa versus zagrożeń. Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, sposobu organizowania przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, w sprawie wymagań wobec szkół i placówek itp). (4h)

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania/uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. Polityka państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpiecznej szkoły. Znajomość zachowań młodszych dzieci związanych z zagrożeniem ich bezpieczeństwa na podstawie wybranych badań. (3h)

Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. (3h)

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Cechy rozwojowe dziecka, ich wpływ na zachowanie w ruchu drogowym. Przegląd badań dotyczących zachowań dzieci na drodze. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. (3h)

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy. (1h)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania pracowników oświaty. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej.(1h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

2. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67,

s. 85-98.

3. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 5, 15-20, 233-245.

4. Fenik-Gaberle K., Kałucka R., Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty, ORE 2016.

5. Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli (znak sprawy: LZG.430.004.2016, Nr ewid.

175/2016/P/16/099/LZG

Literatura uzupełniająca

1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, Warszawa ORE 2017.

2.Macander D., Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacja i przestępczością, ORE 2016.

3. Walkiewicz E., Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, Warszawa ORE.

Uwagi:

Wykład

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium : 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Profilaktyka unikania wypadków.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

Pełny opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Pojęcie edukacji w zakresie bezpieczeństwa versus zagrożeń. Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, sposobu organizowania przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, w sprawie wymagań wobec szkół i placówek itp). (4h)

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania/uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. Polityka państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpiecznej szkoły. Znajomość zachowań młodszych dzieci związanych z zagrożeniem ich bezpieczeństwa na podstawie wybranych badań. (3h)

Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. (3h)

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Cechy rozwojowe dziecka, ich wpływ na zachowanie w ruchu drogowym. Przegląd badań dotyczących zachowań dzieci na drodze. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. (3h)

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy. (1h)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania pracowników oświaty. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. (1h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

2. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67,

s. 85-98.

3. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 5, 15-20, 233-245.

4. Fenik-Gaberle K., Kałucka R., Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty, ORE 2016.

5. Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli (znak sprawy: LZG.430.004.2016, Nr ewid. 175/2016/P/16/099/LZG

Literatura uzupełniająca

1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, Warszawa ORE 2017.

2.Macander D., Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacja i przestępczością, ORE 2016.

3. Walkiewicz E., Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, Warszawa ORE.

Uwagi:

Wykład

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium : 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Profilaktyka unikania wypadków.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć.

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium.

C. Wykonanie projektu zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna.

Próba zdefiniowania następujących terminów: edukacja, bezpieczeństwo, zagrożenie, profilaktyka, niebezpieczeństwo.

Czym jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa w kontekście pojęcia zagrożenia.

Edukacja dla bezpieczeństwa w myśli podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r.

2. Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

3. Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

4. Pierwsza pomoc jak się zachować w sytuacji bycia świadkiem wypadku. Wybrane aspekty związane z podejmowaniem działań mających na celu udzielenie wstępnej pomocy osobom będącym w stanie zagrożenia bądź będących ofiarami wypadku. Wzywanie pomocy oraz zachowanie bezpieczeństwa własnego w sytuacji bycia świadkiem wypadku.

5. Bezpieczeństwo w Internecie. Wybrane zagadnienia związane z działaniami edukacyjnymi służącymi bezpiecznemu korzystaniu z elektronicznych środków przekazu. Wybrane zagrożenia związane z siecią www, oraz kampanie informacyjna promujące zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

6. Przeciwdziałanie przemocy w szkole. Wybrane zachowania agresywne wśród dzieci we wczesnych latach edukacji. Działania służące zapobieganiu powstawaniu aktów agresji w szkole. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

7. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy.

8. Higiena osobista i zachowania prozdrowotne w szkole. Nabywanie/doskonalenia umiejętności przestrzegania codziennej higieny osobistej w domu i w szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, ORE Warszawa 2017

2. Elżbieta Walkiewicz, Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów, ORE Warszawa 2017.

3. Grzegorz Raczak, Edukacja dla Bezpieczeństwa Szkoła podstawowa, Prezentacja, ORE Warszawa 2017.

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkołą podstawowa. Edukacja dla bezpieczeństwa. Dobra Szkoła, MEN ORE Warszawa 2017

5. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216).

6. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67, s. 85-98

Literatura uzupełniająca

1. Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej, ORE Warszawa 2017.

2. Hanna Elak, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej reformy oświaty, Obronność Zeszyty Naukowe 3(23)/2017, s. 17-41.

3. Barbara Boniek, Edukacja dla bezpieczeństwa, program nauczania (klasa 8).

4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, ORE, Warszawa 2017.

5. Dorota Macander, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacja i przestępczością, ORE,, Warszawa 2016.

Uwagi:

Ćwiczenia

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium : 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Profilaktyka unikania wypadków.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie projektu zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna.

Próba zdefiniowania następujących terminów: edukacja, bezpieczeństwo, zagrożenie, profilaktyka, niebezpieczeństwo.

Czym jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa w kontekście pojęcia zagrożenia.

Edukacja dla bezpieczeństwa w myśli podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r.

2. Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

3. Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

4. Pierwsza pomoc jak się zachować w sytuacji bycia świadkiem wypadku. Wybrane aspekty związane z podejmowaniem działań mających na celu udzielenie wstępnej pomocy osobom będącym w stanie zagrożenia bądź będących ofiarami wypadku. Wzywanie pomocy oraz zachowanie bezpieczeństwa własnego w sytuacji bycia świadkiem wypadku.

5. Bezpieczeństwo w Internecie. Wybrane zagadnienia związane z działaniami edukacyjnymi służącymi bezpiecznemu korzystaniu z elektronicznych środków przekazu. Wybrane zagrożenia związane z siecią www, oraz kampanie informacyjna promujące zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

6. Przeciwdziałanie przemocy w szkole. Wybrane zachowania agresywne wśród dzieci we wczesnych latach edukacji. Działania służące zapobieganiu powstawaniu aktów agresji w szkole. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

7. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy.

8. Higiena osobista i zachowania prozdrowotne w szkole. Nabywanie/doskonalenia umiejętności przestrzegania codziennej higieny osobistej w domu i w szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, ORE Warszawa 2017

2. Elżbieta Walkiewicz, Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów, ORE Warszawa 2017.

3. Grzegorz Raczak, Edukacja dla Bezpieczeństwa Szkoła podstawowa, Prezentacja, ORE Warszawa 2017.

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkołą podstawowa. Edukacja dla bezpieczeństwa. Dobra Szkoła, MEN ORE Warszawa 2017

5. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216).

6. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67, s. 85-98

Literatura uzupełniająca

1. Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej, ORE Warszawa 2017.

2. Hanna Elak, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej reformy oświaty, Obronność Zeszyty Naukowe 3(23)/2017, s. 17-41.

3. Barbara Boniek, Edukacja dla bezpieczeństwa, program nauczania (klasa 8).

4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, ORE, Warszawa 2017.

5. Dorota Macander, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacja i przestępczością, ORE,, Warszawa 2016.

Uwagi:

Ćwiczenia

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium : 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.