Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji plastycznej w edukacji elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3S-MPE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej w edukacji elementarnej
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, spec.: edukacja plastyczna i media cyfrowe, stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. EP, spec.: edukacja plastyczna z arteterapią, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy - 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Pełny opis:

techniki plastyczne w kontekście potrzeb uczniów w nauczaniu elementarnym:

organizacja pracowni plastycznej

organizacja lekcji plastyki

organizacja warsztatów plastycznych

warsztat malarza warsztatem nauczyciela

warsztat grafika warsztatem nauczyciela

warszat rzeźbiarza warsztatem nauczycela

temat a technika; obserwacją i interpretacją poprzez wasztat nauczyciela plastyki

analiza dzieła sztuki w kontekście wybranych zagadnień edukacji artystycznej

analiza warsztatu pedegagoga w kotekście wybranych zagadnień sztuk wizualnych

aspekty wychowwcze w edukacji artystycznej

aspekty rozwojowe w edukacji artystycznej

Literatura:

obowiązkowa

Arnheim R.: 1978. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. WAiF, Warszawa

Zwolińska K., Malicki Z.: Słownik terminów plastycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1999

Callen A., Collins A., Januszczak W.: 1999. Techniki malarskie wielkich mistrzów. Arkady, Warszawa

uzupełniająca

Berger J.: 1997 Sposoby widzenia. Rebis, Poznań

Białostocki J.: 1991, t. 1 i 2 Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. PWN, Warszawa

Gombrich E.: 1981. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego. PIW, Warszawa

Gombrich E.: 1997 O sztuce. Arkady, Warszawa

Kaczorowski B.: 1996 Słownik szkolny. Zabytki kultury polskiej. WSiP, Warszawa

Mikocka-Rachubowa K.: 1998 Słownik szkolny. Terminy i pojęcia z wiedzy o sztuce. WSiP, Warszawa

red. zbiorowy.: 1997. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. PWN, Warszawa

red. zbiorowy.: 1993. Słownik szkolny. Malarze, rzeźbiarze, architekci. WSiP, Warszawa

red. zbiorowy.: 1989-2000. Sztuka świata. Arkady. Warszawa. t. 1-13

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe techniki plastyczne adekwatne do wieku i możliwości dzieci.

2. Student zna treści kształcenia właściwe dla danego etapu edukacji.

3. Student zna metody nauczania i rozwijania kompetencji plastycznych dzieci właściwe dla wieku i możliwości dzieci.

Umiejętności:

1. Student potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia plastyczne, realizując założone cele, dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

2. Student potrafi przygotować program określonego cyklu zajęć plastycznych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci i zaplanować ich realizację.

Kompetencje:

1. Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję na temat procesu dydaktycznego realizowanego poprzez pojedyncze zajęcia plastyczne bądź cykl zajęć plastycznych.

2. Student ma świadomość społecznych i etycznych aspektów prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.