Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie graficzne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-PG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie graficzne I
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu projektowania graficznego.

2. Student w podstawowym zakresie poznał środki i narzędzia używane do przygotowania projektów graficznych.

3.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii projektowania graficznego.

Umiejętności:

1. Student potrafi zaprojektować i wykonać zadanie z projektowania graficznego.

2. Student w realizacji zadań z projektowania graficznego prawidłowo wykorzystuje poznane narzędzia, techniki i technologie.

Kompetencje:

1. Student potrafi zanalizować i profesjonalnie ocenić prace własne i innych projektantów.

2. Student potrafi współpracować w zespole wykonującym zadanie projektowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń, ocena prac domowych

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę przedmiotu, nakreślenie rysu historycznego, prezentacja wybranych prac graficznych. Prezentacja teorii i zasad efektywnej komunikacji wizualnej w odniesieniu do prac artystycznych.

Przygotowanie szkiców z natury

Analiza prac studenckich, przygotowanie form studyjnych

Zastosowanie komputerowych programów graficznych w projektowaniu (Adobe Illustrator i inne). Prezentacja sprzętu oraz oprogramowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Rypson P. (2011) Nie gęsi, Polskie projektowanie graficzne 1919-1949. Kraków

2. Willis F., H. (1972) Grafika Reklamowa. Warszawa

3. Sarzyńska-Putowska J. (2002) Komunikacja wizualna. Kraków

4. Francuz P. [red] (2012) Komunikacja wizualna. Warszawa

5. Dabner D.,Stewart S.,Zempol E. (2015) Szkoła projektowania graficznego. Warszawa

6. Fiell C. i P. (2015) Design. Historia projektowania. Warszawa

7. Drew J., Meyer S. (2013) Zarządzanie kolorem. Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.Frutiger A. (2003) Człowiek i jego znaki. Kraków

2. Zakrzewski P. (2009) Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Gliwice

3. 1000 Signs. Praca zbiorowa. (2004) Köln

Uwagi:

Ćwiczenia prowadzone z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne i publikacje). Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje nt. prezentowanego materiału.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5

Inne formy: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.