Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-RY2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe techniki rysunkowe.

2. Student zna najwybitniejszych twórców sztuki współczesnej i dawnej posługujących się rysunkiem oraz ich dzieła.

Umiejętności:

1. Student opanował podstawowe techniki rysunku artystycznego.

3. Student potrafi dobrać właściwe środki wyrazu technikami rysunkowymi do znaczeń, które zamierza przekazać.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem sprawności użycia technik rysunkowych.

2. Student potrafi omówić prace rysunkowe i objaśnić zastosowane w nich techniki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner, Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń

Pełny opis:

Podstawowe techniki rysunkowe.

Postawowe środki wyrazowe obrazu (kompozycja, walor, linia, plama, faktura)

Rola rysunku w innych dziedzinach sztuk wizualnych

Rola notatnik jako strategii wyrazu artystycznego

Budowanie znaczeń za pomocą środków rysunkowych

Literatura:

Obowiązkowa:

Strzemiński, Władysław. 1974. Teoria Widzenia. Warszawa. Wydawnictwo Literackie

Kandinsky, Wassily. 1986. Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy

Uzupełniająca:

Grosenick, Uta; Art now vol.1; wydawnictwo Taschen

praca zbiorowa, Hans; Art now vol.2; wydawnictwo Taschen

Holzwarth, HAns; Art now vol.3; wydawnictwo Taschen

Holzwarth, Hans; Art now vol.4; wydawnictwo Taschen

praca zbiorowa. Sztuka Świata. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia

90

Przygotowanie się do zajęć, lektury

Przygotowanie się do egzaminu

-

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

5

Inne formy

25 (szkice)

Sumaryczna liczba punktów ECTS

4

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan, Małgorzata Widomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przegląd prac,

ocena referatu,

ocena na podstawie rozmowy podczas przeglądu prac.

Pełny opis:

1. Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie tradycyjnych technik rysunkowych - warsztat, narzędzia, dobór narzędzi do rodzaju ekspresji - zamierzenia artystycznego.- 2 godz.

2. Frottage, collage, monotypia,techniki mieszane i eksperymentalne. - wprowadzenie. - 1 godz.

3. Studium z natury - przedmiot. - 40 godz.

4. Studium z natury - postać. - 10 godz.

Prace studyjne realizowane są z uwzględnieniem określonych środków ekspresji plastycznej takich jak: kreska, plama, walor, światłocień, kontrast, faktura, układ kompozycyjny, przestrzeń.

5. Relacje przestrzenne: wieloplanowość w rysunku, perspektywa zbieżna, bryły i przedmioty w perspektywie krawędziowej oraz frontalnej, człowiek we wnętrzu, złudzenia optyczne. - 15 godz.

6. Szkicownik: szkice architektoniczne i plenerowe, konstrukcyjne i anatomiczne, walorowe, koncepcyjne. - 10 godz.

7. Rysunek jako autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej - synteza i zabawy formą, realizacja cyklu prac rysunkowych. - 10 godz.

8.Znaczenie rysunku w twórczości artystów dawniej i dziś. Analiza formalna. - 2 godz.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

2. Parramon J.M., Calbo M.,1993, Perspektywa w rysunku i malarstwie, Warszawa

3. Simblet S.,2007, Anatomia dla artystów, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bammes G., 1998, Figuriches gestalten, Berlin

2. Barcsay J.,1988, Anatomia dla artysty, Wrocław

3. Kandinsky W., 1986, Punkt i linia a płaszczyzna - przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa

4.Praca zbiorowa,1996-2013 ,Sztuka świata ( t.1-18), Warszawa

5. Strzemiński W., 1974, Teoria widzenia, Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia, dyskusja, przegląd prac, ekspozycja-prezentacja.

Godziny kontraktowe: ćwiczenia - 90 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10 godz.

Inne formy: szkice - 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski, Małgorzata Widomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje zasady mające znaczenie dla podstatwowego jezyka komunikacji plastycznej jakim jest rysunek.

Zajęcia mają na celu rozwijanie warsztatu rysunkowego, uwrażliwienie i uświadomienie studenta w możliwościach jakie daje rysunek.

Pełny opis:

Rysunek to najważniejsza technika komunikacji plastycznej. Od czasów prehistorycznych człowiek używał zapisu rysunkowego jako komunikat na ścianach grot, czy udzielając informacje kreśląc patykiem na piasku. Dziś rysunek pojawia się we wszystkich dziedzinach plastycznych i jest absolutną podstawą wszystkich innych technik. Zajęcia mają rozwinąć umiejętności studenta i jego świadomość w posługiwaniu się linią i plamą.

Zajęcia zawierają rysunek martwej natury, modela oraz rysunek z wyobraźni.

Student uczy się obserwacji.

Student uczy się przenoszenia rzeczywistego na nierzeczywiste.

Student formułuje nową symbolikę.

Literatura:

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki

Strzemiński, Władysław. 1974. Teoria Widzenia. Warszawa. Wydawnictwo Literackie

Kandinsky, Wassily. 1986. Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy

Uzupełniająca:

Grosenick, Uta; Art now vol.1; wydawnictwo Taschen

praca zbiorowa, Hans; Art now vol.2; wydawnictwo Taschen

Holzwarth, HAns; Art now vol.3; wydawnictwo Taschen

Holzwarth, Hans; Art now vol.4; wydawnictwo Taschen

praca zbiorowa. Sztuka Świata. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1996

Uwagi:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ćwiczenia rysunkowe w różnorodnych technikach. Liczba godzin – 45

2. Omówienie prac, korekta. Liczba godzin – 15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.