Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-BEC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma rozszerzoną wiedzę na temat zagrożeń obecnych w cyberprzestrzeni oraz ich wpływu na procesy edukacyjne.

PE2_W15

- Ma uporządkowaną wiedzę o działalności edukacyjnej w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.

PE2_W16

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat etycznych aspektów funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i wyszukiwania informacji na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizy problemów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy związane z zagrożeniami cyberprzestrzeni.

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy związane z zagrożeniami cyberprzestrzeni.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu powstawania nowych zagrożeń w cyberprzestrzeni.

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena wykonanej prezentacji w grupie oraz pracy pisemnej

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia zwiazane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w kontekście funkcjonowania człowieka, w obszarach zagrożeń psychicznych, fizycznych moralnych i społecznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń mediów cyfrowych

7. Założenia metodologiczne badań zagrożeń mediów.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

4. Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

5.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

6. Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

7. Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009.

8. Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

9.Andrzejewska A.., Dziecko w cyberprzestrzeni, Pedagogium, Warszawa, 2007.

10. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin 2014.

11. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

10. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

11. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena wykonanej prezentacji w grupie oraz jej zaprezentowanie

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w kontekście funkcjonowania człowieka, w obszarach zagrożeń psychicznych, fizycznych moralnych i społecznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń mediów cyfrowych

7. Założenia metodologiczne badań zagrożeń mediów.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Tanaś M. (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

5. Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

6.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

7. Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

8. Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009.

9. Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

10.Andrzejewska A.., Dziecko w cyberprzestrzeni, Pedagogium, Warszawa, 2007.

11. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin 2014.

12. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

2. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena krytycznej analizy i interpretacji materiałów źródłowych oraz ich zaprezentowania.

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój mediów tradycyjnych i cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka mediów cyfrowych.

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń.

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze.

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń.

7. Założenia metodologiczne badań.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Tanaś M. (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

5. Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

6.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

7. Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

8. Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009.

9. Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

10.Andrzejewska A.., Dziecko w cyberprzestrzeni, Pedagogium, Warszawa, 2007.

11. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin 2014.

12. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

2. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych krajowych i zagranicznych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena krytycznej analizy i interpretacji materiałów źródłowych oraz ich zaprezentowania.

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój mediów tradycyjnych i cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka mediów cyfrowych.

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń.

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze.

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń.

7. Założenia metodologiczne badań.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, Wyd. Impuls, Kraków 2018.

2. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Wyd. Impuls, Kraków 2018.

3.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

5. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

6. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

7. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

4. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych krajowych i zagranicznych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.