Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malarstwo II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-MA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia

1. Ocena wypowiedzi studenta w trakcie zajęć

2. Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej

3. Ocena prezentowanych prac.

Pełny opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia i liczba godzin

1. Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności doboru środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań, projektów - 6

2.Zadania indywidualne, ćwiczenia na zadany temat, aktywujące własne metody kreacji - 12

3. Zadania zbiorowe związane z dyskusją dydaktyczną i ukierunkowaniem wynikającym z treści ćwiczeń - 6

4. Ćwiczenia w pracowni, martwa natura - 25

5. Ćwiczenia w pracowni, model - 25

6. Ćwiczenia w pracowni, przestrzeń pracowni - 16

Literatura:

1. „Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku”, Marcin Giżycki

2. „Techniki wielkich mistrzów malarstwa”, Warszawa 1999

3. „ Patrząc” Józef Czapski

4. „Obrazy jak malowane” (2006)

5. „Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną”. (2007) Maria Anna Potocka

6. „Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000” (2007)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat warsztatu malarskiego i technik malarskich.

2. Student ma wiedzę na temat podstawowych problemów malarstwa i podstaw operowania malarskimi środkami wyrazu.

3. Student zna w podstawowym zakresie zarys historii malarstwa europejskiego.

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać właściwego doboru malarskich środków wyrazu do realizowanej treści.

2. Student poprzez doskonalenie swojego warsztatu znajduje własny język malarski.

Kompetencje:

1. Student ma świadomość ciągłości tradycji malarskiej i poprzez nią postrzega zjawiska sztuki współczesnej oraz poszukuje własnego języka wypowiedzi.

2. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użycia środków malarskich.

3. Student potrafi publicznie zaprezentować swoje dzieła i podjąć merytoryczną dyskusję na temat własnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja i analiza szkiców i projektów. Korekty i przeglądy prac powstałych podczas zajęć w pracowni, jak i powstałych poza pracownią.

Nakład pracy studenta

1.Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 90

2.Przygotowanie się do zajęć, lektury - 60

3.Inne formy - 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Trzeszczkowski
Prowadzący grup: Stanisław Trzeszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza:

Student zna w podstawowym zakresie zarys historii malarstwa europejskiego.

Student potrafi rozpoznać i opisać podstawowe formy wypowiedzi malarskiej.

Student posługuje się malarską wiedzą warsztatową.

Student używa terminologii stosowanej w malarstwie sztalugowym.

Umiejętności:

Student potrafi stosować plamę barwną wa wszystkich rodzajach technik sztalugowych.

Student potrafi dokonać właściwego doboru malarskich środków wyrazu do realizowanej treści.

Student posługuje się szkicem malarskim lub rysunkowym jako częścią pracy nad dziełem.

Student potrafi dokonać opisu obrazu.

Pełny opis:

Student rozwija i nabywa umiejętność dokonania projektu i analizy przestrzeni i formy w oparciu o teorię budowy obrazu i zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Student potrafi kształtować swoje najbliższe otoczenie zgodnie z normami estetyki.

Student posiada i rozwija umiejętność dyskusji artystycznej na temat zagadnień obejmujących malarstwo i pokrewne dyscypliny plastyczne.

W trakcie zajęć warsztatowych student wykonuje pracy malarskie i szkice z obszaru: martwej natury, studium modela i pejzażu.

Literatura:

Maria Rzepińska, 1989, Historia koloru tom I, II, Warszawa,

Dzieło sztuki jako system, 1997. Warszawa-Kraków,

Jerzy Nowosielski, 1992, Odmienność Ikony, Warszawa,

Zbigniew Herbert, 2000, Martwa natura z wędzidłem, Warszawa

Uwagi:

Ćwiczenia I i II semestr - 180 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.